Binnen de majorgebonden keuzeruimte (60 studiepunten) kun je kiezen uit onderstaande cursussen (zie voor informatie over niveaus de Onderwijs- en Examenregeling, bijlage 1).

Om je te helpen bij het kiezen van je majorkeuzecursussen hebben we drie keuzepaden voor je opgesteld.