Via contractonderwijs kun je bij de faculteit Sociale wetenschappen één of meer cursussen uit het onderwijsaanbod volgen. Als contractant betaal je per cursus, je hebt daardoor geen centrale inschrijving aan de Universiteit Utrecht.

De volgende cursussen van de bachelor Sociologie staan open voor contractstudenten:
 

Blok Cursuscode Cursus
1 200300009 Advanced Sociological Theory: Modelling Social interaction
1 200700018 Criminal Behaviour during the Lifecourse
1 200300007 Inleiding Sociologie
2 201800411 Beleid- en Evaluatieonderzoek
2 200300858 Sociale problemen
2 201800138 Measurement and modelling with social data
3 200300014 Social Networks in Theory and Empirical Research
3 201400012 Sociology of Organisations
4 200300837 Beleid en politiek