Cohort 2019 of eerder

Vanaf september 2020 is er een nieuw curriculum van start gegaan. Als je begonnen bent met de opleiding in september 2019 of eerder, dan behoor je nog tot het oude curriculum.

LET OP: in het nieuwe curriculum zijn de voorwaarden van de major keuze gewijzigd. Als je van het oude curriculum bent moet je je dus ook aan de voorwaarden houden van het oude curriculum.

Op de pagina major verplicht vind je informatie over de overgangsregeling voor als je in 2019 of eerder bent begonnen.

Je gaat binnen de major keuze cursussen volgen in het nieuwe curriculum maar moet nog voldoen aan de voorwaarden zoals deze voor jou gelden.

Onderstaand de voorwaarden voor major keuze deel (het studiepaddeel) van het oude curriculum:
 

  • Twee of drie theoretische cursussen
  • Een of twee cursussen professionele vaardigheden
  • Een cursus Advanced Research Methods and Statistics for Psychology
  • Twee trainingen onderzoeksvaardigheden
  • Een bacheloronderzoek psychologie

De major keuze/een studiepad moet minimaal 60 studiepunten omvatten.

Het studieprogramma van de major moet voldoende studieonderdelen van niveau 3 bevatten. Omdat het basisprogramma geen onderdelen kent van niveau 3, moet het major keuzedeel dus 45 studiepunten van niveau 3 omvatten.

Overgangsregelingen

Voor elke cursus is een overgangsregeling gemaakt. Deze kun je onderstaand vinden.

Als je nog niet begonnen bent aan een studiepad kun je ook ervoor kiezen om het meer zelf in te vullen in een vrij studiepad.

Ook kun je op de pagina domeinen het gehele aanbod vinden van ons curriculum, ook cursussen die niet behoren tot de major keuze. Hier staan ook de vertaling van de competenties van de masters naar ons cursusaanbod.

Als je van het oude curriculum bent moet je dus ook aan de voorwaarden houden van het oude curriculum. Dat betekent dat er geen maatschappelijke context cursussen zijn in jouw major keuze. Je kunt één van deze vier cursussen wel volgen in je profileringsruimte. Let wel op dat sommige cursussen een inhoudelijke overlap kennen met cursussen die je mogelijk al gevolgd hebt, zie de schema's in de uitklapmenu's hieronder.

Overgangsregelingen per studiepad:

Vrij studiepad

Je kunt goede redenen hebben om zelf een programma samen te stellen.

Bijvoorbeeld de toelating tot een specifieke masteropleiding elders, een specifieke profilering die goed aansluit bij een bepaalde startpositie op de arbeidsmarkt waarvoor geen studiepad is voorgeprogrammeerd of een combinatieprogramma van twee verschillende studiepaden.

Bedenk voordat je voor een vrije inrichting kiest dat ook de profileringsruimte veel keuzeruimte biedt om jezelf een specifiek profiel te verschaffen.