Op deze pagina vind je een overzicht van de majorverplichte en majorkeuzecursussen.

De letters A, B, C, D en E zijn de timeslots waarin de cursussen worden gegeven. De cijfers 1, 2 en 3 zijn de niveau-aanduidingen van de cursussen.
De majorverplichte cursussen zijn vetgedrukt.

Niveau-eisen

Om aan de niveau-eisen van de major te voldoen dien je in de majorgebonden keuzeruimte:
 

  • naast het bachelorproject (15 studiepunten) en de twee niveau 3 cursussen in het verplichte deel van de major (15 studiepunten) voor ten minste 15 studiepunten aan cursussen te kiezen op niveau 3;
  • op niveau 2 voor ten minste 22,5 studiepunten aan cursussen kiezen. Dit aantal mag worden verminderd in de mate waarin het minimum op niveau 3 wordt overschreden.
Cursus Code Blok
Inleiding Sociologie (A/B,1)
Major verplicht
200300007 1
Kennismaking met onderzoeksmethoden en statistiek (ISW, CA & SOC) (C/D,1)
Major verplicht
201800022 1
Sociale problemen (B/C,1)
Major verplicht
200300858 2
Introductie gedragswetenschappen (ISW) (A,1) 200300480 2
Toepassing van onderzoeksmethoden en statistiek (SOC)  (A/C,2)
Major verplicht
201800024 3
Sociale ongelijkheid (B/D,1)
Major verplicht
202000838 3
Beleid en Politiek (A/C,1)
Major verplicht
200300837 4
Leeronderzoek (D,1)
Major verplicht
202000836 4
Cursus Code Blok
Advanced sociological theory: modelling social interaction (B,2)
Major verplicht
200300009 1
Rejecting minorities: an interdisciplinary perspective on intergroup relations (ISW) (C,2) 201500044 1
Health in Society (B,2) 201900017 1
Youth cultures in a digital world (B,2) 201800006 2
Practicum data-analyse (A/D,3)
Major verplicht
200300022 2
Beleid- en evaluatieonderzoek (B,3)
Major verplicht
201800411 2
Key Challenges to the Welfare State: Social Policy and Social Change (C,2) 201800294 3
Bachelorstage Sociologie (SOC) 200900070 3 en 4
Social Networks in Theory and Empirical Research (SOC) (B,3) 200300014 3
Familiesociologie: trends, theorie en kwantitatief onderzoek (SOC) (D,3) 200300004 4
Profileringsruimte - 1, 3 en 4
Cursus Code Blok
Criminal Behaviour during the Lifecourse (SOC) (D,3) 200700018 1
Theory construction and statistical modelling (M&S) (C,3) 200300125 1
Measurement and modelling with social data (SOC) (B,3) 201800138 2
Conducting a survey (M&S/PSY) (C,3) 200500126 2
Migrants and Integration (ISW) (D,3) 201800009 3
Sociology of Organisations (SOC) (C,3) 201400012 3
Uitwisseling Internationaal keuzevak Mannheim (SOC) 202100117 3
Doing a qualitative research project (M&S/PSYB) (A,3) 201000129 4
Solidarity and Social Justice in Contemporary  Societies (ISW) (A,3) 201900020 4
Bachelorproject sociologie (D,3) (verplicht onderdeel van de bachelor) 201100018 3 en 4
Bachelorstage Sociologie (SOC) 200900070 1 t/m 4
Profileringsruimte - 1 t/m 4