Profileringsruimte

Je kunt zelf kiezen hoe je de profileringsruimte (45 studiepunten) invult. Ten minste 15 studiepunten moeten op niveau 2 (of hoger) afgerond worden. De profileringsruimte biedt je de mogelijkheid:
 

  • cursussen te volgen buiten je major die passen bij je interesses (zie de onderwijscatalogus);
  • extra cursussen te volgen van je major;
  • je voor te bereiden op een specifiek masterprogramma dat je graag na de bachelorfase wilt volgen;
  • een aaneengesloten periode onderwijs te volgen in het buitenland;
  • je Engels te verbeteren met een cursus Academic Writing of Academic Speaking (beiden 7,5 ECTS), als voorbereiding op een Engelstalig masterprogramma.
  • een minor te volgen: een samenhangend pakket van cursussen op een bepaald thema (voor informatie over alle minors van de Universiteit Utrecht, zie www.uu.nl/minors).
  • Naar het buitenland te gaan: voor meer informatie verwijzen wij naar de pagina Studeren in het buitenland en het International Office van de faculteit Sociale Wetenschappen.