De driejarige bacheloropleiding psychologie bestaat uit verplichte en keuzeonderdelen. Na voltooiing beschik je over alle kennis en vaardigheden die elke psycholoog, ongeacht de latere specialisatie, behoort te hebben.

De opleiding Psychologie in Utrecht bestaat uit:

Major verplicht - 75 studiepunten

De verplichte onderdelen (major verplicht) volg je in het eerste studiejaar en het eerste blok van het tweede studiejaar. Vanaf het tweede blok van het tweede studiejaar kun je cursussen zelf kiezen.

Major keuze - 60 studiepunten

In de major keuze kies je uit een pakket cursussen. De opleiding biedt een aantal samengestelde pakketten aan. Dit worden studiepaden genoemd. De studiepaden geven je de mogelijkheid je te verdiepen in een deelgebied van de psychologie. Dit kan zijn omdat dit je bijzondere interesse heeft, of omdat dit meer specifieke kennis en vaardigheden biedt ter voorbereiding op het beroepsveld waarin je later werkzaam wilt zijn.

De keuze voor een studiepad maak je in blok 4 van het eerste jaar. Bij de invulling van je major keuze moet je al rekening houden met een eventuele vervolgopleiding (master en postmaster).

Profileringsruimte - 45 studiepunten

De profileringsruimte is ter eigen invulling en bied je de gelegenheid om je bacheloropleiding te verbreden. Dit kan door een minor of afzonderlijke onderwijsonderdelen op een ander weten­schapsgebied te kiezen. Maar het is ook mogelijk om je verder te verdiepen op een bepaald deelgebied binnen de psychologie.

Voor het behalen van een bachelordiploma moet de student 180 studiepunten hebben gehaald. 1 studiepunt staat voor 28 studiebelastinguren.