Toetsing

Heb je een schriftelijke toets voor je cursus? Per collegejaar krijg je maximaal twee gelegenheden om je (deel)toets te maken: een reguliere toetsgelegenheid en een aanvullende toetsgelegenheid. Heb je door omstandigheden een van deze toetsgelegenheden gemist, dan kun je een verzoek indienen voor een inhaaltoets.

Meedoen aan de reguliere en aanvullende toetsgelegenheid

Aan de reguliere toetsgelegenheid kun je deelnemen als je hebt voldaan aan de inspanningseisen zoals vermeld in de cursushandleiding op Blackboard.

Wanneer je aan alle inspanningsverplichtingen tijdens de cursus hebt voldaan, een onvoldoende hebt behaald voor de reguliere toets en je eindcijfer ten minste een niet-afgeronde 4,0 is, word je eenmaal in de gelegenheid gesteld een aanvullende toets af te leggen. Hiervoor word je dan automatisch ingeschreven. Je komt niet in aanmerking voor aanvullende of vervangende toetsing als een voldoende is toegekend.

Bij een onvoldoende eindcijfer voor de cursus, na de reguliere toetsgelegenheid én na de aanvullende toetsgelegenheid, moet je de cursus het volgend collegejaar in zijn geheel opnieuw volgen. Binnen een cursus behaalde deelresultaten komen te vervallen na afloop van het collegejaar (31 augustus).

Afmelden en meedoen aan de inhaaltoets

Ben je ziek of zijn er andere omstandigheden waardoor je niet in staat bent naar de reguliere of aanvullende toetsgelegenheid te komen? Dan kun je je afmelden bij de opleiding en een verzoek doen voor een inhaaltoets. Deze vervangt dan jouw reguliere of aanvullende toets.

Over het afmelden van toetsen zijn duidelijke facultaire afspraken gemaakt. Zo kun je je bijvoorbeeld maar één keer per studiejaar afmelden wegens ziekte! Lees alle afspraken hieronder goed door voordat je je afmeldt voor een toets.

Bekijk ook