Om af te kunnen studeren doorloop je de volgende stappen:

1. Controleren of je aan de voorwaarden voldoet

Om af te kunnen studeren moet je aan de volgende voorwaarden voldoen:
 

  • Je moet aan alle eisen van je examenprogramma voldoen.*
  • Alle behaalde resultaten dienen in OSIRIS verwerkt zijn.
  • Je moet ingeschreven staan aan de Universiteit Utrecht.

* Wil je weten welke resultaten je nog moet behalen om te voldoen aan het examenprogramma? Of denk je dat er iets niet in orde is? Kom dan tijdens het inloopspreekuur langs bij de studieadviseurs voor een afstudeercheck.

2. Je afstudeerbericht beantwoorden

Als je aan alle eisen van je examenprogramma voldoet, ontvang je namens de examencommissie een bericht van het Studie-informatiepunt (STIP) waarin staat dat je kunt afstuderen. Je ontvangt het afstudeerbericht halverwege of aan het eind van de maand via je students-mail. Houd je students-mail dus goed in de gaten!

In het afstudeerbericht word je verzocht om binnen twee weken het afstudeerformulier terug te sturen. Je kunt op het afstudeerformulier aangeven of je:
 

  1. gaat afstuderen, en kiest voor een diploma-uitreiking of voor het afhalen van het diploma bij de balie van het STIP;
  2. uitstel van afstuderen gaat aanvragen bij de examencommissie.

LET OP: schrijf je pas uit wanneer je het afstudeerbericht hebt ontvangen!

Je examendatum

Na het verwerken van je afstudeerformulier stuurt het examenbureau een e-mail met daarin de bevestiging van je examendatum en de datum van uitreiken of afhalen van het diploma. Resultaten behaald na de examendatum worden niet meer vermeld op je cijferlijst of verwerkt in je Grading Table.

Je examendatum is de laatste werkdag van de maand waarin de examencommissie heeft vastgesteld dat je aan de eisen van je examenprogramma hebt voldaan. Dit is tevens de datum die op je diploma vermeld wordt.

De regeling voor het vaststellen van de examendatum is een regeling uit de Onderwijs- en examenregeling (OER). De OER wordt jaarlijks vastgesteld en is van toepassing op alle studenten die voor de opleiding staan ingeschreven. Bij een verandering van de regels gelden de nieuwe regels voor iedereen. Studeer je dus in collegejaar 2017-2018 af, dan geldt de regeling van 2017-2018.

Geen afstudeermail ontvangen?

Als je op de laatste werkdag van de maand om 16:00 uur geen afstudeermail hebt ontvangen, en je denkt wel te kunnen afstuderen, neem dan contact op met het examenbureau via examenbureau.fsw@uu.nl.

3. Jezelf uitschrijven

Als je afstudeert, word je niet automatisch uitgeschreven. Je moet je zelf uitschrijven aan de Universiteit Utrecht via Studielink en je studiefinanciering en het studentenreisproduct stopzetten. Let op: schrijf je niet uit voordat je het afstudeerbericht van het STIP hebt ontvangen.

Schrijf je uit in Studielink voor het eind van de maand; uitschrijven met terugwerkende kracht is niet mogelijk! Houd dus goed in de gaten wanneer het laatste resultaat in OSIRIS is geregistreerd en wanneer je je afstudeerbericht ontvangt. Als je je uitschrijft per 1 juli en / of 1 augustus krijg je geen collegegeld terug.

4. Je diploma laten uitreiken / zelf je diploma afhalen

Je diploma laten uitreiken

Je kunt ervoor kiezen om je diploma in ontvangst te nemen bij een diploma-uitreiking. Een uitnodiging met exacte informatie over de uitreiking wordt uiterlijk twee weken voor de uitreiking per students-mail verstuurd. Let op: deelname aan een uitreiking kan alleen als je binnen twee weken je afstudeerbericht hebt teruggestuurd.

>>  Bekijk het overzicht diploma-uitreikingen bacheloropleidingen (pdf) voor de data van de uitreikingen per opleiding, de locaties en de tijden.

Zelf je diploma afhalen

Je kunt er ook voor kiezen om je diploma af te halen bij de balie van het Studie-informatiepunt (STIP). Vergeet bij het afhalen niet een geldig identiteitsbewijs mee te nemen!

>> Bekijk de afhaaldata voor 2017-2018 (pdf).

Grading Table

Bij je diploma is een cijferlijst (internationaal diplomasupplement) bijgesloten. Hierop wordt je Grading Table vermeld.

Cum laude

Wil je weten of je in aanmerking komt voor het judicium cum laude? Bekijk dan de cum laude regeling (pdf) van het collegejaar 2017-2018.

Hoe vraag je uitstel aan?

In een beperkt aantal gevallen is het mogelijk om uitstel van afstuderen aan te vragen. Als je bijtijds uitstel hebt aangevraagd zijn er twee mogelijkheden. Als je verzoek wordt toegewezen, studeer je later af. Als je verzoek wordt afgewezen, studeer je alsnog af op de vastgestelde datum.

De examencommissie beoordeelt of je in aanmerking komt voor uitstel van afstuderen. Dien binnen twee weken nadat je het afstudeerbericht hebt ontvangen een schriftelijk verzoek in bij de examencommissie, samen met de bijbehorende bewijstukken:

Je kunt uitstel aanvragen als: Bewijsstuk
je een bestuursfunctie gaat vervullen waarvoor een bestuursbeurs van de Universiteit Utrecht beschikbaar is. Geen bewijsstuk nodig. De examencommissie neemt contact op met de decanen.
je een stage of onderdeel in het buitenland gaat volgen. Een kopie van het formulier waaruit blijkt dat goedkeuring is verleend voor het volgen van een stage / onderdeel in het buitenland.
je onderdelen moet volgen die verplicht zijn voor toelating tot een masteropleiding. Een bewijsstuk waaruit blijkt dat het te volgen onderdeel verplicht is voor toegang tot een masterprogramma én een bewijs van inschrijving voor de betreffende cursus(sen).

Adres examencommissie

Faculteit Sociale Wetenschappen
Studie-informatiepunt t.a.v. examencommissie 
Padualaan 14, 3584 CH, Utrecht

Examencommissie.fsw@uu.nl.

Waar moet je bij je afstuderen rekening mee houden?

Als je (binnenkort) bent afgestudeerd moet je rekening houden met een aantal belangrijke dingen:

Verklaring behaald diploma

Een verklaring van behaald diploma vraag je zelf op uit het diplomaregister van DUO, als je over DigiD beschikt en je diploma hebt behaald ná 1995. Beschik je niet over DigiD, of heb je je diploma vóór 1995 behaald, dan vraag je een verklaring aan via dit online aanvraagformulier.

Kijk op de centrale pagina's voor meer informatie over verificatie van opleidingsgegevens.

Alumni netwerken

Wil je na je afstuderen contact houden met andere alumni van de Universiteit Utrecht? Er zijn verschillende alumninetwerken waar je aan kunt deelnemen:

  • Het Universiteitsfonds is een vereniging voor alumni. Het U-fonds subsidieert activiteiten voor en door studenten, geeft beurzen en prijzen, sociale zorg aan studenten in financiële nood, vestigt bijzondere leerstoelen en werkt samen met de universiteit aan fondsenwerving en sponsoring. Steun het Utrechts Universiteitsfonds door vriend te worden en profiteer daarmee van aantrekkelijke kortingen.
  • Neem deel aan het UU Mentornetwerk en geef of krijg advies over je carrière.
  • Wordt lid van het Jonge Alumni Netwerk, een netwerk voor pas afgestudeerden.
Afstudeerverklaring

Mocht je voor een werkgever of vervolgstudie aan moeten tonen dat je bent afgestudeerd, kan je in het diplomaregister een bewijs van afstuderen opvragen. Ga naar www.duo.nl, log in en kies voor Diplomaregister > Mijn diploma’s. Je kunt daar de behaalde diploma’s zien.

LET OP: om te zien dat je het diploma voor de opleiding hebt behaald, is het van belang dat je het afstudeerformulier hebt teruggestuurd. Dit formulier wordt door het examenbureau verwerkt voordat de examendatum aan DUO wordt doorgegeven. Je ontvangt na het verwerken van het afstudeerformulier een bevestiging met daarin de datum van de uitreiking of de datum vanaf wanneer je het diploma af kunt halen. Je kunt aanhouden dat je vanaf de tweede werkdag na de afstudeerdatum in DUO het behaalde diploma kunt zien.

Indien je in het begin van de maand afstudeert en je (met spoed) een afstudeerverklaring nodig hebt, kan je deze aanvragen door het aanvraagformulier in te vullen. Het examenbureau maakt dan zo snel mogelijk een afstudeerverklaring aan.