De domeinen zijn een weergave van de verschillende werkvelden waarvoor men zich kan specialiseren. Binnen de domeinen zijn er specifieke cursussen die voorbereiden op bepaalde masters binnen en buiten Psychologie. Onderstaand plaatje geeft een overzicht van welke specialisaties onder wel domein vallen. In het najaar van 2020 worden de specifieke cursussen bekend die onder elk domein vallen.

Onder domeinen vallen verschillende specialisaties naar een master of werkveld. Uiteraard moet je daarvoor nog wel de juiste cursussen volgen, zowel binnen Psychologie als soms buiten Psychologie. Deze informatie komt ook najaar 2020 online.