De minor is bedoeld voor studenten die kennis, inzicht en vaardigheden willen verwerven op het terrein van de psychosociale ontwikkeling van kinderen en adolescenten. De normale ontwikkeling alsmede de problematische ontwikkeling komen aan bod.

De aangeboden cursussen gaan in op de psychosociale ontwikkeling vanuit belangrijke theorieën en empirische literatuur, zowel gedragsmatig als neurofysiologisch, en hebben tevens betrekking op het toepassen van vaardigheden, zoals gesprekstechnieken en testafnames, in de klinische praktijk.

De minor bestaat uit een inleidende cursus (psychosocial development and problems) en een drietal verdiepende cursussen. Voor de inleidende cursus geldt dat de ingangseisen niet van toepassing zijn op niet-pedagogiek studenten, mits de benodigde voorkennis in bezit is.

Studieprogramma

De minor bestaat uit de onderstaande cursussen (elk van 7,5 studiepunten):
 

  1. Psychosocial development and problems (200600048, blok 1);
  2. Ontwikkelingspsychopathologie: verdieping diagnostiek en behandeling (201500036, blok 2);
  3. Adolescent development (200500046, blok 3);
  4. Hersenontwikkeling, gedrag en leren (200800009, blok 4).

Ingangseisen

Voor sommige cursussen van deze minor gelden ingangseisen. Zie daarvoor de cursusbeschrijving in de onderwijscatalogus.

Studenten van de Universiteit Utrecht

Je schrijft jezelf via OSIRIS Student in voor deze minor. Op Osiris vind je onder 'Inschrijven' het tabblad ‘Inschrijven op minors’. Het inschrijven voor een minor betekent niet dat je ook automatisch ingeschreven staat voor de cursussen die bij de minor horen. Je moet je afzonderlijk voor de cursussen inschrijven. Houd dus rekening met de inschrijfperiode. Deze kan je vinden op de site van je opleiding, onder 'In- en uitschrijven'.

Studenten buiten de Universiteit Utrecht

Je schrijft jezelf via het bijvakonderwijs in voor de cursussen van de minor. Je maakt hiervoor gebruik van een aanmeldformulier op OSIRIS Aanmelding. Op dit formulier kun je ook aangeven welke minor je wilt volgen. Het Studie-informatiepunt (STIP) van de faculteit Sociale Wetenschappen schrijft je vervolgens in voor de minor. 

Minorverklaring

Als je alle cursussen van de minor hebt gehaald, kun je een minorverklaring aanvragen via het tabblad Zaak in Osiris Student.

Meer weten?

Informatie over deze minor is te verkrijgen bij dr. E. Reitz ( e.reitz@uu.nl).