Minor van de opleiding Sociologie

De samenleving beter begrijpen door onderzoek

Sociologie is de studie van hoe mensen met elkaar samenleven (socio = samen, logos = kennis). Sociologen zijn geïnteresseerd in hedendaagse maatschappelijke thema’s als criminaliteit, de integratie van immigranten, religie en cultuur, families en sociale ongelijkheid, normen en conflicten. Eigenlijk zo'n beetje alle onderwerpen waarover je leest in je krant en op nieuwswebsites of waar je over hoort in het journaal. In de minor Sociology and Social Research leer je deze onderwerpen op een wetenschappelijke manier te onderzoeken en daardoor beter te begrijpen en te doorgronden.

Binnen deze minor heb je veel keuzevrijheid. Door het volgen van de cursussen Inleiding Sociologie en Advanced sociological theory: modelling social interaction krijg je een stevige basis in sociologisch denken en in sociologische theorieën. Vervolgens kun je binnen deze minor je onderzoeksvaardigheden verder ontwikkelen. Hier zijn bijvoorbeeld de cursussen Practicum Data-Analyse, Measurement and modelling with social data en Policy and Evaluation Research heel geschikt voor.

Je kunt er ook voor kiezen je te verdiepen in verschillende inhoudelijke thema’s (waaronder familiesociologie, sociale netwerken en crimineel gedrag). Kortom, met deze minor leer je denken en onderzoeken als een socioloog en kun je jezelf op het gebied naar keuze nog verder ontwikkelen!

Deze minor is een goede voorbereiding op het masterprogramma Sociology and Social Research. In de Master Keuzegids van 2016 is dit masterprogramma verkozen tot een van de beste van Nederland. In de Sociale Wetenschappen is het zelfs het beste masterprogramma in heel Nederland. Dit masterprogramma (en de minor) is heel geschikt voor studenten die een wetenschappelijke carrière of toegepaste onderzoeksfunctie ambiëren.

Indien je deze minor als ingangseis voor dit masterprogramma wilt volgen is het wel belangrijk dat je in de keuzeruimte cursussen kiest gericht op het ontwikkelen en verbeteren van onderzoeksvaardigheden.

Makkelijk in te plannen
Deze minor is zo opgebouwd dat hij voor studenten makkelijk is in te plannen in het studieprogramma. Je kunt de minor in een semester volgen of de minorcursussen spreiden over een of meer academische jaren.

Verplichte cursussen

Code Cursus Blok Timeslot Niveau
200300009 Advanced Sociological Theory: Modelling Social Interaction 1 B 2
200300007 Inleiding Sociologie 1 A+B 1

Keuze van twee cursussen

LET OP: zorg er voor dat de vakken die je kiest niet overlappen qua timeslot.

Code Cursus Blok Timeslot Niveau
200700018 Criminal Behaviour during the Lifecourse 1 D 3
200300125 Theory Construction and Statistical Modelling 1 C 3
200300022 Practicum Data-analyse 2 A+D 3
201800138 Measurement and modelling with social data 2 A 3
201600411 Policy and Evaluation Research 2 B 3
200500126 Conducting a Survey 2 C 3
200300014 Social Networks in Theory and Empirical Research 3 A 3
201400012 Sociology of Organisations 3 C 3
200300004 Familiesociologie: trends, theorie en kwantitatief onderzoek 4 D 3

Voor de minor in het geheel is voldoende kennis en beheersing van de Engelse taal nodig. Een aantal cursussen is volledig Engelstalig. Hoewel een aantal cursussen volledig in het Nederlands gegeven wordt, zijn in meerdere cursussen zowel de colleges als de literatuur in het Engels.

Indien je de cursussen Practicum Data-analyse, Social Networks, Familiesociologie en / of Measurement and modelling with social data kiest in je minor, is het essentieel dat je zowel een basiscursus in methoden, technieken en statistiek van onderzoek succesvol afgerond hebt (bijvoorbeeld Methoden, technieken en statistiek 1) als een cursus waarin de basiskennis van regressieanalyse aan bod is gekomen (bijvoorbeeld Methoden, technieken en statistiek 2). Ook basiskennis van SPSS (of een gelijkaardig programma zoals SAS) en het werken met syntax is vereiste voorkennis voor deze cursussen.

Studenten die zich willen voorbereiden op het masterprogramma Sociology and Social Research raden wij ten zeerste aan de cursus Measurement and modelling with social data (p2) te volgen.

Studenten van de Universiteit Utrecht kunnen zich voor deze minor inschrijven via OSIRIS. Op OSIRIS vind je onder inschrijven het tabblad ‘Inschrijven op minors’.

Het inschrijven voor een minor betekent niet dat je ook automatisch ingeschreven staat voor de cursussen die bij de minor horen. Je moet je afzonderlijk voor de cursussen inschrijven. Houd dus rekening met de inschrijfperiode. Deze kan je vinden op de site van je studie onder 'In- en uitschrijven'.

Studenten van buiten de Universiteit Utrecht schrijven zich via het bijvakonderwijs in voor de cursussen van de minor. Je maakt hiervoor gebruik van een aanmeldformulier op OSIRIS Aanmelding. Op dit formulier kun je ook aangeven welke minor je wilt volgen. Het Studie-informatiepunt (STIP) van de faculteit Sociale Wetenschappen schrijft je vervolgens in voor de minor. 

Als je alle cursussen van de minor hebt gehaald, kun je een minorverklaring aanvragen.

Meer weten?
Voor meer informatie kun je contact opnemen met de Onderwijsondersteuning van Sociologie, tel. (030) 253 2101 en e-mail sociologie.fss@uu.nl.