Natuurlijk doe je tijdens je bacheloropleiding allerlei kennis en vaardigheden op. Maar zoek je extra uitdaging en wil je nóg meer uit je studie en uit jezelf halen? Wil je ‘nieuwe dingen’ ontdekken op je vakgebied of juist daarbuiten? Kies dan voor het Honours College Sociale Wetenschappen. Het Honours College geeft je de unieke kans om je tijdens je bachelor:
 

 • verder te verdiepen in je eigen vakgebied;
 • verder te verbreden over de grenzen van je eigen bachelor heen;
 • extra te ontwikkelen door te werken aan je talenten en ambities. 

Het Honours College is een uitdagend driejarig programma met kleinschalig en interactief onderwijs, dat je volgt naast je reguliere bacheloropleiding. Het eerste jaar is oriënterend; daarna vindt definitieve selectie plaats voor het tweede en derde jaar. Voor het totale traject volg je 15 EC aan extra cursussen bovenop je bachelor. Daarnaast krijgt een deel van je bachelorcursussen een extra honourscomponent.

Voor wie?

Het Honours College Sociale Wetenschappen past bij jou als je:

 • meer uit jezelf en je studie wilt halen;
 • graag net een beetje verder kijkt en nieuwe dingen wil ontdekken, binnen én buiten je vakgebied;
 • deel wilt uitmaken van een kleinschalige community waarin iedereen zijn steentje bijdraagt;
 • een gezonde dosis doorzettingsvermogen hebt.

Het Honours College in het kort

Start: In het eerste semester van je eerste jaar; om de keuzeruimte breed te houden het liefst per 1 november (maar later is ook mogelijk).
Duur: 3 jaar.
Selectie: Definitieve selectie na het eerste jaar.
Taal: Nederlands (sommige onderdelen worden in het Engels aangeboden).
Certificaat: Honourscertificaat.
EC: 15 EC bovenop de bachelor; daarnaast krijgt een deel van de bachelorcursussen een honourscomponent.
Wie: Bachelorstudenten Algemene Sociale Wetenschappen, Culturele Antropologie, Onderwijskunde, Pedagogische Wetenschappen, Psychologie en Sociologie.

Hoe ziet het eerste jaar eruit?

In het eerste jaar volg je de cursus Oriëntatie Honours College Sociale Wetenschappen. Binnen deze cursus maak je kennis met het Honours college en neem je actief deel aan een aantal oriënterende activiteiten. Voor een deel kies je zelf hoe je deze activiteiten invult.

Het eerste jaar eindigt met een reflectie- en beoordelingsmoment. We bekijken dan samen of het Honours College Sociale Wetenschappen echt iets voor jou is.

Wat doe je in het tweede en derde jaar?

Het tweede jaar begint met de gezamenlijke interdisciplinaire cursus Dare to compare. Daarnaast krijg je binnen de cursus Creative Challenge de ruimte om het programma zelf in te vullen naar persoonlijke interesses.Ook krijg je extra uitdaging in een vak binnen je reguliere programma.  In de cursus Create Your Own Course kruip je in de rol van docent en ontwikkel je zelf een eigen cursus voor je medestudenten.

Tot slot schrijf je je afstudeerscriptie  op honours niveau met als doel een publiceerbaar artikel.

De globale programma-opzet van het Honours College is als volgt:

Jaar 1  
Oriëntatiecursus Honours College (verbreding) In profileringsruimte*

 

Jaar 2 en 3  
Dare to compare
(verbreding, theoretische verdieping)
Bovenop Bachelor
Cursus met honourscomponent
Bij een cursus van eigen keuze kan je een honourscomponent toevoegen
Invulling is gekoppeld aan een reguliere cursus
Creative Challenge
(verbreding, verdieping of internationalisering)
Bovenop bachelor
Honours thesis
(verdieping, hogere vaardigheden)
Vervangt reguliere thesis
Community-activiteiten
Inhoudelijke bijeenkomsten voor elkaar en voor niet-honoursstudenten
Verweven in activiteiten van Honours Council
Internationale activiteiten Verweven in Honours programma

En daarna?

Na afloop ontvang je een honourscertificaat. Je laat daarmee zien dat je bereid bent om te investeren in jezelf en dat je beschikt over ambitie en doorzettingsvermogen. Dit geeft je een streepje voor als je een studiebeurs aanvraagt, een vervolgstudie in binnen- of buitenland wilt volgen of solliciteert voor een mooie baan.

Is je interesse gewekt, meld je dan aan voor de cursus Oriëntatie Honours College Sociale Wetenschappen. Dit kan door een mail te sturen naar honours.sw@uu.nl, met daarin je verzoek plus je naam en studentnummer.

Aan het eind van het eerste jaar vindt de definitieve selectie plaats voor de rest van het programma. We selecteren op motivatie, eindcijfers (gemiddeld een 7,0 en geen studievertraging) en voldoende deelname aan de activiteiten in het eerste jaar. Wil je je aanmelden voor het tweede en derde jaar? Dat kan via het aanmeldformulier.

De Honours Community wordt gevormd door alle honoursstudenten en -docenten en is opgedeeld in diverse commissies. Gezamenlijk organiseren zij allerlei leuke, interessante en leerzame activiteiten. Op deze manier is de Honours Community er voor en door honoursstudenten en kan iedereen bijdragen aan zijn eigen onderwijs.

Zo is er een groep honoursstudenten die de studiereis organiseert, een groep die zich richt op het geven van voorlichting aan eerstejaars en een groep die een eigen honoursmagazine en -nieuwsbrief uitbrengt.

Naast de commissies is er ook nog het Honours Council. Het Honours Council wordt aan het begin van het studiejaar samengesteld en bestaat dus elk jaar uit een andere groep studenten. Het Council coördineert de commissies bij het organiseren van activiteiten en dient als brug voor de communicatie tussen de diverse commissies en de coördinatoren.

De Community heeft een eigen ruimte in het Martinus J. Langeveldgebouw, die gebruikt kan worden als vergader- of studieruimte.

Heb je een vraag over het Honours College Sociale Wetenschappen? Bekijk dan de veelgestelde vragen of neem contact met ons op via honours.sw@uu.nl.

Hoe bevalt het Honours College de huidige studenten?

Hieronder een aantal quotes van honoursstudenten over wat zij als grote voordelen van deelname aan het Honours College zien. Zou je liever eens persoonlijk een student willen spreken om ervaringen uit te wisselen, dan kan dat natuurlijk ook! Stuur een mail naar het Honours Council (honours.council.sw@uu.nl) of loop langs bij de honourskamer (ruimte G110 in het Martinus J. Langeveldgebouw).

Marije: “Het honoursprogramma heeft voor mij veel toegevoegd aan mijn studie. Ik heb mensen gevonden die net zoals ik enthousiast en gemotiveerd zijn. Daarnaast heb ik meer uitdaging en vrijheid om die onderwerpen uit te diepen die ik interessant vind!”

Bart: “Ik merk dat het Honours College naast toekomstambities verwezenlijken ook veel perspectief geeft op waar je naartoe wilt. Het verscherpt de visie die je al hebt en verbreedt je blik op de mogelijkheden binnen of buiten je vakgebied. Naast dat je jezelf bekwaamt in je eigen vakgebied ontwikkel je jezelf ook heel erg als persoon. Ik heb heel blij dat ik dit ben gaan doen!”

Tessa: “De vrijheid om onderwerpen naar eigen interesse verder uit te diepen is voor mij een van de grote voordelen van het Honours College. Door bijvoorbeeld het doen van een stage of het volgen van een lezing naar mijn interesse heb ik aan het eind van mijn bacheloropleiding al relevante en toegespitste werkervaring, en heb ik extra kennis op kunnen doen over onderwerpen in het vakgebied waar ik later in wil werken. Daardoor kan ik mij goed onderscheiden van andere studenten.”

Hoe kan ik me aanmelden voor de cursus 'Oriëntatie Honours' in het eerste jaar?

Je kunt je aanmelden voor de cursus Oriëntatie Honours College Sociale Wetenschappen door een mail te sturen naar honours.sw@uu.nl, met daarin je verzoek plus je naam en studentnummer. Wij raden je aan dat zo snel mogelijk te doen, dan kun je optimaal gebruik maken van de verschillende aangeboden mogelijkheden binnen deze cursus.

Uit welke activiteiten bestaat de cursus 'Oriëntatie Honours' in het eerste jaar?

Binnen deze cursus neem je deel aan drie verschillende activiteiten:
 

 1. je volgt een aantal lezingen, debatten en / of masterclasses op jouw interessegebied binnen de sociale wetenschappen; 
 2. je neemt deel aan community-activiteiten die worden georganiseerd door de tweede- en derdejaars honoursstudenten, zoals excursies, lezingen en informele bijeenkomsten; 
 3. je neemt deel aan een aantal reflectie- en intervisiebijeenkomsten, waarin je met docenten en medestudenten nadenkt over hoe je vorm kunt geven aan je verdere invulling van het honourstraject.

Zodra je je aanmeldt voor deze cursus, krijg je toegang tot de Blackboardpagina ervan. Hier vind je meer informatie over mogelijk interessante lezingen, debatten, community-activiteiten en reflectiebijeenkomsten.

Hoe worden de activiteiten in de cursus 'Oriëntatie Honours' beoordeeld?

Je krijgt geen cijfer per activiteit, maar een ‘voldaan / niet voldaan’.

Wat is de aanmelddeadline voor jaar 2 en 3?

Aan het eind van het eerste jaar vindt definitieve selectie plaats voor het tweede en derde jaar. De aanmelddeadline voor deze selectieprocedure is 1 juni 2020.

Wat gebeurt er als ik een activiteit heb gemist in het eerste jaar?

Als je interesse hebt in het Honours College maar niet hebt kunnen deelnemen aan alle verplichte activiteiten van de cursus Oriëntatie Honours in het eerste jaar, dan bestaat de mogelijkheid om activiteiten in te halen in het tweede jaar.

Wat is de totale studiebelasting?

De cursus Dare to Compare (7.5 EC) en de Creative Challenge (7.5 EC) volg je naast je bachelorprogramma. In jaar 2 en jaar 3 zal je daarnaast veel tijd besteden aan activiteiten binnen de Honours Community. Reken in totaal op extra activiteiten met een omvang van ongeveer 22.5 EC.

Wat is de verhouding tussen theorie en praktijk?

Sommige studenten geven de voorkeur aan een stevige theoretische verdieping, andere studenten willen juist graag het geleerde in de praktijk brengen. Beide opties zijn mogelijk: je kunt zelf je eigen programma aanpassen aan je eigen interesses. Maatwerk is het uitgangspunt van het Honours College.

Zie ik mijn mede-honoursstudenten regelmatig tijdens mijn opleiding?

Ja, de organisatie van het Honours College Sociale Wetenschappen vindt het belangrijk dat er een sterke gemeenschapszin ontstaat. Naast de gezamenlijke cursussen zijn er diverse informele gelegenheden waarbij je je medestudenten kunt ontmoeten, georganiseerd door en voor honoursstudenten. Denk aan borrels, lezingen en studiereizen.

Waar vind ik meer informatie?

Stuur voor meer informatie een mail naar honours.sw@uu.nl of neem contact op met de honourscoördinator van je eigen bacheloropleiding:
 

 • Marijn Stok (Algemene Sociale Wetenschappen)
 • Gerdien Steenbeek (Culturele Antropologie)
 • Arjan van Tilborg (Onderwijswetenschappen)
 • Elma Blom (Pedagogiek)
 • Floor Kroese (Psychologie)
 • Tali Spiegel (Sociologie)