Binnen tien werkdagen na afname van de toets wordt de uitslag, via OSIRIS Student, bekend gemaakt. De uitslag van een mondeling tentamen wordt binnen 24 uur bepaald en gecommuniceerd. Je kunt al je resultaten inzien op OSIRIS (button resultaat). Zie de Onderwijs- en Examenregeling (OER) voor de officiële regeling.

Gemaakte toetsen kun je binnen dertig werkdagen nadat de uitslag bekend is gemaakt inzien.

Resultaat niet zichtbaar?

Als je resultaat binnen de genoemde termijn niet zichtbaar is in OSIRIS Student kan dat betekenen dat je staat niet ingeschreven voor de cursus of je studie, of dat de docent heeft het resultaat nog niet heeft verwerkt. Neem contact op met het Studie-informatiepunt of de betreffende docent om hier achter te komen.

Eindresultaat cursus

De geldigheidsduur van behaalde onderdelen en vrijstellingen is onbeperkt, maar als de toets langer dan 5 jaar geleden is afgelegd en de getentamineerde kennis, inzicht of vaardigheden is / zijn verouderd, kan de examencommissie een nieuwe toets opleggen. Kijk voor de officiële regeling in de Onderwijs- en Examenregeling (OER).

Deeltoets

De geldigheidsduur van deeltoetsen is beperkt tot het collegejaar waarin de deeltoets wordt behaald.

Diploma

Een afgelegd bachelor- of masterexamen is onbeperkt geldig.

Minorvermelding op het studievoortgangsoverzicht

Als je bent ingeschreven op een minorprogramma van de faculteit Sociale Wetenschappen en één van de cursussen staat op de verkeerde plaats weergegeven op het studie-voortgangsoverzicht, dan is dat geen probleem. Er mag maximaal één cursusresultaat buiten de profileringsruimte en in de major vallen. Bij afstuderen wordt door het examenbureau handmatig gecontroleerd of je aan je minor hebt voldaan.

Minorvermelding op je diploma?

De minor wordt niet vermeld op het diploma zelf, maar op de cijferlijst behorende bij het diploma. Wanneer je een minor hebt gedaan, geef je dit aan op het afstudeerformulier dat je krijgt in je afstudeermail. Het examenbureau kan dan controleren of je hebt voldaan aan de minor.

Let op: Heb je een minor gedaan aan een andere faculteit of universiteit? Lever dan bij het examenbureau (digitaal) een Verklaring afgelegde minor in waarop staat welke cursussen deel uit maken van de minor.

Verklaring afgelegde minor FSW

Ben je een student van buiten de faculteit Sociale Wetenschappen en heb je een minor bij FSW afgerond? Kijk dan bij resultaat overzichten hoe je een Verklaring afgelegde minor kunt aanvragen.

Heb je cursussen behaald aan een andere universiteit? Dan moet je ze in OSIRIS Student laten registeren. Je kunt een officiële cijferlijst aanleveren bij het Studie-informatiepunt (STIP), die je resultaten vervolgens in OSIRIS kan invoeren. Let op: deze worden op niveau 1 ingevoerd.

Wil je de niveaus van de cursussen laten vaststellen? Dit kun je doen bij de examencommissie. Het neemt zo’n twee weken in beslag. Daarna moeten je resultaten nog door het STIP worden ingevoerd in OSIRIS. Hou hier rekening mee wanneer je moet gaan afstuderen.

Elke student wordt bij aanvang van de studie ingeschreven op een examenprogramma. In je examenprogramma staat vermeld aan welke eisen je moet voldoen om het afsluitend examen te behalen. Je examenprogramma staat vermeld op je studievoortgangoverzicht.

Voorbeelden

Het examenprogramma ‘SOC08BA’ = het examenprogramma van een bachelorstudent Sociologie.

SOC = Sociologie, het is een examenprogramma van de opleiding Sociologie.
08 = 2008, het jaar waarin dit examenprogramma voor het eerst gebruikt is.
BA = bachelor, het is een bachelorexamenprogramma.

Het examenprogramma ‘AZWM09’ = het examenprogramma van een masterstudent Arbeid, zorg en welzijn: beleid en interventie.

AZW= Arbeid, zorg en welzijn: beleid en interventie.
M = Master.
09 = 2009, het jaar waarin dit examenprogramma voor het eerst gebruikt is.

Dossieroverzicht

In het dossieroverzicht staan alle behaalde resultaten, inclusief de resultaten behaald aan een andere onderwijsinstelling dan de Universiteit Utrecht (mits je hiervan een officieel bewijs behaald resultaat hebt ingeleverd bij het Studie-informatiepunt). In OSIRIS Student kun je je dossieroverzicht opvragen en uitprinten.

Als je resultaten hebt gehaald voor aanvang van een opleiding bij de faculteit Sociale Wetenschappen kan je op grond van cursussen mogelijk vrijstelling krijgen voor een aantal EC. De cursussen worden niet vermeld op het dossieroverzicht. Neem hiervoor contact op met de examencommissie. Meer informatie vind je in het menu onder Praktische Zaken > Regelingen en procedures > Vrijstellingen.

Als je een officieel dossieroverzicht nodig hebt kun je bij het Studie-informatiepunt (STIP) een gestempeld dossieroverzicht halen. Ook als er onjuistheden in je dossieroverzicht staan kun je bij het Studie-informatiepunt terecht. Zodra een resultaat administratief verwerkt is verschijnt het resultaat op OSIRIS.

NB: Resultaten die op Blackboard staan, zijn niet rechtsgeldig!

Studievoortgangsoverzicht

In OSIRIS Student kun je het studievoortgangsoverzicht bekijken.

Examenprogramma
Op een studievoortgangsoverzicht staan alle resultaten die je behaald hebt, gekoppeld aan je examenprogramma. Een studievoortgangsoverzicht kan eventueel fouten bevatten in het examenprogramma.

Zie de Onderwijs- en Examenregeling (OER) voor je exacte exameneisen of neem contact op met het Studie-informatiepunt.

Minor
Als je bent ingeschreven op een minorprogramma en één van de cursussen staat op de verkeerde plaats weergegeven op het studievoortgangsoverzicht, dan is dat geen probleem. Bij afstuderen wordt door het examenbureau handmatig gecontroleerd of je aan je minor hebt voldaan.

Verklaring afgelegde minor FSW

Als je een student van buiten de faculteit Sociale Wetenschappen bent en een minor bij FSW behaald hebt, vraag dan de Verklaring afgelegde minor FSW aan. Deze ontvang je niet automatisch!