Major verplicht

De verplichte onderdelen van de major Sociologie (75 studiepunten) vind je hieronder (zie voor informatie over de niveaus: Onderwijs- en Examenregeling, bijlage 1).

Overzicht verplichte vakken in schema (pdf)