Specialiseren

Om toegelaten te worden bij een masterprogramma heb je bepaalde competenties nodig. Voor onze eigen masterprogramma’s kunnen deze competenties bijvoorbeeld worden opgedaan in de Major Verplicht, de cursussen in het eerste semester van jaar 2, en een aantal keuzecursussen binnen de domeinen. Echter er zijn ook andere cursussen, bijvoorbeeld op andere universiteiten waar je deze competenties kan opdoen. 

Kijk op de website van de master waarin je geïnteresseerd bent wat de specifieke competenties voor die master zijn. Hieronder volgen, per masterprogramma dat wij aanbieden (of waarbinnen wij een grote rol hebben) de cursussen in de domeinen die aanbevolen worden om toelaatbaar te zijn voor dat programma. 

NB: Toelaatbaar zijn, betekent nog niet altijd dat je ook toegelaten wordt. Twee van onze masterprogramma’s (Neuropsychology en Clinical Psychology) hanteren een numerus fixus, ofwel hebben maar een beperkt aantal plaatsen. Daar is dus ook nog sprake van selectie.

Over het algemeen geldt: Een academic masterprogramma duurt één jaar en heeft een klinische of maatschappelijke oriëntatie met een duidelijke link naar onderzoek. Een researchmasterprogramma duurt twee jaar en heeft een fundamentele oriëntatie met een duidelijke link naar klinische of maatschappelijke vraagstukken.