Via contractonderwijs kun je bij de faculteit Sociale wetenschappen één of meer cursussen uit het onderwijsaanbod volgen. Als contractant betaal je per cursus, je hebt daardoor geen centrale inschrijving aan de Universiteit Utrecht.

De volgende cursussen van de bachelor Sociologie staan open voor contractstudenten:
 

Periode Cursuscode Cursus
Blok 1 200300009 Advanced Sociological Theory: Modelling Social interaction
  200700018 Criminal Behaviour during the Lifecourse
  200300007 Inleiding Sociologie
Blok 2 201800411 Beleid- en Evaluatieonderzoek
  200300858 Sociale problemen
  201800138 Measurement and modelling with social data
Blok 3 200300014 Social Networks in Theory and Empirical Research
  201400012 Sociology of Organisations
Blok 4 200300837 Beleid en politiek