Veranderingen vanaf 2021-2022

Vanaf 2021-2022 zal de structuur van de major keuze veranderen. In plaats van de huidige studiepaden zal het aanbod vanaf dat jaar worden onderverdeeld in drie domeinen. De inhoud van deze domeinen zal in september 2020 bekend worden gemaakt.

Het aanbod van van majorkeuzecursussen blijft in 2020-2021 hetzelfde. Het nieuwe aanbod van major keuze zal in collegejaar 2021-2022 van start gaan. Het is verstandig om de major keuzecursussen zoveel mogelijk in komend collegejaar af te ronden, zodat je in collegejaar 2021-2022 vooral nog profileringscursussen en het bacheloronderzoek hoeft af te ronden. De trainingen zullen onder andere inhoudelijk wijzigen en sommige cursussen zullen verdwijnen en verschuiven naar een ander blok.

Opbouw van een studiepad (cohort 2019)

Een studiepad is een verzameling studieonderdelen die volledig op elkaar zijn afgestemd. Het is een goed onderbouwd advies over het inrichten van het major keuzedeel van je studie.

Een studiepad bestaat altijd uit:
 

 • Twee of drie theoretische cursussen
 • Een of twee cursussen professionele vaardigheden
 • Een Advanced Research Methods and Statistics for Psychology-cursus
 • Trainingen onderzoeksvaardigheden
 • Een bacheloronderzoek psychologie

Een studiepad moet minimaal 60 studiepunten omvatten. 

Vrij studiepad: Het staat je vrij om zelf een programma op te stellen voor het major keuzedeel. Echter de keuze voor een studiepad voor de inrichting van het major keuzedeel wordt door de opleiding aanbevolen vanwege de evidente voordelen (zie onderstaand).

 1. een studiepad sluit aan bij mogelijkheden op de arbeidsmarkt en vindt aansluiting bij vervolgopleidingen.
 2. Je hoeft je niet druk te maken over de vraag of het gekozen programma qua niveau van de studieonderdelen wel aan de exameneisen voldoet: in elk studiepad is er zorg voor gedragen dat dat het geval is.
 3. Wanneer je binnen de bacheloropleiding psychologie van de UU een studiepad hebt afgerond, word je geacht over de competenties te beschikken die je onder meer nodig hebt om toegelaten te worden tot het masterprogramma waarvoor dat bepaalde studiepad als ingangseis is gesteld. Zie voor de specifieke ingangseisen per masterprogramma: www.uu.nl/masters onder ingangseisen.
 4. Studiepaden bieden samen met een masterprogramma soms de mogelijkheid tot het realiseren van de Basisaantekening Psychodiagnostiek van het NIP (BAPD) welke nodig is voor sommige postmasteropleidingen.

Je doet er goed aan vóórdat je kiest je te oriënteren op de toelatingseisen en de eindtermen van de verschillende masterprogramma’s en de mogelijkheden die deze bieden voor de arbeidsmarkt en de toelating tot postmasteropleidingen. 

In de beschrijving van de diverse studiepaden waaruit gekozen kan worden, wordt hieraan ruim aandacht geschonken. Soms worden vanuit de studiepaden ook aanbevelingen gedaan voor de invulling van de profileringsruimte.

Bij de toelating tot een programma van de masteropleiding Psychologie in Utrecht wordt onder andere gelet op het gevolgde studiepad. 
 

 • De specifieke context van de cursussen Advanced Research Methods and Statistics for Psychology en Basisvaardigheden communicatie kun je vrij kiezen.
 • Ook wordt de aard van de gevolgde trainingen onderzoeksvaardigheden en het karakter van het uitgevoerde bacheloronderzoek niet betrokken bij de toelating.

Het volstaat als voor deze onderdelen aan de exameneisen wordt voldaan. Het wordt echter aanbevolen om bij de keuze van deze onderdelen de aanbevelingen op te volgen die voor een studiepad worden gedaan en er alleen van af te wijken als je er goede redenen voor hebt. De keuze van een studiepad is niet verplicht. Het staat je vrij om zelf een programma op te stellen voor het major keuzedeel. Zie ook Vrije inrichting keuzedeel. 

Voorbeeld van een keuze

Een student vindt een baan in de hulpverlening aan problematische kinderen en jeugdigen aantrekkelijk. Bijvoorbeeld op het terrein van de gezondheidszorg of een ander terrein waarop kinder- en jeugdpsychologen werkzaam zijn.

Via de beschrijving van de studiepaden komt de student erachter dat het academische masterprogramma Kinder- en jeugdpsychologie goede mogelijkheden geeft in deze richting. Bovendien komt met dit masterprogramma de toelating tot de postmasteropleiding tot gezondheidszorg (GZ)-psycholoog binnen de mogelijkheden te liggen en, via verdere opleiding, ook de registratie als Kinder- en Jeugdpsycholoog bij het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP).  Ook kan via deze masteropleiding de Basisaantekening Psychodiagnostiek NIP (BAPD) worden verworven.

Om toegelaten te kunnen worden tot het  academische masterprogramma Kinder- en jeugdpsychologie van de masteropleiding Psychologie in Utrecht is onder andere een studiepad Kinder- en jeugdpsychologie vereist.

Dit is een willekeurig voorbeeld. Soortgelijke overwegingen zijn mogelijk ten aanzien van een reeks studiepaden en masterprogramma’s.

Studieplanning

Tijdens de inschrijfperiode schrijf je je in voor cursussen die je wilt gaan volgen. Je kunt een schema (docx) gebruiken bij het maken van je planning.

Let op

 • Een studiepad moet minimaal 60 studiepunten omvatten.
 • Een studiepad is slechts een adviesprogramma en geen in het OER omschreven examenprogramma; het wordt dan ook niet op het bachelordiploma vermeld!
 • Je schrijft je voor één studiepad in. Je kan je profileringsruimte gebruiken voor het volgen van de cursussen van een ander studiepad. Je hoeft hiervoor niet ingeschreven te staan bij dat andere studiepad. Als je jezelf hebt ingeschreven voor een studiepad krijg je automatisch toegang tot de Blackboardomgeving van dat studiepad en ontvang je alle correspondentie van dat studiepad. Wil je ook informatie ontvangen van het studiepad waarvan je cursussen in de profileringsruimte volgt, mail dan je tutor. Ben je vierdejaars of ouder? Mail dan de studiepadcoördinator van dit pad.