Examencommissie

Verantwoordelijkheden & taken

Binnen de Faculteit Sociale Wetenschappen zijn er drie examencommissies, een voor de bachelors, een voor de eenjarige masters en een voor de tweejarige masters.

De verantwoordelijkheden en taken van de examencommissie zijn vastgelegd in de Wet op hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek.

De examencommissie wordt ondersteund door ambtelijk secretarissen R. (Rianne) den Adel MSc, mr. J. (Jaap) Meeuwissen en R. (Renske) Smit MSc.

Reglement examencommissies

In het Reglement examencommissies vind je regels voor de beoordeling van de toetsen, de kwaliteit van de examinering en het verlenen van vrijstellingen. Ook vind je hier regels ten aanzien van de organisatie en de goede gang van zaken tijdens de toetsen.

Bekijk het reglement examencommissies in pdf

Contact & Verzoek indienen

Verzoeken aan de examencommissie, zoals het aanvragen van vrijstellingen en goedkeuring van cursussen, uitstel van afstuderen of inpassingen kunnen per e-mail worden ingediend bij de examencommissie via examencommissie.fsw@uu.nl.

De examencommissie beslist binnen een termijn van zes weken over het verzoek, gerekend vanaf de datum waarop de aanvraag compleet binnen is.

Vragen

Misschien wil je, voordat je een verzoek bij de examencommissie indient, eerst overleggen over wat er kan en mag binnen jouw programma. Hiervoor kun je terecht bij je tutor of bij de studieadviseur via studieadviseurs.fsw@uu.nl.