De Universiteit Utrecht helpt je graag om een deel van je studietijd in het buitenland door te brengen. De periode en het doel van je buitenlandverblijf kunnen variëren. Je kunt cursussen volgen in het buitenland via een uitwisseling (exchange), maar denk ook aan bijvoorbeeld het volgen van een summer school.

Studeren in het buitenland betekent: je horizon verbreden, nieuwe ervaringen opdoen, nieuwe culturen leren kennen en je academische kennis uitbreiden. Het versterkt tevens je arbeidspositie, zowel in Nederland als daarbuiten. Daarnaast nemen werkgevers graag mensen aan met een ervaring in het buitenland.

Centrale of facultaire uitwisseling

De faculteit Sociale Wetenschappen biedt jou uitgebreide mogelijkheden om tijdens je studie een semester aan een buitenlandse universiteit te studeren. 

De Universiteit Utrecht werkt samen met universiteiten wereldwijd. De faculteit heeft overeenkomsten voor een specifiek studiegebied, terwijl universiteitsbrede overeenkomsten openstaan voor studenten van alle faculteiten (tenzij anders vermeld). Bij een uitwisseling blijf je ingeschreven aan de Universiteit Utrecht en betaal je geen collegegeld aan de buitenlandse universiteit.

Wil je meteen weten waar je op uitwisseling kunt gaan? Bekijk dan de lijst van alle mogelijke bestemmingen. Afhankelijk van je uiteindelijke bestemming word je begeleid door het facultaire of het universitaire International Office.

Ervaringen van studenten

Wil je weten hoe het is om in het buitenland te studeren? Een aantal FSW-studenten houden een blog bij over hun ervaringen in het buitenland. Lees hier over hun avonturen!

Ook voor de DUB houden verschillende studenten een blog bij.

Zorg dat je op tijd begint met het onderzoeken van de mogelijkheden. Bekijk als eerste de onderstaande voorwaarden die gelden voor jouw opleiding. Gebruik daarna het stappenplan op de universiteitsbrede pagina's over studeren in het buitenland.

Voorlichting

Elk jaar organiseert het International Office FSW een voorlichting over studeren in het buitenland. Deze voorlichting wordt georganiseerd in oktober en gaat in op de mogelijkheid om tijdens je bachelor een semester in het buitenland te studeren. Naast een algemene voorlichting kan je ook opleidingsgerichte voorlichtingen en de informatiemarkt bezoeken. Het bijwonen van deze voorlichting is een belangrijke eerste stap in het oriënteren op studeren in het buitenland.

Heb je de voorlichting van oktober 2017 gemist of wil je de voorlichting nog een keertje terug kijken? Bekijk dan de PowerPointpresentatie.

Houd de website in de gaten voor de data van de voorlichting van 2018.

Andere voorlichtingen?

Ook het universiteitsbrede International Office organiseert voorlichtingsactiviteiten.

Study plan maken

Om je aan te melden voor een uitwisseling, moet je een study plan opstellen. Op je study plan geef je twee dingen aan:
 

  1. Hoe het vervolg van je studie in Utrecht eruitziet, waarbij je in het schema zet welke onderdelen (verplichte cursussen én keuzecursussen) je nog dient te volgen om je studie af te ronden. Daarbinnen neem je ook op:
  2. In welke periode je naar het buitenland gaat, welke cursussen je in het buitenland wilt volgen en hoeveel studiepunten voor deze cursussen staan.

Vul je study plan zo compleet en zo gedetailleerd mogelijk in.

LET OP: Op het study plan wordt gevraagd om een handtekening vanuit de faculteit. Dit is voor studenten van de faculteit Sociale Wetenschappen niet nodig. Je kunt het study plan uploaden zonder handtekening.

Hoe vind ik informatie over cursussen bij de partneruniversiteit?

Mocht je hulp willen hebben bij het maken van je studieplanning dan kun je hiervoor terecht bij je tutor of een van de studieadviseurs. Mocht je problemen ondervinden met het kiezen van cursussen in het buitenland, dan kun je bij het International Office terecht.

Pre-departure meeting

Als je bent geselecteerd voor een uitwisseling naar een facultaire uitwisselingspartner ontvang je in het voorjaar een uitnodiging voor een pre-departure meeting. Tijdens deze bijeenkomst ontvang je van het International Office informatie over de verschillende zaken die je moet regelen als je op uitwisseling gaat.

Heb je de bijeenkomst gemist? Bekijk de presentatie (pdf) van de pre-departure meeting van 8 maart 2017.

Download daarnaast ons naslagwerk studeren in het buitenland (pdf).

Inbrengen vakken

Als je op uitwisseling gaat, is het verplicht om de cursussen die je in het buitenland hebt gevolgd in te brengen in je studieprogramma. Hiervoor is formele goedkeuring nodig van de examencommissie.

Zodra je zeker weet welke cursussen jij wilt volgen, kun je deze formele goedkeuring aanvragen bij de examencommissie. Deze bepaalt of de cursussen van voldoende academisch niveau zijn (bachelor / master) en controleert of ze niet (te veel) overlappen met andere onderdelen binnen je programma. Als er sprake is van te veel overlap, mag je de overlappende onderdelen niet allebei laten meetellen voor je diploma.

Vraag bijtijds goedkeuring aan

Het is aan te raden om de goedkeuring van een onderwijsonderdeel in te dienen net voor je vertrek of vlak na aankomst bij de gastuniversiteit. Het kan gebeuren dat je verzoek wordt afgekeurd, en het is natuurlijk heel vervelend om dat pas te horen als je de cursus al wel gevolgd hebt. Als er tijdens je verblijf nog iets wijzigt, moet je dit opnieuw ter goedkeuring voorleggen aan de examencommissie.

Hoe vraag ik goedkeuring aan?

Vul het formulier Goedkeuring buitenlandse vakken (pdf) in en stuur deze, samen met (een link naar) de cursusbeschrijvingen, op naar de examencommissie (examencommissie.fsw@uu.nl). Je krijgt dan binnen twee weken bericht of de gekozen vakken goedgekeurd worden door de examencommissie.

Heb je vragen? Voor universiteitsbrede uitwisselingsprogramma's kun je terecht bij het universiteitsbrede International Office. Voor facultaire uitwisselingsprogramma's neem je contact op met het International Office van de faculteit Sociale Wetenschappen:

International Office

International office faculteit Sociale Wetenschappen

Bezoekadres: Sjoerd Groenmangebouw
Padualaan 14, 3584 CH Utrecht

E-mail: io.sbs@uu.nl
Tel: +31 (0)30 253 3659

Inloopspreekuur (max. 5 min per persoon)

Voor korte vragen of het laten tekenen van een formulier.

Dinsdag: 12.00 - 13.00 uur
Woensdag: 14.00 - 15.00 uur
Donderdag: 11.00 - 12.00 uur

Balie van het Studie-informatiepunt (STIP), Sjoerd Groenmangebouw, verdieping 0.

Spreekuur op afspraak

Je kunt een afspraak maken via: io.sbs@uu.nl (vermeld a.u.b. je telefoonnummer) of bel: 030-253 3659.

Dinsdag: 15.30 - 16.30 uur
Donderdag: 15.30 - 16.30 uur

Contactpersonen

Bart Weerdenburg (Coördinator Internationalisering)
Aanwezig: maandag t/m donderdag

Nicole van den Hoeven-Sneijder (Medewerker International Office)
Aanwezig: dinsdag t/m donderdag

Loes van Velzen (Medewerker International Office)
Aanwezig: maandag t/m donderdag

International Office Universiteit Utrecht

Voor vragen over universiteitsbrede uitwisselingsprogramma’s kun je contact opnemen met één van de medewerkers van het International Office van de Universiteit Utrecht.