Je hebt binnen de bachelor Sociologie veel keuzeruimte. Om jou beter te kunnen ondersteunen bij de keuze voor (major)keuzecursussen en het maken van een zinvolle en uitdagende studieplanning hebben we drie keuzepaden opgezet:
 

Waarom een keuzepad?

Deze keuzepaden zijn gebaseerd op interesses van studenten en verschillende toekomstperspectieven van sociologen op de arbeidsmarkt.

De keuzepaden bereiden goed voor op onze masterprogramma’s en op soortgelijke masterprogramma’s buiten Utrecht, maar zijn geen voorwaarden om in een bepaalde master te mogen instromen. In het bijzonder zijn alle studiepaden een goede voorbereiding op onze eigen twee masterprogramma’s en liggen de accentverschillen meer op het vlak van aansluiting bij persoonlijke interesses.

Je behoudt altijd zelf de vrijheid je (major) keuzeruimte in te vullen zoals je zelf wenst. Elk keuzepad bestaat uit een aantal kerncursussen, aanbevolen cursussen binnen en buiten de opleiding Sociologie, aanbevolen minoren en mogelijke stageplaatsen.

Vragen?

Uiteraard kun je altijd contact opnemen met je tutor indien je vragen hebt over deze keuzepaden of over jouw persoonlijke studieplanning: Marjan van Lier (m.j.l.vanlier@uu.nl), Janine de Bruijn (j.c.m.debruijn@uu.nl), Luuk Mandemakers (l.mandemakers@uu.nl) en andere tutoren.

Keuzepad - Sociology and Social Research

De samenleving beter begrijpen door onderzoek.

In het keuzepad Sociology and Social Research leer je sociologische onderwerpen op een wetenschappelijke manier te onderzoeken en daardoor beter te begrijpen en te doorgronden.

Dit keuzepad is een goede voorbereiding op research masterprogramma's in de sociale wetenschappen, waaronder Sociology and Social Research. In de Master Keuzegids is dit masterprogramma meermaals verkozen tot een van de Topopleidingen van Nederland.

De eerste twee cursussen zijn gericht op het ontwikkelen en verbeteren van onderzoeksvaardigheden. In de cursus Theory construction & Statistical modelling leer je sociaalwetenschappelijke theorieën om te zetten in (statistische) modellen en in de cursus Measurement and modelling with social data leer je nieuwe analysetechnieken om verschillende soorten data te kunnen analyseren.

Verdiepen en verbreden onderzoekservaring:
 

Het opdoen van internationale ervaring is een belangrijk onderdeel van een wetenschappelijke carrière:
 

Verdiep je kennis in onderzoeksmethoden:
 

Als je geïnteresseerd bent in het groeiende veld van data analytics, en je je  vaardigheden op dit gebied verder wilt ontwikkelen:

Een interdisciplinaire aanpak is steeds belangrijker in de wetenschap:
 

 • Social Neuroscience (Psychologie) voor meer psychologisch inzicht in sociale processen;
 • Economics (Economie) voor een meer formele en economische kijk op maatschappelijke processen.

We raden je aan om stage te lopen. Zo kun je onderzoeken in hoeverre een functie of organisatie je echt aanspreekt, werkervaring opdoen tijdens je opleiding die je op je CV kunt zetten en een professioneel netwerk opbouwen.

Stageplaatsen waarmee je praktijkervaring opdoet met wetenschappelijk onderzoek:
 

 • Binnen de universiteit. Je kunt hiervoor altijd één van je docenten benaderen. Ook kun je er voor kiezen om bij een andere afdeling of andere universiteit stage te lopen.
 • Gerenommeerde onderzoeksinstituten als Centraal Bureau voor de Statistiek en het Sociaal Cultureel Planbureau.
 • Gespecialiseerde onderzoeksinstituten zoals het NIVEL (gezondheidszorg) of het NSCR (criminaliteit).

Voor meer informatie over het volgen van een stage kun je contact opnemen met stage.sociologie@uu.nl.

Of kijk op de speciale Blackboard community Bachelorstage Sociologie voor concrete voorbeelden van stageadressen.

Je kunt ook zoeken in de vacaturesite van FSW en de UU-vacaturebank voor vacatures en studentassistentschappen.

Keuzepad - Contemporary Social Problems

Maatschappelijke problemen beter begrijpen en oplossingen bedenken.

In het keuzepad Contemporary Social Problems bestudeer je maatschappelijke vraagstukken en leer je beleidsoplossingen bedenken. Je ontwikkelt jezelf tot allround professional die een brede kennis heeft van maatschappelijke problemen en die oplossingsgericht kan denken en werken.

Dit keuzepad is een uitstekende voorbereiding op beleidsgerichte masterprogramma's zoals Sociology: Contemporary Social Problems. In de Master Keuzegids 2018 is dit masterprogramma verkozen tot een van de Topopleidingen van Nederland.

Door de sterke koppeling met de arbeidsmarkt biedt dit masterprogramma niet alleen goed inzicht in arbeidsmarktmogelijkheden, maar zoals de ervaring leert ook al vaak een directe ingang tot een eerste werkplek.

In de kerncursussen doe je een brede basiskennis op van belangrijke maatschappelijke problemen en ontwikkelingen:
 

Verbreden en/of verdiepen van je kennis van maatschappelijke problemen:
 

Investeren in je onderzoeksvaardigheden:
 

Het opdoen van internationale ervaring is een belangrijk onderdeel van een academische carrière:
 

Afhankelijk van het type maatschappelijke problemen dat jou met name interesseert:
 

We raden je aan om stage te lopen. Zo kun je onderzoeken in hoeverre een functie of organisatie je echt aanspreekt, werkervaring opdoen tijdens je opleiding die je op je CV kunt zetten en een professioneel netwerk opbouwen.

Stage-organisaties binnen dit keuzepad zijn bijvoorbeeld:
 

 • politieke partijen
 • maatschappelijke organisaties
 • overheden
 • adviesbureaus.

Voor meer informatie over het volgen van een stage  kun je contact opnemen met stage.sociologie@uu.nl.

Of kijk op de speciale Blackboard community Bachelorstage Sociologie voor concrete voorbeelden van stageadressen.

Je kunt ook zoeken in de vacaturesite van FSW en de UU-vacaturebank voor vacatures en studentassistentschappen.

Keuzepad - Analysing Digital Societies

Omgaan met nieuwe vormen van grootschalige digitale data en de sociologische bagage hebben om dit te verbinden aan (beleids-) relevante vragen.

Dankzij de voortschrijdende digitalisering van de samenleving zijn steeds meer grootschalige datasets beschikbaar uit andersoortige bronnen dan de 'klassieke' sociaalwetenschappelijke methoden van dataverzameling zoals (survey)enquêtes. Voorbeelden:
 

 • sociale medianetwerken
 • online consumentengedrag
 • online sociale bewegingen
 • data uit sensorten (in bijvoorbeeld smartphones)
 • et cetera

Dit soort data biedt vele nieuwe mogelijkheden voor onderzoek en beleid, maar dat vraagt ook om specifieke onderzoeksvaardigheden, zoals: kennis van programmeren, omgang met (grootschalige) databases en methoden voor sociale netwerk analyse. Dit keuzepad biedt een eerste kennismaking met dergelijke technieken en bereidt voor op masterprogramma’s in de richting van “data science” of “computational social science”.

Je kiest in de majorgebonden keuzeruimte vakken met een nadruk op methoden en sociale netwerken (wat goed aansluit op veel vormen van digitale data):
 

Omdat de denkwijze van veel theorieën uit de organisatiesociologie ook van toepassing is op online organisaties en platformen:
 

De profileringsruimte kun je goed gebruiken om je te richten op extra vaardigheden zoals programmeren en omgaan met databases, die binnen de standaard sociologie minder aan bod komen. Dit is nuttig voor het verzamelen en analyseren van niet-standaard databestanden.

Het is verstandig je te richten op multifunctionele, voor data-analyse geschikte en relatief toegankelijke programmeertalen, zoals het populaire Python of R. Wat betreft databases ligt aandacht voor SQL voor de hand.

Cursussen binnen de Universiteit Utrecht waarin dergelijke zaken in meer of mindere mate aan de orde komen zijn onder andere:
 

Het is de moeite waard om met de buitenlandse uitwisseling mee te gaan. Veel online bedrijven begeven zich uiteraard ook in een internationale context.
 

Binnen de Universiteit Utrecht is per 1 september 2019 de minor Applied Data Science gestart. Deze minor is toegankelijk voor alle bèta-studenten, maar ook voor studenten Economie en Sociologie. Deze minor sluit heel goed aan bij dit keuzepad. Verplichte cursussen in deze minor zijn:
 

We raden je aan om stage te lopen. Zo kun je onderzoeken in hoeverre een functie of organisatie je echt aanspreekt, werkervaring opdoen tijdens je opleiding die je op je CV kunt zetten en een professioneel netwerk opbouwen.

Stage-organisaties binnen dit keuzepad zijn bijvoorbeeld:
 

 • verzekeringsmaatschappijen;
 • online marketing;
 • Politie & Justitie;
 • social media bedrijven;
 • bedrijven en instanties die op zoek zijn naar data analisten die de vertaalslag naar beleid kunnen maken (zoals Capgemini of Kurtosis).

Voor meer informatie over het volgen van een stage kun je contact opnemen met stage.sociologie@uu.nl.

Of kijk op de speciale Blackboard community Bachelorstage Sociologie voor concrete voorbeelden van stageadressen.

Je kunt ook zoeken in de vacaturesite van FSW en de UU-vacaturebank voor vacatures en studentassistentschappen.