Binnen 2 jaar na afstuderen volgt 85% van de bachelors Sociologie een masterprogramma in Nederland (bron: KUO 2012). Van degenen die in het buitenland verder studeren en degenen die direct na de bachelor een baan zoeken, hebben we geen betrouwbare statistische gegevens. Daarom kunnen we pas goede carrièreperspectieven voor je schetsen na de master.

Als je besluit door te studeren, kun je kiezen voor een éénjarig masterprogramma of een tweejarig research masterprogramma, bijvoorbeeld:
 

Je kunt ook ander masterprogramma volgen aan de Universiteit Utrecht of aan een andere universiteit. Let hierbij wel goed op de toelatingseisen. Je kunt de profileringsruimte gebruiken om te voldoen aan de toelatingseisen voor een masterprogramma elders.

De toelating tot een masterprogramma hangt af van het oordeel van een toelatingscommissie. Raadpleeg dus eerst de toelatingseisen tot het masterprogramma alvorens je je profileringsruimte invult.