Onderwijskenmerken

Uitgangspunten

  • Het model van wetenschappelijke kennisverwerving en wetenschapsbeoefening: het PTOB-schema (Problemen, Theorieën, Onderzoek, Beleid).
  • Activerend onderwijs.
  • Zelfstandig en intensief werken.
  • Verwerken leerstof gebeurt individueel en in groepsverband.
  • Differentiatie in werkvormen, onder andere colleges, werkgroepen, practica en individuele begeleiding.
  • Differentiatie in toetsvormen, onder andere opdrachten, essays, papers, tentamens en presentaties.
  • Aandacht voor vaardigheden die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren en begrijpen van empirisch onderzoek en beleidsanalyses.

Eindtermen

De eindtermen geven weer over welke kennis, inzichten en vaardigheden je aan het eind van je opleiding beschikt (zie Onderwijs en Examenregeling, deel 2).

Engelstalig onderwijs

De opleiding Sociologie vindt internationalisering binnen het onderwijs belangrijk. Kennis nemen van de Engelse taal en vaardigheden opdoen in het begrijpen van en praten en schrijven in het Engels wordt daarom in de bacheloropleiding stapsgewijs opgebouwd.