Keuzepaden

Je hebt binnen de bachelor Sociologie veel keuzeruimte. Om jou beter te kunnen ondersteunen bij de keuze voor (major)keuzecursussen en het maken van een zinvolle en uitdagende studieplanning hebben we drie keuzepaden opgezet:
 

Waarom een keuzepad?

Deze keuzepaden zijn gebaseerd op interesses van studenten en verschillende toekomstperspectieven van sociologen op de arbeidsmarkt.

De keuzepaden bereiden goed voor op onze masterprogramma’s en op soortgelijke masterprogramma’s buiten Utrecht, maar zijn geen voorwaarden om in een bepaalde master te mogen instromen. In het bijzonder zijn alle studiepaden een goede voorbereiding op onze eigen twee masterprogramma’s en liggen de accentverschillen meer op het vlak van aansluiting bij persoonlijke interesses.

Je behoudt altijd zelf de vrijheid je (major) keuzeruimte in te vullen zoals je zelf wenst. Elk keuzepad bestaat uit een aantal kerncursussen, aanbevolen cursussen binnen en buiten de opleiding Sociologie, aanbevolen minoren en mogelijke stageplaatsen.

Vragen?

Uiteraard kun je altijd contact opnemen met je tutor indien je vragen hebt over deze keuzepaden of over jouw persoonlijke studieplanning. Mail naar tutoraatsociologie@uu.nl en jouw tutor zal je vragen beantwoorden.

Keuzepad - Sociology and Social Research

De samenleving beter begrijpen door onderzoek.

In het keuzepad Sociology and Social Research leer je sociologische onderwerpen op een wetenschappelijke manier te onderzoeken en daardoor beter te begrijpen en te doorgronden.

Dit keuzepad is een goede voorbereiding op research masterprogramma's in de sociale wetenschappen, waaronder Sociology and Social Research. In de Master Keuzegids is dit masterprogramma meermaals verkozen tot een van de Topopleidingen van Nederland.

Keuzepad - Contemporary Social Problems

Maatschappelijke problemen beter begrijpen en oplossingen bedenken.

In het keuzepad Contemporary Social Problems bestudeer je maatschappelijke vraagstukken en leer je beleidsoplossingen bedenken. Je ontwikkelt jezelf tot allround professional die een brede kennis heeft van maatschappelijke problemen en die oplossingsgericht kan denken en werken.

Dit keuzepad is een uitstekende voorbereiding op beleidsgerichte masterprogramma's zoals Sociology: Contemporary Social Problems. In de Master Keuzegids 2018 is dit masterprogramma verkozen tot een van de Topopleidingen van Nederland.

Door de sterke koppeling met de arbeidsmarkt biedt dit masterprogramma niet alleen goed inzicht in arbeidsmarktmogelijkheden, maar zoals de ervaring leert ook al vaak een directe ingang tot een eerste werkplek.

Keuzepad - Analysing Digital Societies

Omgaan met nieuwe vormen van grootschalige digitale data en de sociologische bagage hebben om dit te verbinden aan (beleids-) relevante vragen.

Dankzij de voortschrijdende digitalisering van de samenleving zijn steeds meer grootschalige datasets beschikbaar uit andersoortige bronnen dan de 'klassieke' sociaalwetenschappelijke methoden van dataverzameling zoals (survey)enquêtes. Voorbeelden:
 

  • sociale medianetwerken
  • online consumentengedrag
  • online sociale bewegingen
  • data uit sensoren (in bijvoorbeeld smartphones)
  • et cetera

Dit soort data biedt vele nieuwe mogelijkheden voor onderzoek en beleid, maar dat vraagt ook om specifieke onderzoeksvaardigheden, zoals: kennis van programmeren, omgang met (grootschalige) databases en methoden voor sociale netwerk analyse. Dit keuzepad biedt een eerste kennismaking met dergelijke technieken en bereidt voor op masterprogramma’s in de richting van “data science” of “computational social science”.