De proefpersoonurenverplichting valt onder het  bacheloronderzoek. Elke bachelorstudent moet zelf tenminste 12 uur hebben gefungeerd als proefpersoon in psychologisch onderzoek. Maximaal 6 proefpersoonuren mogen worden verzameld door deelname aan online studies.

Je moet je proefpersoonuren behaald hebben vóórdat je het bacheloronderzoek afrondt.

Het hoort tot de academische vaardigheden van de psycholoog-onderzoeker om zich een beeld te kunnen vormen van wat het betekent om als proefpersoon te fungeren in psychologisch onderzoek. Een proefpersoon is immers geen neutrale, levenloze leverancier van data, maar een mens van vlees en bloed. Zijn of haar reactie op bijvoorbeeld een experimentele situatie die de onderzoeker heeft gearrangeerd kan mede bepaald worden door kenmerken van de onderzoekssituatie en de proefleider (zoals diens sekse en leeftijd) en de interactie daarvan met kenmerken van de proefpersoon (zoals diens sekse en leeftijd).

In principe is elke onderzoekssituatie reactief. De psycholoog-onderzoeker dient het effect van dit soort variabelen (vooraf) te kunnen inschatten bij het opzetten van zijn onderzoek en (achteraf) bij het interpreteren van de data die het onderzoek oplevert. Bovendien dient de onderzoeker te kunnen bepalen welk onderzoek ethisch verantwoord is en welk niet. Om deze reden moet elke bachelorstudent zelf tenminste twaalf uur hebben gefungeerd als proefpersoon in psychologisch onderzoek.

De proefpersoonurenverplichting dient ook een praktisch doel. Voor het onderzoek dat hier wordt gedaan zijn veel proefpersonen nodig, juist ook in het kader van het eigen bacheloronderzoek en van studiegenoten. Door proefpersoon te zijn helpt men elkaar. 

Alle onderzoeksprojecten die zijn goedgekeurd in het kader van de regeling proefpersoonuren worden bekend gemaakt via de proefpersonensite. De site geeft actuele informatie over de experimenten waarvoor je jezelf kunt inschrijven en het houdt bij aan welke experimenten je tot nu toe meegedaan hebt.

Bij elk onderzoeksproject wordt globaal vermeld wat er van de proefpersoon wordt verwacht, hoeveel proefpersoonuren dat oplevert en hoe je jezelf kunt aanmelden. Er is ook een gratis mobile (smartphone) app beschikbaar. Zoek naar  "Sona Mobile" in de App Store of de  Google Play store.

Registratie en inloggegevens

Op de proefpersonensite worden de verdiende proefpersoonuren (credits) geadministreerd en kun je je inschrijven voor de experimenten. De inloggegevens voor deze site ontvang je aan het begin van je studie via e-mail.

Proefpersoonuren kunnen verzameld worden in eenheden van een kwart uur, naar boven afgerond. Zo wordt een inzet van 10 minuten beloond met een kwart proefpersoonuur, en een inzet van 20 minuten met een half proefpersoonuur.

www.fss.uu.nl/proefpersonen