Certificaten en registraties na je bachelor en je master

Wil je na je master aan de slag in de geestelijke gezondheidszorg of in het jeugdveld of een vervolgopleiding tot gezondheidszorgpsycholoog gaan volgen? Dan is het van belang dat je voldoet aan een aantal eisen.

LOGO

De LOGO-verklaring heb je nodig wanneer je de BIG-opleiding tot Gezondheidszorg-psycholoog wilt volgen. De LOGO-verklaring omvat verschillende onderdelen:
 

  • eisen aan het vooropleidingsprogramma (Verklaring vooropleidingseisen LOGO);
  • een stage van minimaal 520 uur, bestaande uit diagnostiek, indicatiestelling en behandeling;
  • een verklaring Diagnostiek (dit kan ook de BAPD zijn).

Op grond van bovenstaande verklaringen kan de LOGO-verklaring worden aangevraagd bij de vLOGO.

Verklaring Vooropleidingseisen Logo

Om na je studie als basispsycholoog aan het werk te kunnen, dien je in het bezit te zijn van een ondertekende ‘Verklaring vooropleidingseisen LOGO’ en een NIP basisaantekening psychodiagnostiek (BAPD) / NVO basisaantekening diagnostiek / ondertekende ‘verklaring diagnostiek’.

BAPD NIP

De BAPD (basisaantekening psychodiagnostiek) NIP garandeert dat je als afgestudeerd psycholoog een basisniveau aan kennis en ervaring hebt in de algemene psychodiagnostiek. De BAPD is een kwaliteitskeurmerk van het NIP. Voor registratie in het Kwaliteitsregister Jeugd (skjeugd.nl) vormt de BAPD in beginsel een registratie-eis.

Hoe krijg je een LOGO-verklaring of BAPD NIP?