Contactgegevens opleiding Psychologie en faculteit Sociale Wetenschappen:

Het Studie-informatiepunt (STIP) is het eerste aanspreekpunt voor studenten en geïnteresseerden.

Je kunt er terecht met al je vragen over je (toekomstige) studie aan de faculteit Sociale Wetenschappen.

Telefoon

030 253 4949
Bereikbaar: maandag t/m vrijdag van 10.00 - 12.00 uur en van 13.00 - 15.00 uur.

Balie

Sjoerd Groenmangebouw, Padualaan 14, verdieping 0

Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 11.00 - 13.00 uur.

Mail

Stel je vraag door het vragenformulier in te vullen.

Let op: het Studie-informatiepunt (STIP) is het eerste aanspreekpunt voor je vragen. Uitzonderingen zijn vragen over de Basisaantekening Psychodiagnostiek (BAPD) en de selectie. 

Bezoekadres
Martinus J. Langeveldgebouw F 126
Heidelberglaan 1
3584 CS Utrecht
Tel. (030) 253 17 85
Fax (030) 253 47 18

Postadres
Onderwijsondersteuning Psychologie
Faculteit Sociale Wetenschappen
Universiteit Utrecht
Postbus 80.140, 3508 TC Utrecht
E-mail psychologie@uu.nl

Openingstijden
Balie en telefonisch: op werkdagen van 11.00 tot 15.00 uur
Augustus gesloten. Wel telefonisch bereikbaar van 11.00 tot 13.00 uur

De studiepadcoördinator is tevens tutor.

Arbeids- en organisatiepsychologie:
Dr. Maria Peeters,  email M.Peeters@uu.nl
Spreekuur via email.

Cognitieve neurobiologische psychologie:
Dr. Joke Baas, email J.M.P.Baas@uu.nl
Spreekuur via email.

Gezondheidspsychologie
Dr. Catharine Evers, email c.evers@uu.nl, telefoon 030-2533301
Spreekuur via email.

Kinder- en jeugdpsychologie
Hilde Schuiringa, email  h.d.schuiringa@uu.nl, telefoon 030-2533976
Vragen bij voorkeur via email.
Bij Kinder- en jeugdpsychologie is de studiepadcoördinator niet automatisch je tutor. Zij kan je wel vertellen wie je tutor is (dit is ook te vinden op Blackboard).

Klinische psychologie
Sibe Doosje, email S.Doosje@uu.nl, telefoon 030-2534906.
Afspraken via email of telefoon.

Neuropsychologie
Dr. Anouk Keizer, email A.Keizer@uu.nl, telefoon 030-2533572
Spreekuur via email.

Sociale psychologie
Dr. Madelijn Strick, email m.strick@uu.nl.
Spreekuur via email.

De studieadviseurs helpen je bij vragen over je opleiding en geven persoonlijke studiebegeleiding. Raadpleeg ons bij problemen die invloed hebben op het verloop van je studie, zoals persoonlijke problemen, ziekte, studievertraging of studievaardigheidsproblemen.

De studieadviseur verwijst je zo nodig door naar andere begeleiders, zoals de studentendecaan of de studentenpsycholoog.

Bekijk de introductiefilm van de studieadviseurs.

Inloopspreekuur

 Heb je een vraag? Kom naar het inloopspreekuur (richtlijn: maximaal vijftien minuten per student).

Wanneer: maandag t/m donderdag, 11.00 - 12.30 uur en 13.00 - 15.00 uur.
Locatie: kamer A004 of A006, Sjoerd Groenmangebouw, Padualaan 14, Utrecht Science Park.

Telefonisch spreekuur

Tel: 030 253 4876.
Wanneer: maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag, 11.00 - 12.30 uur.

Afspraak maken

Denk je meer tijd nodig te hebben en wil je een afspraak maken? Overleg dan even met het Studie-informatiepunt (STIP) of een afspraak handig of nuttig voor jou is. Je kunt het STIP iedere werkdag tussen 10.00 - 12.00 uur en 13.00 - 15.00 uur bereiken op 030 253 4949.

Bart Weerdenburg, Loes van Velzen, Nicole van der Hoeven - Sneijder

Het International Office is het aanspreekpunt voor inkomende en uitgaande uitwisselingsstudenten van de faculteit Sociale Wetenschappen. Je kunt hier terecht met al je vragen over het tijdelijk studeren in het buitenland.

Bezoekadres: Sjoerd Groenmangebouw, Padualaan 14, 3584 CH Utrecht
E-mail: io.sbs@uu.nl
Telefoon: +31 (0)30 253 3659

Inloopspreekuur (max. 5 min per persoon)

Voor korte vragen of het laten tekenen van een formulier.
Balie van het Studie-informatiepunt (STIP), Sjoerd Groenmangebouw, verdieping 0.

Openingstijden: maandag 11.00 - 12.00 uur,  dinsdag 12.00 - 13.00 uur, donderdag 11.00 - 12.00 uur
Let op: het inloopspreekuur op 3 februari komt te vervallen.

Spreekuur op afspraak

Je kunt een afspraak maken via: io.sbs@uu.nl (vermeld a.u.b. je telefoonnummer).

Dinsdag: 15.30 - 16.30 uur
Donderdag: 15.30 - 16.30 uur

Contactpersonen

Bart Weerdenburg (Coördinator Internationalisering)
Aanwezig: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag

Loes van Velzen (Medewerker International Office)
Aanwezig: maandag t/m donderdag

Nicole van den Hoeven-Sneijder (Medewerker International Office)
Aanwezig: maandag, dinsdag en donderdag

International Office Universiteit Utrecht

Voor vragen over universiteitsbrede uitwisselingsprogramma’s kun je contact opnemen met één van de medewerkers van het International Office van de Universiteit Utrecht.

Contactgegevens Universiteit Utrecht:

De universiteit kent een gedragscode voor het tegengaan van ongewenst gedrag. Met een klacht op dit gebied kun je terecht bij de vertrouwenspersoon.

Eén van de taken van de vertrouwenspersoon is opvang en begeleiding. Ook kan de vertrouwenspersoon bemiddelen tussen klager en beklaagde. Als dat niet helpt, kan gezamenlijk worden besloten om een klacht in te dienen bij de klachtencommissie. Deze commissie stelt een onderzoek in en adviseert vervolgens het College van Bestuur over de te nemen maatregelen.

Wil je de locatie opzoeken van het gebouw waar je les hebt of wil studeren? Bekijk dan het overzicht van gebouwen van de Universiteit Utrecht.

Bij Studentenservice kun je terecht voor informatie over allerlei zaken die met studeren en het studentenleven te maken hebben. Denk hierbij aan aanvullende informatie over bijvoorbeeld: inschrijving, collegegeld, bestuursbeurzen, studie en topsport, handicap of chronische ziekte.

Bij het Skills Lab kun je terecht als je meer wilt weten over het ontwikkelen van jouw academische vaardigheden of als je in je studie ergens tegenaan loopt. We proberen zo helder mogelijk in kaart te brengen wat er allemaal te vinden is aan trainingen, workshops, cursussen, individuele begeleiding en tools. 

Het Facilitair Service Centrum (FSC) is verantwoordelijk voor de uitvoering van de facilitaire dienstverlening bij de Universiteit Utrecht. Denk aan audiovisuele onderwijsondersteuning, catering, zaalverhuur, schoonmaak, afvalverwijdering, post, vervoer, reparaties en onderhoud van gebouwen en faciliteiten.

Wil je een storing of defect melden? Of een facilitaire dienst aanvragen? Gebruik het FSC Meldformulier voor alle facilitaire meldingen (storing/defect, aanvraag, suggestie, klacht).

Meer informatie

FSC Meldpunt
Marinus Ruppertgebouw, Leuvenlaan 19
030 253 95 95
Maandag tot en met vrijdag, 8.00 - 16.30 uur
FSC Meldformulier

Niet gevonden wat je zocht? In de A-Z Lijst vind je een overzicht van alle universitaire faciliteiten en voorzieningen.