Toelating bachelorcursus

Veronderstelde Voorkennis

Veronderstelde voorkennis is bedoeld om een indruk te geven over de kennis die je nodig hebt om de cursus te kunnen halen. Als bepaalde voorkennis verondersteld wordt, kun je dat terugvinden in de cursusbeschrijving.

Toelatingsvoorwaarden

Toelatingsvoorwaarden zijn harde eisen waaraan je moet voldoen om toegelaten te worden tot de cursus. Als er toelatingsvoorwaarden zijn staan deze in de cursusbeschrijving en in de Onderwijs- en Examenregeling (OER).

Voldoe je niet aan de toelatingsvoorwaarden maar denk je wel over soortgelijke kennis te beschikken dan kun je ontheffing aanvragen bij de directeur van het onderwijsinstituut.

Keuzecursus uit majorverplichte ruimte Psychologie

Het is voor een niet-psychologiestudent niet mogelijk, om als keuzecursus een cursus uit de major verplichte ruimte van psychologie te volgen. Dit komt omdat de bacheloropleiding Psychologie een maximum aantal plaatsen (numerus fixus) heeft voor eerstejaarsstudenten.