Over ons onderwijs

Het doel van de bacheloropleiding Sociologie aan de Universiteit Utrecht is het opleiden tot empirisch en theoretisch geschoolde sociologen die op een wetenschappelijke manier maatschappelijke vraagstukken kunnen bestuderen. Je krijgt een intensieve studie van de hoofdvragen, theorieën en onderzoeksmethoden van de sociologie en leert deze inzichten te vertalen naar onderbouwde adviezen, beleid en praktische oplossingen.

Bekijk de onderwijskenmerken van de bacheloropleiding Sociologie.

PTOB-model

Het onderwijs van Sociologie gaat uit van een model van wetenschappelijke kennisverwerving en wetenschapsbeoefening dat wel wordt aangeduid als het PTOB-schema: Problemen - Theorieën - Onderzoek – Beleid (en Praktijk). In elk cursusjaar komen de verschillende onderdelen van het schema aan bod.

In de eerste twee jaar van de studie ligt de nadruk op het verkennen van maatschappelijke problemen en contexten en het formuleren van sociologische vragen (P). Vervolgens komt het formuleren van theorieën aan de orde (T), het aanleren van onderzoekstechnieken (O) en het formuleren en evalueren van beleid (B). Aan het eind van elk jaar volg je een cursus waarin je de verschillende elementen integreert.

In het laatste jaar van de studie komt de nadruk sterk te liggen op de toepassing van het geleerde naar de praktijk. In de majorkeuzevakken op gevorderd en verdiepend niveau doorloop je veelal alle elementen van het PTOB-model. In dit jaar voer je een bachelorproject uit waarin alle vier de elementen geïntegreerd worden. Een stage om kennis te maken met het beroeps(werk)veld behoort eveneens tot de mogelijkheden.