Loop je tijdens je studie tegen een probleem aan of zoek je persoonlijk advies? Zoek een begeleider op onderwerp of bekijk het onderstaande overzicht. Lees ook de tips en tools waarmee je zelf aan de slag kunt gaan.

Opleidingsgerelateerd

Tijdens je studie aan de Universiteit Utrecht kun je bij verschillende begeleiders terecht voor vragen, begeleiding of advies op maat over allerlei zaken met betrekking tot je opleiding.

In de bachelorfase krijg je een persoonlijke begeleider bij wie je terecht kunt met vragen over je opleiding. De tutor is op de hoogte van de inhoud van je studie en de keuzemogelijkheden die er zijn. 

Bij problemen die je studie beïnvloeden, zoals ziekte, bijzondere familieomstandigheden of studeerproblemen, is de tutor je eerste aanspreekpunt. Mogelijk verwijst je tutor je door naar een studieadviseur, studentendecaan of studentenpsycholoog. Gedurende het eerste semester leer je je tutor persoonlijk kennen door middel van individuele gesprekken.

Eerstejaars studenten: Bij aanvang van je studie krijg je een tutor toegewezen met wie je direct contact op kunt nemen. Je tutor is gedurende het eerste jaar je werkgroepbegeleider. De tutorcoördinator is dr. Annerieke Oosterwegel (a.oosterwegel@uu.nl) Tel: 2539798.

Ouderejaars: Vanaf het tweede jaar krijg je studiebegeleiding van een deskundige (studiepadcoördinator) binnen je gekozen studiepad. 

Neem contact op met:

Arbeids- en organisatiepsychologie:
Dr. Maria Peeters,  email M.Peeters@uu.nl
Spreekuur via email.

Cognitieve neurobiologische psychologie:
Dr. Joke Baas, email J.M.P.Baas@uu.nl
Spreekuur via email.

Gezondheidspsychologie
Dr. Catharine Evers, email c.evers@uu.nl, telefoon 030-2533301
Spreekuur via email.

Kinder- en jeugdpsychologie
Hilde Schuiringa, email  h.d.schuiringa@uu.nl, telefoon 030-2533976
Vragen bij voorkeur via email.
Bij Kinder- en jeugdpsychologie is de studiepadcoördinator niet automatisch je tutor. Zij kan je wel vertellen wie je tutor is (dit is ook te vinden op Blackboard).

Klinische psychologie
Sibe Doosje, email S.Doosje@uu.nl, telefoon 030-2534906.
Afspraken via email of telefoon.

Neuropsychologie
Dr. Anouk Keizer, email A.Keizer@uu.nl, telefoon 030-2533572
Spreekuur via email.

Sociale psychologie
Dr. Madelijn Strick, email m.strick@uu.nl.
Spreekuur via email.

De studieadviseurs helpen je bij vragen over je opleiding en geven persoonlijke studiebegeleiding. Raadpleeg ons bij problemen die invloed hebben op het verloop van je studie, zoals persoonlijke problemen, ziekte, studievertraging of studievaardigheidsproblemen.

De studieadviseur verwijst je zo nodig door naar andere begeleiders, zoals de studentendecaan of de studentenpsycholoog.

Bekijk de introductiefilm van de studieadviseurs.

Inloopspreekuur

 Heb je een vraag? Kom naar het inloopspreekuur (richtlijn: maximaal vijftien minuten per student).

Wanneer: maandag t/m donderdag, 11.00 - 12.30 uur en 13.00 - 15.00 uur.
Locatie: kamer A004 of A006, Sjoerd Groenmangebouw, Padualaan 14, Utrecht Science Park.

Telefonisch spreekuur

Tel: 030 253 4876.
Wanneer: maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag, 11.00 - 12.30 uur.

Afspraak maken

Denk je meer tijd nodig te hebben en wil je een afspraak maken? Overleg dan even met het Studie-informatiepunt (STIP) of een afspraak handig of nuttig voor jou is. Je kunt het STIP iedere werkdag tussen 10.00 - 12.00 uur en 13.00 - 15.00 uur bereiken op 030 253 4949.

Als je een handicap of chronische ziekte hebt, ondersteunt de Universiteit Utrecht je zo veel als mogelijk om je opleiding met succes te kunnen volgen. Bij een handicap of chronische ziekte kun je denken aan:
 

  • visuele, auditieve en motorische beperkingen;
  • dyslexie;
  • chronische en psychische ziektes (o.a. depressiviteit, een stoornis in het autistische spectrum, AD(H)D, de ziekte van Crohn, diabetes, astma, reuma, ME/CVS, RSI/CANS, etc.).

Mocht je twijfelen, kun je het beste contact opnemen met de studentendecanen. Voor het maken van een afspraak met een studentendecaan kun je terecht bij Studentenservice.

Aanvragen via Osiris Zaak

Ben je eerstejaars student en heb je een beperking/chronische ziekte die je studie zou kunnen belemmeren? Heb je dit nog niet aangegeven? Meld je dan via Osiris Student door het aanmaken van een Zaak: aanvraag voorzieningen handicap/chronische ziekte. Na acceptatie van je aanvraag krijg je de mogelijkheid om een afspraak in te plannen met een studieadviseur.

Als je al in het bezit bent van een contract voor een bacheloropleiding van de faculteit Sociale Wetenschappen, dan hoef je jezelf niet nogmaals aan te melden. Heb je vragen over je contract of ben je het kwijt, neem dan contact op met de studieadviseurs.

Welke ondersteuning biedt de Universiteit?

De voorzieningen zoals besproken met de studieadviseur worden vastgelegd in een contract. Daarnaast biedt de Universiteit (financiële) ondersteuning bij studievoortgang en vertraging. Dit kan zijn in de vorm van een training of ondersteuning bij een aanvraag bij de DUO door de studentendecaan. Meer informatie vind je op de pagina Handicap of chronische ziekte op deze site.

De Universiteit Utrecht koestert intelligent én sportief talent. Daarom kunnen topsporters die aan de Universiteit Utrecht studeren, rekenen op speciale voorzieningen op maat. Denk hierbij bijvoorbeeld aan aanpassingen in het studieprogramma, fitnesskaarten en een financiële tegemoetkoming bij studievertraging of wedstrijden in het buitenland.

Ben jij een topsporter?

Je bent topsporter als je één van de volgende statussen hebt gekregen van NOC*NSF: A-status, Belofte-status, Bondsstatus (sinds 01-01-2017), High Potential (HP), Internationaal Talent (IT), Nationaal Talent (NT) en Selectiestatus (sinds 01-01-2017).

Bekijk de Topsportregeling Universiteit Utrecht (pdf) om te zien of je in de bovengenoemde categorieën valt en op welke voorzieningen je kunt rekenen.

Hoe krijg je een topsportstatus?

Om in aanmerking te komen voor een of meerdere topsportvoorzieningen van de Universiteit Utrecht moet eerst officieel worden vastgesteld of je onder de regeling valt. Je kunt hiervoor een afspraak maken met de studentendecaan voor topsporters, Anne Hamburger. Je kunt een afspraak maken bij Studentenservice. Neem naar het gesprek bewijsstukken van je bond of club mee waaruit je status en / of meest recente prestaties blijken.

Let op: een topsportstatus aan de Universiteit Utrecht wordt in beginsel voor de duur van één collegejaar afgegeven. Daarna dien je onder overlegging van bewijsstukken een nieuwe status aan te vragen bij de studentendecaan voor topsporters. Dit kan ook via e-mail: elitesports@uu.nl.

Vragen?

Voor vragen over studeren en topsport bij de faculteit Sociale Wetenschappen kun je terecht bij studieadviseur Paul Appel (p.appel@uu.nl).

Opleidingsoverstijgend

De universiteit heeft ook begeleiders voor opleidingsoverstijgende vragen. Bijvoorbeeld als je door bijzondere omstandigheden studievertraging oploopt en dit niet meer kunt oplossen door een aanpassing in het studieprogramma, of als je door psychische problemen niet goed kunt studeren. In het overzicht hieronder staan de begeleiders die je kunt benaderen.

Zie ook de studeertips en tools en trainingen die je verder kunnen helpen.

Bij Studentenservice kun je terecht voor informatie over studeren en het studentenleven, zoals informatie over aanmelding en inschrijving, collegegeld, studiefinanciering, bestuursbeurzen, arbeidsmarktoriëntatie, studentenorganisaties en studeren in het buitenland.

Een studentendecaan begeleidt en adviseert studenten die door overmacht studievertraging oplopen of dreigen op te lopen. Bijvoorbeeld door een functiebeperking (handicap, (chronische) ziekte), bestuurswerk, topsport of bijzondere familieomstandigheden. Je kunt bij de studentendecaan terecht voor financiële of juridische vragen over wettelijke of universitaire regelingen. Via Studentenservice kun je telefonisch of aan de balie een afspraak maken.

Studentenpsychologen helpen je bij het oplossen van persoonlijke en studiegerelateerde problemen die je studievoortgang in de weg staan. Lees de tips en tools die je alvast verder kunnen helpen of maak een afspraak bij een studentenpsycholoog.

Het Skills Lab brengt zo helder mogelijk in kaart wat er allemaal te vinden is aan:

  • trainingen
  • workshops
  • cursussen
  • individuele begeleiding
  • tools

Op het gebied van academische vaardigheden (beter en effectiever te studeren, onderzoeken of communiceren)

De career officers van Career Services helpen je bij het oriënteren op de arbeidsmarkt. Je kunt hier onder meer terecht voor loopbaantrainingen, een review van je sollicitatiebrief of CV of een individueel adviesgesprek.

Twijfel je over de gekozen bacheloropleiding? De studieloopbaanadviseur geeft workshops herorientatie studiekeuze. Heb je moeite met het kiezen van een master, dan is er de workshop Kiezen voor master en loopbaan.

Het Platform Onbeperkt Studeren is een platform voor en door studenten met een functiebeperking. Naast inspraak in het beleid en het geven van voorlichting, begeleiden ze studenten met een functiebeperking zoals dyslexie, AD(H)D, autisme etc. Wil jij meer weten of heb je behoefte aan extra ondersteuning of begeleiding voor bij je studie of buiten je studie zoals wonen, werken en uitgaan? Wellicht is een buddy wel iets voor jou. Kijk op: https://students.uu.nl/onbeperktstuderen

De universiteit kent een gedragscode voor het tegengaan van ongewenst gedrag. Met een klacht op dit gebied kun je terecht bij de vertrouwenspersoon.

Eén van de taken van de vertrouwenspersoon is opvang en begeleiding. Ook kan de vertrouwenspersoon bemiddelen tussen klager en beklaagde. Als dat niet helpt, kan gezamenlijk worden besloten om een klacht in te dienen bij de klachtencommissie. Deze commissie stelt een onderzoek in en adviseert vervolgens het College van Bestuur over de te nemen maatregelen.