Profileringsruimte

In alle bacheloropleidingen van de Universiteit Utrecht mag je een kwart van de opleiding (45 studiepunten) volledig vrij invullen. Daarmee wordt de bacheloropleiding bewust breed gehouden, met een sterker accent op academische vorming dan op specifieke vakinhoud. Daardoor is het ook mogelijk je te oriënteren op andere academische opleidingen dan de hoofdopleiding die je volgt en delen van opleidingen met elkaar te combineren.

Waaruit kun je kiezen?

In de profileringsruimte ben je vrij om te kiezen wat je wil, zowel binnen de universiteit als daarbuiten. Je moet minimaal 15 studiepunten op niveau 2 of hoger volgen.

Bijvoorbeeld: