Loop je tijdens je studie tegen een probleem aan of zoek je persoonlijk advies? Zoek een begeleider op onderwerp of bekijk het onderstaande overzicht. Lees ook de tips en tools waarmee je zelf aan de slag kunt gaan.

Opleidingsgerelateerd

Tijdens je studie aan de Universiteit Utrecht kun je bij verschillende begeleiders terecht voor vragen, begeleiding of advies op maat over allerlei zaken met betrekking tot je opleiding.

Tutoraat

In de bachelorfase krijg je een persoonlijke begeleider bij wie je terecht kunt met vragen over je opleiding. De tutor is op de hoogte van de inhoud van je studie en de keuzemogelijkheden die er zijn. 

Bij problemen die je studie beïnvloeden, zoals ziekte, bijzondere familieomstandigheden of studeerproblemen, is de tutor je eerste aanspreekpunt. Mogelijk verwijst je tutor je door naar een studieadviseur, studentendecaan of studentenpsycholoog. Gedurende het eerste semester leer je je tutor persoonlijk kennen door middel van individuele gesprekken.

Eerstejaars studenten: Bij aanvang van je studie krijg je een tutor toegewezen met wie je direct contact op kunt nemen. Je tutor is gedurende het eerste jaar je werkgroepbegeleider. De tutorcoördinator is dr. Annerieke Oosterwegel (a.oosterwegel@uu.nl) Tel: 2539798.

Ouderejaars: Vanaf het tweede jaar krijg je studiebegeleiding van een deskundige (studiepadcoordinator) binnen je gekozen studiepad. 
Neem contact op met:

Studiepad Tutor
Arbeids- en Organisatiepsychologie Dr. Maria Peeters (m.peeters@uu.nl)
Gezondheidspsychologie Dr. Catharine Evers (c.evers@uu.nl) Tel: 030 253 3301
Kinder- en Jeugdpsychologie Dr. Yolanda van Beek (y.vanbeek@uu.nl) Tel: 030 253 4059
Klinische Psychologie Dr. Lotte Gerritsen (l.gerritsen@uu.nl) 030 253 4620
Neuropsychologie Dr. Anouk Keizer (a.keizer@uu.nl) Tel: 030 253 3572
Sociale Psychologie Dr. Madelijn Strick (m.strick@uu.nl) Tel: 030 253 4615
Cognitieve en Neurobiologische psychologie Dr. Joke Baas (j.m.p.baas@uu.nl) Tel: 030 253 3018
Studieadviseurs

De studieadviseur helpt je bij vragen over je opleiding en geeft persoonlijke studiebegeleiding. Raadpleeg de studieadviseur bij problemen die invloed hebben op het verloop van je studie, zoals persoonlijke problemen, ziekte, studievaardigheidsproblemen of studievertraging. De studieadviseur verwijst je zo nodig door naar andere begeleiders, zoals de studentendecaan of de studentenpsycholoog.

Bekijk de introductiefilm van de studieadviseurs.

Inloopspreekuur

Heb je een vraag? Kom naar het inloopspreekuur (richtlijn: maximaal vijftien minuten per student).
Wanneer: maandag t/m donderdag, 11.00 - 12.30 uur en 13.00 - 15.00 uur.
Locatie: kamer A004 of A006, Sjoerd Groenmangebouw, Padualaan 14, Utrecht Science Park / De Uithof.

Telefonisch spreekuur

Wanneer: maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag, 11.00 - 12.30 uur.
Tel: 030 253 4876.

Afspraak maken

Denk je meer tijd nodig te hebben en wil je een afspraak maken? Overleg dan even met het Studie-informatiepunt (STIP) of een afspraak handig of nuttig voor jou is. Je kunt het STIP iedere werkdag tussen 10.00 - 12.00 uur en 13.00 - 15.00 uur bereiken op 030 253 4949.

Studeren met een handicap

Als je een handicap of chronische ziekte hebt, ondersteunt de Universiteit Utrecht je zo veel als mogelijk om je opleiding met succes te kunnen volgen. Bij een handicap of chronische ziekte kun je denken aan:
 

  • visuele, auditieve en motorische beperkingen;
  • dyslexie;
  • chronische en psychische ziektes (o.a. depressiviteit, een stoornis in het autistische spectrum, AD(H)D, de ziekte van Crohn, diabetes, astma, reuma, ME/CVS, RSI/CANS, etc.).

Mocht je twijfelen kun je het beste contact opnemen met de studentendecanen. Voor het maken van een afspraak met een studentendecaan kun je terecht bij Studentenservice.

Vul het formulier in

Om jouw situatie te bespreken en aanspraak te maken op voorzieningen kun je het aanvraagformulier invullen. Bij dit formulier kun je ook een (medische) verklaring meesturen.

Er zal vervolgens eind augustus/begin september contact met je opgenomen worden voor het maken van een afspraak met een studieadviseur.

Als je al in het bezit bent van een contract voor een bacheloropleiding van de faculteit Sociale Wetenschappen, dan hoef je dit formulier niet nogmaals in te vullen.

Heb je vragen over je contract of ben je het kwijt, neem dan contact op met de studieadviseurs.

Welke ondersteuning biedt de Universiteit?

De voorzieningen zoals besproken met de studieadviseur worden vastgelegd in een contract. Daarnaast biedt de Universiteit (financiële) ondersteuning bij studievoortgang en vertraging. Dit kan zijn in de vorm van een training of ondersteuning bij een aanvraag bij de DUO door de studentendecaan. Verdere informatie is te vinden in de brochure 'Studeren met een handicap aan de Universiteit Utrecht' (pdf).

Studeren en topsport

De Universiteit Utrecht koestert intelligent én sportief talent. Daarom kunnen topsporters die aan de Universiteit Utrecht studeren, rekenen op speciale voorzieningen op maat. Denk hierbij bijvoorbeeld aan aanpassingen in het studieprogramma, fitnesskaarten en een financiële tegemoetkoming bij studievertraging of wedstrijden in het buitenland.

Ben jij een topsporter?

Je bent topsporter als je één van de volgende statussen hebt gekregen van NOC*NSF: A-status, Belofte-status, Bondsstatus (sinds 01-01-2017), High Potential (HP), Internationaal Talent (IT), Nationaal Talent (NT) en Selectiestatus (sinds 01-01-2017).

Bekijk de Topsportregeling Universiteit Utrecht (pdf) om te zien of je in de bovengenoemde categorieën valt en op welke voorzieningen je kunt rekenen.

Hoe krijg je een topsportstatus?

Om in aanmerking te komen voor een of meerdere topsportvoorzieningen van de Universiteit Utrecht moet eerst officieel worden vastgesteld of je onder de regeling valt. Je kunt hiervoor een afspraak maken met de studentendecaan voor topsporters, Anne Hamburger. Je kunt een afspraak maken bij Studentenservice. Neem naar het gesprek bewijsstukken van je bond of club mee waaruit je status en / of meest recente prestaties blijken.

Let op: een topsportstatus aan de Universiteit Utrecht wordt in beginsel voor de duur van één collegejaar afgegeven. Daarna dien je onder overlegging van bewijsstukken een nieuwe status aan te vragen bij de studentendecaan voor topsporters. Dit kan ook via e-mail: a.n.hamburger@uu.nl.

Vragen?

Voor vragen over studeren en topsport bij de faculteit Sociale Wetenschappen kun je terecht bij studieadviseur Paul Appel.

Opleidingsoverstijgend

De universiteit heeft ook begeleiders voor opleidingsoverstijgende vragen. Bijvoorbeeld als je door bijzondere omstandigheden studievertraging oploopt en dit niet meer kunt oplossen door een aanpassing in het studieprogramma, of als je door psychische problemen niet goed kunt studeren. In het overzicht hieronder staan de begeleiders die je kunt benaderen.

Zie ook de studeertips en tools en trainingen die je verder kunnen helpen.

Studentenservice

Bij Studentenservice kun je terecht voor informatie over studeren en het studentenleven, zoals informatie over aanmelding en inschrijving, collegegeld, studiefinanciering, bestuursbeurzen, arbeidsmarktoriëntatie, studentenorganisaties en studeren in het buitenland.

Studentendecaan

Een studentendecaan begeleidt en adviseert studenten die door overmacht studievertraging oplopen of dreigen op te lopen. Bijvoorbeeld door een handicap, (chronische) ziekte, bestuurswerk, topsport of bijzondere familieomstandigheden. Je kunt bij de studentendecaan terecht voor financiële of juridische vragen over wettelijke of universitaire regelingen. Via Studentenservice kun je telefonisch (of in persoon) een afspraak maken.

Studentenpsycholoog

Studentenpsychologen helpen je bij het oplossen van persoonlijke en studiegerelateerde problemen die je studievoortgang in de weg staan. Lees de tips en tools die je alvast verder kunnen helpen of maak een afspraak bij een studentenpsycholoog.

Skills Lab

Het Skills Lab brengt zo helder mogelijk in kaart wat er allemaal te vinden is aan:

  • trainingen
  • workshops
  • cursussen
  • individuele begeleiding
  • tools

Op het gebied van academische vaardigheden (beter en effectiever te studeren, onderzoeken of communiceren)

Career officer

De career officers van Career Services helpen je bij het oriënteren op de arbeidsmarkt. Je kunt hier onder meer terecht voor loopbaantrainingen, een review van je sollicitatiebrief of CV of een individueel adviesgesprek.

Studieloopbaanadviseur

Twijfel je over de gekozen bacheloropleiding? De studieloopbaanadviseur geeft workshops herorientatie studiekeuze. Heb je moeite met het kiezen van een master, dan is er de workshop Kiezen voor master en loopbaan.

Vertrouwenspersoon

De universiteit kent een gedragscode voor het tegengaan van ongewenst gedrag. Met een klacht op dit gebied kun je terecht bij de vertrouwenspersoon.

Eén van de taken van de vertrouwenspersoon is opvang en begeleiding. Ook kan de vertrouwenspersoon bemiddelen tussen klager en beklaagde. Als dat niet helpt, kan gezamenlijk worden besloten om een klacht in te dienen bij de klachtencommissie. Deze commissie stelt een onderzoek in en adviseert vervolgens het College van Bestuur over de te nemen maatregelen.