Studieprogramma

De driejarige bacheloropleiding psychologie bestaat uit verplichte en keuzeonderdelen. Na voltooiing beschik je over alle kennis en vaardigheden die elke psycholoog, ongeacht de latere specialisatie, behoort te hebben.

De opleiding Psychologie in Utrecht bestaat uit:

Major verplicht - 75 studiepunten

De major verplicht loopt door tot en met blok 4 van het eerste jaar, maar bevat ook het bacheloronderzoek in jaar 3. Voor de studenten die begonnen zijn in 2019 of eerder (cohort 2019) geldt dat de major verplicht doorloopt tot en met blok 1 van het tweede jaar. De rest van het tweede en het derde jaar vul je met keuzeonderdelen uit het major keuzedeel en uit de profileringsruimte.

Major keuze - 60 studiepunten

Domeinen

In de major keuze kies je uit een pakket cursussen. Binnen dit pakket kun je vrij kiezen, waarbij je wel rekening moet houden met bepaalde voorwaarden. Deze kun je vinden onder Major keuze.

Vanaf het 2e semester van jaar 2 is het aanbod ondergebracht in domeinen om zo cursussen met eenzelfde interessegebied te clusteren. Keuze van de cursussen gebeurt op basis van je interesse, of omdat bepaalde cursussen meer specifieke kennis en vaardigheden bieden ter voorbereiding op het beroepsveld waarin je later werkzaam wilt zijn.  Je mag cursussen uit verschillende domeinen volgen. Je schrijft je niet in voor een domein en bent niet aan een bepaald domein gebonden.

Bij elk domein wordt aangegeven welke cursussen nodig zijn voor verdere specialisatie in een van de door ons aangeboden masterprogramma’s. Het is belangrijk om in je major keuze al rekening te houden met een eventuele vervolgopleiding (zowel master als eventuele postmaster).

Studiepaden (alleen cohort 2019)

In de major keuze kies je uit een pakket cursussen. De opleiding biedt een aantal samengestelde pakketten aan. Dit worden studiepaden genoemd. Vanaf cohort 2020 zijn de studiepaden opgehouden te bestaan.

Profileringsruimte - 45 studiepunten

De profileringsruimte is ter eigen invulling en bied je de gelegenheid om je bacheloropleiding te verbreden. Dit kan door een minor

of afzonderlijke onderwijsonderdelen op een ander weten­schapsgebied te kiezen. Maar het is ook mogelijk om je verder te verdiepen op een bepaald deelgebied binnen de psychologie.

Voor het behalen van een bachelordiploma moet je 180 studiepunten hebben gehaald. 1 studiepunt staat voor 28 studiebelastinguren.