In het bachelorproject doorloop je de hele cyclus van een empirisch onderzoek. Aan het begin van je bachelorproject kies je uit een lijst met onderzoeksonderwerpen een onderwerp. Je specificeert je onderwerp en probleemstelling aan de hand van een inventarisatie van relevante literatuur. Daarna verricht je een empirisch onderzoek dat gebaseerd is op het onderwerp en de probleemstelling. De onderwerpen die je kunt kiezen staan in nauwe relatie met het onderzoek van de docenten. Het bachelorproject sluit je af met een posterpresentatie.

Naast individuele besprekingen met je begeleidende docent zijn er ook groepsbijeenkomsten, bedoeld om:
 

  • je te onderwijzen in de verschillende onderdelen van het onderzoek;
  • verslag te doen van de stand van zaken over de opzet en vorderingen van je werkstuk;
  • (peer)feedback te krijgen op je werk;
  • je voortgang bij te houden.

Ook kun je voor methodologische of statistische vragen waar je zelf of samen met je begeleider niet goed uitkomt, advies vragen bij de afdeling Methoden en Statistiek.