Via contractonderwijs kun je bij de faculteit Sociale wetenschappen één of meer cursussen uit het onderwijsaanbod volgen. Als contractant betaal je per cursus, je hebt daardoor geen centrale inschrijving aan de Universiteit Utrecht.

De volgende cursussen van de bachelor Psychologie staan open voor contractstudenten:

Cursuscode Cursus
201300351 Neuroscience of social behavior and emotional disorders
200300125 Theory construction and statistical modeling
200400444 Macht en leiderschap
Cursuscode Cursus
201300019 Arbeidspsychologie
200300074 Cognitieve neurowetenschappen
200300063 Cognitieve ontwikkeling
200500126 Conducting a survey
200300082 Geheugen en taal
201700163 Grondslagen van de klinische psychologie
200300073 Klinische neuropsychologie
200300181 Psychopathologie II
201900028 Science of Happiness
201600023 Self-regulation
200400462 Sociale cognitie
200300062 Sociale en emotionele ontwikkeling
Cursuscode Cursus
200500046 Adolescent development
201900065 Advanced Research Methods and Statistics for Psychology:
Applications in Clinical Child and Adolescent Psychology
201900104 Advanced Research Methods and Statistics for Psychology:
Clinical Psychology
201900076 Advanced Research Methods and Statistics for Psychology:
Experimental Psychology
201900460 Advanced Research Methods and Statistics for Psychology:
Social, Health and Organisational Psychology
201400166 Basisvaardigheden professionele gespreksvoering:
Klinische psychologie
201400453 Basisvaardigheden professionele gespreksvoering:
Neuropsychologie
200800014 Coaching- en consultingpsychologie
200401045 Interpersoonlijke processen
201500130 Missing data theory and causal effects
200300061 Ontwikkelingspsychopathologie
200300159 Personeelspsychologie (Human Resource Management)
200300072 Sensation and Perception
Cursuscode Cursus
201400066 Basisvaardigheden professionele gespreksvoering:
Kinder- en Jeugdpsychologie
201400054 Basisvaardigheden professionele gespreksvoering:
Sociale, Gezondheids- en Organisatiepsychologie
200300176 Diagnostiek in de klinische psychologie
201000129 Doing a qualitative research project
200700062 Intra- en intergroepsprocessen
201100078 Neuropsychologische diagnostiek
200300053 Organisatiepsychologie
201700079 Practicum experimentele psychologie
200300064 Psychodiagnostiek in de ontwikkelingspsychologische praktijk:
kinderen en jeugdigen
201700081 Psychopharmacology
200300075 Toegepaste cognitieve psychologie I