Bacheloronderzoek

Het doen van onderzoek moet je leren. Dat leren gaat het beste in de praktijk. Dat wil zeggen door zelfstandig en onder supervisie een empirische cyclus in psychologisch onderzoek te doorlopen. Het bacheloronderzoek biedt studenten die mogelijkheid.
 

Doel

Je past de verworven vaardigheden, kennis en attitude toe in een psychologisch onderzoek, waarbij alle fasen van de empirische cyclus van zo’n onderzoek worden doorlopen:
 

  • het bepalen van doelstellingen en onderzoeksvragen;
  • het verzamelen van wetenschappelijke informatie;
  • het ontwerpen van een onderzoek;
  • het verzamelen, analyseren en interpreteren van data;
  • het rapporteren en evalueren van het onderzoek.

Opzet

Het bacheloronderzoek wordt uitgevoerd in kleine groepjes en het onderwerp van onderzoek wordt bepaald door de thema’s die door de begeleidende docenten worden aangeboden. Redenen hiervoor zijn:
 

  • de student is nog relatief onervaren, door samenwerken heeft men steun aan elkaar;
  • leren samenwerken in onderzoek is een doel op zich;
  • de thema’s en onderzoeksvraagstellingen zijn met zorg gekozen en afgestemd op het niveau van de student.

Ingangseisen

Als ingangseis voor het bacheloronderzoek geldt dat Kennismaking met onderzoeksmethoden en statistiek​, Toepassing van onderzoeksmethoden en statistiek​ en de cursus Advanced Research Methods and Statistics for Psychology voltooid moeten zijn.

Het verdient aanbeveling ook de twee trainingen onderzoeksvaardigheden met voldoende resultaat te hebben voltooid. Vooral wanneer de betreffende methodologie in het bacheloronderzoek wordt toegepast. In dat geval wordt de betreffende (voor)kennis bekend verondersteld.

Inschrijving

Je moet je inschrijven voor het bacheloronderzoek. De projecten komen online (Blackboard) op de start datum van de cursus. Voor deze projecten kun je een voorkeurscore opgeven. Instructies voor het aangeven van projectvoorkeuren worden gegeven tijdens het openingscollege. Je hebt dan dan 3 dagen om je voorkeuren door te geven via Blackboard. Aan het eind van de eerste week van de cursus hoor je bij welk project je bent ingedeeld, en wordt gevraagd om gezamenlijk (dus met je groepje) contact op te nemen met je begeleider.

Semester 1 of 2:

Je kan zowel in semester 1 als in semester 2 je bacheloronderzoek doen. Als je in regulier tempo je bachelor volgt, dan is semester 2 het meest passend in je planning. Als je echter naar het buitenland wilt in semester 2 van het derde jaar of andere plannen hebt, dan kun je ervoor kiezen om het bacheloronderzoek in semester 1 te volgen.

Bacheloronderzoek bij de afdeling Methodenleer en Statistiek

Je kunt ook een bacheloronderzoek doen bij de afdeling Methodenleer en Statistiek. Breng -als je dit wilt- de coördinator van het bacheloronderzoek bij de afdeling Methodenleer en statistiek op de hoogte. Dat is mw. dr. Mirjam Moerbeek, 030 2531450, e-mail M.Moerbeek@uu.nl. Schrijf je daarna eventueel weer uit voor het Bacheloronderzoek Psychologie.

Meer informatie:

Thesis archiveren

Vanaf collegejaar 2021 worden thesissen gearchiveerd door middel van een zaak in Osiris. Zodra je een voldoende voor je scriptie hebt behaald krijg je vanuit je opleiding een uitnodiging om de Zaak Archiveren & publiceren thesis  te starten. Mocht je vragen hebben over de zaak dan kun je terecht bij de onderwijsondersteuning (psychologie@uu.nl).

Ethische toetsing

Alle bachelor- en (research) masterstudenten moeten hun thesisonderzoek ethisch laten toetsen door de FETC via de online tool UU-SER. Meer informatie over de procedure en bijbehorende protocollen is te vinden op de UU-SER website.