Bachelorproject

In het bachelorproject doorloop je de hele cyclus van een empirisch onderzoek. Aan het begin van je bachelorproject kies je uit een lijst met onderzoeksonderwerpen een onderwerp. Je specificeert je onderwerp en probleemstelling aan de hand van een inventarisatie van relevante literatuur. Daarna verricht je een empirisch onderzoek dat gebaseerd is op het onderwerp en de probleemstelling. De onderwerpen die je kunt kiezen staan in nauwe relatie met het onderzoek van de docenten. Het bachelorproject sluit je af met een posterpresentatie.

Je schrijft je bachelorthesis individueel. Begeleiding vindt plaats in een groepje van 4 studenten die voor eenzelfde onderzoeksonderwerp gekozen hebben.  De besprekingen met je begeleidende docent zijn bedoeld om:
 

  • je te onderwijzen in de verschillende onderdelen van het onderzoek;
  • verslag te doen van de stand van zaken over de opzet en vorderingen van je werkstuk;
  • (peer)feedback te krijgen op je werk;
  • je voortgang bij te houden.

Ook kun je voor methodologische of statistische vragen waar je zelf of samen met je begeleider niet goed uitkomt, advies vragen bij de afdeling Methoden en Statistiek.

Scriptie archiveren

Scripties worden gearchiveerd door middel van een zaak in Osiris. Zodra je een voldoende voor je scriptie hebt behaald krijg je vanuit je opleiding een uitnodiging om de Zaak Archiveren & publiceren scriptie te starten. Mocht je vragen hebben over de zaak dan kun je terecht bij de onderwijsondersteuning (onderwijs.sociologie@uu.nl).

Ethische toetsing

Alle bachelor- en (research) masterstudenten moeten hun thesisonderzoek ethisch laten toetsen door de FETC via de online tool UU-SER. Meer informatie over de procedure en bijbehorende protocollen is te vinden op de UU-SER website.