Inspraak en medezeggenschap

Om de kwaliteit van de opleiding zo goed mogelijk te waarborgen, werken docenten, bestuur en studenten nauw samen in diverse commissies en overlegorganen. Op deze pagina vind je hier meer informatie over.

Wil je meer weten over de mogelijkheden voor inspraak en medezeggenschap voor studenten? Uitgebreide informatie vind je op de site van de studenteninspraak.