De verplichte onderdelen van de major Psychologie (75 studiepunten) leiden tot de basale kennis en vaardigheden waarover elke psycholoog moet beschikken. Het geeft je de basis om die kennis verder te ontwikkelen en je academische vaardigheden te vervolmaken.

De major verplicht loopt door tot en met blok 4 van het eerste jaar, inclusief het bacheloronderzoek in jaar 3. Voor de studenten die begonnen zijn in 2019 of eerder (cohort 2019) geldt dat de major verplicht doorloopt tot en met blok 1 van het tweede jaar. De rest van het tweede en het derde jaar vul je met keuzeonderdelen uit het major keuzedeel en uit de profileringsruimte.

Studieschema (cohort 2020)

Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4

Hersenen en gedrag
A/C

Cognitie en gedrag
A/C

Toepassing onderzoeksmethoden en statistiek
B/D

Klinische psychologie

Kennismaking met onderzoeksmethoden en statistiek
B/D

Sociale Psychologie
B/D

Ontwikkelingspsychologie
A/C

Psychologie als wetenschap
B/D

Ben je begonnen in 2019 of eerder?

Dan geldt het volgende:
 

Capaciteitsbeperking

De major verplicht van Psychologie is wegens de numerus fixus op de opleiding niet toegankelijk voor studenten van buiten de opleiding Psychologie in Utrecht.

Voor de keuzecursussen van de major en de profileringsruimte kunnen studenten van buiten Psychologie zich inschrijven via Osiris Student, mits een cursus open staat bij bijvakkers. Dit geldt echter voor een groot deel van de cursussen.

Academische vaardigheden

In alle cursussen wordt expliciet aandacht besteed aan de vorming van algemene academische vaardigheden. In iedere cursus komen een of meer academische vaardigheden aan bod. In de cursusbeschrijvingen wordt aangegeven op welke specifieke aspecten van academische vaardigheden het accent ligt in de cursus.