Veronderstelde Voorkennis

Veronderstelde voorkennis is bedoeld om een indruk te geven over de kennis die je nodig hebt om de cursus te kunnen halen. Als bepaalde voorkennis verondersteld wordt, kun je dat terugvinden in de cursusbeschrijving.

Toelatingsvoorwaarden

Toelatingsvoorwaarden zijn harde eisen waaraan je moet voldoen om toegelaten te worden tot de cursus. Als er toelatingsvoorwaarden zijn staan deze in de cursusbeschrijving en in de OER.

Voldoe je niet aan de toelatingsvoorwaarden maar denk je wel over soortgelijke kennis te beschikken dan kun je ontheffing aanvragen bij de directeur van het onderwijsinstituut.

Keuzecursus uit majorverplichte ruimte Psychologie

Het is voor een niet-psychologiestudent niet mogelijk, om als keuzecursus een cursus uit de major verplichte ruimte van psychologie te volgen. Dit komt omdat de bacheloropleiding Psychologie een maximum aantal plaatsen (numerus fixus) heeft voor eerstejaarsstudenten.

Een opleiding kan plaatsingsregels hanteren:

Capaciteitsbeperking cursussen Psychologie

  1. Voor de verplichte onderdelen van de major psychologie geldt een capaciteitsbeperking*. Alleen studenten psychologie hebben toegang. Daarnaast krijgen studenten van de minoren van psychologie toegang tot de verplichte onderdelen van de major die onderdeel uitmaken van een minor.
  2. Voor de keuzecursussen van de major en de profileringsruimte geldt dat alle studenten worden geplaatst behoudens in geval van overmacht.
  3. Bachelorstudenten kunnen niet deelnemen aan mastercursussen en masterstudenten kunnen niet deelnemen aan bachelorcursussen.

*Capaciteitsbeperkingen en het toepassen van plaatsingsregels zijn noodzakelijk voor de uitvoerbaarheid van het onderwijs. Dit impliceert dat de opleiding Psychologie zich er voor inzet dat studenten zo goed mogelijk het onderwijs van hun keuze kunnen volgen.