Let op: de Faculteit Sociale Wetenschappen heeft besloten om alle fysieke stages en onderzoeken die in het buitenland plaats zouden vinden in het eerste semester van collegejaar 2020/2021 te annuleren. Overleg met de (stage)coördinator van je opleiding wat je alternatieve mogelijkheden zijn.

De Universiteit Utrecht helpt je graag om een deel van je studietijd in het buitenland door te brengen. De periode en het doel van je buitenlandverblijf kunnen variëren. Je kunt cursussen volgen in het buitenland via een uitwisseling (exchange), maar denk ook aan bijvoorbeeld het volgen van een Summer school.

Studeren in het buitenland betekent: je horizon verbreden, nieuwe ervaringen opdoen, nieuwe culturen leren kennen en je academische kennis uitbreiden. Daarnaast nemen werkgevers graag mensen aan met een ervaring in het buitenland.

De faculteit Sociale Wetenschappen biedt uitgebreide mogelijkheden om tijdens je studie een semester aan een buitenlandse universiteit te studeren. 

De Universiteit Utrecht werkt samen met universiteiten wereldwijd. De faculteit heeft overeenkomsten voor een specifiek studiegebied, terwijl universiteitsbrede overeenkomsten openstaan voor studenten van alle faculteiten (tenzij anders vermeld).

Wil je weten waar je op uitwisseling kunt gaan? Bekijk dan de lijst van alle mogelijke bestemmingen. Afhankelijk van je uiteindelijke bestemming word je begeleid door het facultaire of het universitaire International Office.

Wil je weten hoe het is om in het buitenland te studeren? Een aantal FSW-studenten houdt een blog bij over hun ervaringen in het buitenland. Lees hier over hun avonturen!

Ook voor de DUB houden verschillende studenten een blog bij.

Zorg dat je op tijd begint met het onderzoeken van de mogelijkheden. Bezoek hiervoor een van de voorlichtingen (zie hieronder) en lees de informatie in het stappenplan goed door.

Elk jaar organiseert het International Office FSW een voorlichting over studeren in het buitenland. Deze voorlichting wordt georganiseerd in oktober en gaat in op de mogelijkheid om tijdens je bachelor een semester in het buitenland te studeren. Naast een algemene voorlichting kan je ook opleidingsgerichte voorlichtingen en de informatiemarkt bezoeken. Het bijwonen van deze voorlichting is een belangrijke eerste stap in het oriënteren op studeren in het buitenland.

Heb je de voorlichting van oktober 2019 gemist of wil je de voorlichting nog een keertje terug kijken? Bekijk dan de PowerPointpresentatie.

Houd de website in de gaten voor de datum van de voorlichting van 2020.

Andere voorlichtingen?

Ook het universiteitsbrede International Office organiseert voorlichtingsactiviteiten.

Om je aan te melden voor een uitwisseling, moet je een study plan opstellen. Op je study plan geef je twee dingen aan:
 

 1. Hoe het vervolg van je studie in Utrecht eruitziet, waarbij je in het schema zet welke onderdelen (verplichte cursussen én keuzecursussen) je nog dient te volgen om je studie af te ronden. Daarbinnen neem je ook op:
 2. In welke periode je naar het buitenland gaat, welke cursussen je in het buitenland wilt volgen en hoeveel studiepunten voor deze cursussen staan.

Vul je study plan zo compleet en zo gedetailleerd mogelijk in.

Let op: Op het study plan wordt gevraagd om een handtekening vanuit de faculteit. Dit is voor studenten van de faculteit Sociale Wetenschappen niet nodig. Je kunt het study plan uploaden zonder handtekening. Het is je eigen verantwoordelijkheid dat het ingevulde study plan klopt. Als je hier vragen over hebt of hulp nodig hebt bij het maken van je studieplanning dan kun je hiervoor terecht bij je tutor of de studieadviseurs. Mocht je problemen ondervinden met het kiezen van cursussen in het buitenland, dan kun je bij het International Office terecht.

Let op: Het vinden van informatie over cursussen bij de partneruniversiteit kan een lastige opgave zijn en vaak is het onmogelijk om van tevoren exact uit te vinden welke cursussen worden aangeboden. Baseer je keuze in dat geval op het aanbod van het afgelopen jaar of de cursussen die je wel kunt vinden. Het invullen van je studyplan is namelijk nog geen definitieve vakkenkeuze, maar een eerste oriëntatie op welke cursussen je in het buitenland wilt volgen.

Als je bent geselecteerd voor een uitwisseling naar een facultaire uitwisselingspartner ontvang je in het voorjaar een uitnodiging voor een pre-departure meeting. Tijdens deze bijeenkomst ontvang je van het International Office informatie over de verschillende zaken die je moet regelen als je op uitwisseling gaat.

Heb je de bijeenkomst gemist? Bekijk de presentatie (pdf) van de pre-departure meeting van 28 maart 2019.

Download daarnaast ons naslagwerk studeren in het buitenland (pdf).

Als je op uitwisseling gaat, is het verplicht om de cursussen die je in het buitenland hebt gevolgd in te brengen in je studieprogramma. Hiervoor is formele goedkeuring nodig van de examencommissie.

Zodra je zeker weet welke cursussen jij wilt volgen, vraag je deze goedkeuring aan bij de examencommissie. Deze bepaalt of de cursussen van voldoende academisch niveau zijn (bachelor / master) en controleert of ze niet (te veel) overlappen met andere onderdelen binnen je programma. Als er sprake is van te veel overlap, mag je de overlappende onderdelen niet allebei laten meetellen voor je diploma.

Vraag bijtijds goedkeuring aan

Het is aan te raden om de goedkeuring van een onderwijsonderdeel in te dienen net voor je vertrek of vlak na aankomst bij de gastuniversiteit. Het kan gebeuren dat je verzoek wordt afgekeurd, en het is natuurlijk heel vervelend om dat pas te horen als je de cursus al wel gevolgd hebt. Als er tijdens je verblijf nog iets wijzigt, moet je dit opnieuw ter goedkeuring voorleggen aan de examencommissie.

Hoe vraag je goedkeuring aan?

Vul het formulier Goedkeuring buitenlandse vakken (pdf) in en stuur deze, samen met (een link naar) de cursusbeschrijvingen, op naar de examencommissie (examencommissie.fsw@uu.nl). Je krijgt dan binnen twee weken bericht of de gekozen vakken goedgekeurd worden door de examencommissie.

De academische kalender van de universiteit van je keuze kan anders zijn dan die van de UU. Hierdoor kan er overlap ontstaan. Probeer in eerste instantie een universiteit te kiezen waarbij je geen overlap in semesters hebt. Als dit toch het geval blijkt te zijn is het je eigen verantwoordelijkheid om hier een oplossing voor te zoeken. Er zijn verschillende scenario’s en opties mogelijk:

Semester 1 ben je in het buitenland en je hebt daar nog tentamens, terwijl blok 3 in Utrecht weer begint.

 • Vraag bij de partneruniversiteit of je het tentamen in Utrecht mag maken. Het International Office kan hiervoor een ruimte en supervisie regelen, mits je dit op tijd aanvraagt en de partneruniversiteit ook akkoord gaat.
 • Vraag aan de cursuscoördinatoren van de vakken die je in blok 3 gaat volgen of het mogelijk is om het begin van het vak te missen en maak afspraken over mogelijke aanvullende opdrachten.

Semester 2 in het buitenland begint, terwijl blok 2 in Utrecht nog niet is afgelopen, waardoor je werkgroepen, colleges en/of tentamens mist.

 • Volg geen vakken in blok 2 en zorg dat je de punten die je dan mist op een andere manier behaalt door in andere blokken of in het buitenland extra vakken te volgen (dit werkt alleen als je geen verplichte vakken hebt in het blok voordat je op uitwisseling gaat).
 • Vraag aan de cursuscoördinatoren van de vakken die je in blok 2 volgt of het mogelijk is om het vak vanuit het buitenland af te ronden en maak duidelijke afspraken over hoe je dit kan doen.
 • Indien de cursuscoördinator het goedkeurt dat je een tentamen op afstand maakt moet dit ook door de partneruniversiteit worden goedgekeurd, omdat zij hiervoor een ruimte en supervisie moeten organiseren.
 • Vraag na bij de partneruniversiteit of het mogelijk is om later te beginnen aan de uitwisseling. Dit wordt niet aangeraden, omdat je hierdoor ook de introductie mist.

Let op: Dit zijn een aantal opties die je kan proberen in het geval van overlap, maar ze bieden geen garantie dat je zonder studievertraging naar het buitenland kan.

Na je uitwisseling ontvang je een cijferlijst (Transcript of Records) met je behaalde resultaten. Deze resultaten worden niet omgezet naar cijfers maar naar een pass/fail in Osiris. 

Om je behaalde resultaten in Osiris te krijgen moet je zorgen dat je Transcript of Records bij de Examencommissie terecht komt. Dit kan op verschillende manieren, maar je bent er altijd zelf verantwoordelijk voor dat dit gebeurt.

Studenten die via een facultaire bestemming op uitwisseling zijn geweest:

 • Gastuniversiteit mailt of stuurt het Transcript of Records per post naar het IO FSW. IO FSW stuurt het door naar de Examencommissie en informeert jou dat je cijferlijst binnen is en de resultaten worden verwerkt;
 • Je krijgt zelf een originele cijferlijst per post binnen. Het origineel kan bij het STIP of IO FSW worden ingeleverd en wij zorgen dat het naar de Examencommissie wordt doorgezet;
 • Je ontvangt de cijferlijst per e-mail. Dit wordt niet geaccepteerd door de examencommissie. Je kan de partneruniversiteit verzoeken om het direct naar het IO FSW te mailen of zelf een originele papieren versie opvragen bij de partneruniversiteit.
 • Je partneruniversiteit maakt alleen gebruik van een online cijferregistratie systeem en stuurt geen cijferlijsten per post of per mail. Je kan dan langskomen tijdens de inloopspreekuren van het IO om het zelf ter plekke uit het systeem te halen of je mailt het IO FSW de link en je inloggegevens, zodat wij het zelf kunnen downloaden.

Studenten die via een universiteitsbrede bestemming op uitwisseling zijn geweest:

 • Je krijgt zelf een originele cijferlijst per post binnen. Het origineel kan bij het STIP of IO FSW worden ingeleverd en wij zorgen dat het naar de Examencommissie wordt doorgezet;
 • Gastuniversiteit mailt het Transcript of Records naar het IO Studentservices. Zij zetten de originele cijferlijsten in Osiris en mailen jou als dit gebeurd is. Na ontvangst van deze mail kan je de Examencommissie mailen met het verzoek om jouw cijferlijst uit Osiris te halen en je resultaten te verwerken.
 • Je partneruniversiteit maakt alleen gebruik van een online cijferregistratie systeem en stuurt geen cijferlijsten per post of per mail. Je kan dan langskomen tijdens de inloopspreekuren van het IO om het zelf ter plekke uit het systeem te halen of je mailt het IO FSW de link en je inloggegevens, zodat wij het zelf kunnen downloaden.

Let op: Voor de afhandeling van je Erasmusbeurs dien je ook een Transcript of Records in Osiris te uploaden, dit is een aparte procedure en staat los van de verwerking van de resultaten.

Heb je vragen?

Voor universiteitsbrede uitwisselingsprogramma's kun je terecht bij het universiteitsbrede International Office. Voor facultaire uitwisselingsprogramma's neem je contact op met het International Office van de faculteit Sociale Wetenschappen:

Bart Weerdenburg, Loes van Velzen, Nicole van der Hoeven - Sneijder

Het International Office is het aanspreekpunt voor inkomende en uitgaande uitwisselingsstudenten van de faculteit Sociale Wetenschappen. Je kunt hier terecht met al je vragen over het tijdelijk studeren in het buitenland.

Let op: aangepaste bereikbaarheid

Wegens het coronavirus zijn onze spreekuren voor onbepaalde tijd opgeschort. Je kunt ons tijdens kantooruren nog wel bereiken via telefoon en e-mail.

E-mail: io.sbs@uu.nl
Telefoon: +31 (0)30 253 3659 (maandag tot en met donderdag, vrijdag gesloten).