De driejarige bacheloropleiding psychologie bestaat uit verplichte en keuzeonderdelen. Na voltooiing beschik je over alle kennis en vaardigheden die elke psycholoog, ongeacht de latere specialisatie, behoort te hebben.

De opleiding Psychologie in Utrecht bestaat uit:

Major verplicht - 75 studiepunten

De major verplicht loopt door tot en met blok 4 van het eerste jaar, inclusief het bacheloronderzoek in jaar 3. Voor de studenten die begonnen zijn in 2019 of eerder (cohort 2019) geldt dat de major verplicht doorloopt tot en met blok 1 van het tweede jaar. De rest van het tweede en het derde jaar vul je met keuzeonderdelen uit het major keuzedeel en uit de profileringsruimte.

Major keuze - 60 studiepunten

Domeinen (cohort 2020)

In de major keuze kies je uit een pakket cursussen. Binnen dit pakket kun je vrij kiezen, waarbij er een paar deelpakketten zijn waaruit je een keuze moet maken. Het gehele aanbod is ondergebracht in domeinen om zo cursussen met eenzelfde interessegebied te clusteren. Dit kan zijn omdat dit je bijzondere interesse heeft, of omdat dit meer specifieke kennis en vaardigheden biedt ter voorbereiding op het beroepsveld waarin je later werkzaam wilt zijn.

Bij elk domein wordt aangegeven welke cursussen nodig zijn voor verdere specialisatie in de master. Het is belangrijk om in je major keuze al rekening te houden met een eventuele vervolgopleiding (master en postmaster)

Studiepaden (cohort 2019)

In de major keuze kies je uit een pakket cursussen. De opleiding biedt een aantal samengestelde pakketten aan. Dit worden studiepaden genoemd. De studiepaden geven je de mogelijkheid je te verdiepen in een deelgebied van de psychologie. Dit kan zijn omdat dit je bijzondere interesse heeft, of omdat dit meer specifieke kennis en vaardigheden biedt ter voorbereiding op het beroepsveld waarin je later werkzaam wilt zijn.

De keuze voor een studiepad maak je in blok 4 van het eerste jaar. Bij de invulling van je major keuze moet je al rekening houden met een eventuele vervolgopleiding (master en postmaster).

Profileringsruimte - 45 studiepunten

De profileringsruimte is ter eigen invulling en bied je de gelegenheid om je bacheloropleiding te verbreden. Dit kan door een minor of afzonderlijke onderwijsonderdelen op een ander weten­schapsgebied te kiezen. Maar het is ook mogelijk om je verder te verdiepen op een bepaald deelgebied binnen de psychologie.

Voor het behalen van een bachelordiploma moet de student 180 studiepunten hebben gehaald. 1 studiepunt staat voor 28 studiebelastinguren.