Op deze pagina vind je onderwijsinformatie en het cursusoverzicht van je eigen premasterprogramma.

Onderaan deze pagina vind je informatie over programma-overstijgende praktische zaken.

Wil je een masterprogramma van Psychologie volgen?

Voor psychologie masterprogramma's is er geen premasterprogramma. Wil je weten of je toelaatbaar bent voor een masterprogramma van psychologie? Kijk dan op www.uu.nl/masters bij je masterprogramma.

Ben je nog niet toegelaten tot een premasterprogramma?

Kijk op de masterkiezersite voor meer informatie over toelating. Je vindt de informatie in het menu op de webpagina van het programma van je keuze, onder 'Premasterprogramma' of 'Pre-Master's Programme'.

Premasterprogramma's

De faculteit Sociale wetenschappen kent zeven verschillende premasterprogramma's:

Het premasterprogramma Clinical Child, Family and Education Studies heeft een omvang van 60 studiepunten (1 jaar voltijd). Na afronding van het premasterprogramma ben je direct toelaatbaar tot het masterprogramma Clinical Child, Family and Education Studies.

In het premasterprogramma sluit je gedeeltelijk aan bij cursussen die ook in de bacheloropleiding worden gegeven. Dat betekent dat je soms gezamenlijk colleges volgt. De werkgroepen volg je met je mede-premasterstudenten.

Onder de cursusoverstijgende academische vaardigheden behoort het op wetenschappelijk verantwoorde wijze vermelden van alle soorten en vormen van gebruikt bronmateriaal. Studenten dienen daarom de APA-manual (7e druk) direct bij aanvang van het programma aan te schaffen.

Cursus Code Timeslot EC Blok
Developmental Psychopathology 201800070 B/C 7,5 1
Basis van onderzoeksmethoden en statistiek (zie *Toelichting) 201900014 A/C/D 7,5 1
Verdieping in onderzoeksmethoden en statistiek voor pedagogen (zie *Toelichting) 201900398 A/D 7.5 2
Diagnostiek van opvoedings- en ontwikkelingsproblemen 200300087 B/C 7,5 2
Behandeling en interventie gericht op psychosociale problemen, leerproblemen en ontwikkelingsproblemen 200300085 B/C 7,5 3
Test- en observatievaardigheden 201000116 A/D 7,5 4
Premasterthesis (zie *Toelichting) 200600042 A/C 15 3-4

* Toelichting: Basis van onderzoeksmethoden en statistiek (blok 1) en Verdieping in onderzoeksmethoden en statistiek (blok 2) moeten behaald zijn om te kunnen starten met de Premasterthesis (blok 3 en 4).

De letters A, B, C en D staan voor de timeslots waarin de vakken gegeven worden.

This programme offers a pre-Master's in Dutch. Following information is therefore in Dutch.

Premasterprogramma hbo'ers

Het premasterprogramma Cultural Antropology: Sustainable Citizenship heeft een omvang van 60 studiepunten (1 jaar voltijd). Na afronding van het gehele premasterprogramma ben je direct toelaatbaar tot het masterprogramma Cultural Antropology: Sustainable Citizenship.

Cursussen

Cursus Code EC Blok
Culturele antropologie 1: inleiding 201100014 7,5 1
M&T1 voor HBO-instroom 201700041 7,5 1
Wetenschappelijk schrijven 200800046 7,5 2
Religion, Media and Popular Culture 201400040 7,5 2
Cultural Anthropology 3: History and Theory in Anthropology 201800017 7,5 3
Anthropology and Sustainability: Contemporary Fault Lines 201800038 7,5 3
Etniciteit en nationalisme of Cultural Anthropology 4: Globalization and Social Cultural Complexity 200300019
201100013
7,5 4
Position paper 200900005 7,5 4

Er is specifieke aandacht voor het internationale karakter van het masterprogramma en de Engelstaligheid. Zo wordt een aantal cursussen in het Engels aangeboden.

Informatie en contact

Heb je vragen over het studieprogramma of andere onderwijs gerelateerde zaken, neem dan contact op met de coördinator van het premasterprogramma, dr. David Henig, email: D.Henig@uu.nl.

Tutoraat

Je bent als student in principe zelf verantwoordelijk voor je studieloopbaan;  de tutor is daarbij faciliterend. Lotje Brouwer, Msc, is de coördinator van het tutoraat. Je kunt bij haar terecht voor vragen met betrekking tot het programma. Maar ook voor het bespreken van persoonlijke omstandigheden die van invloed zijn op de voortgang van je opleiding. Lotje is bereikbaar via email: L.Brouwer@uu.nl.

Het premasterprogramma Educational Sciences heeft een omvang van 60 studiepunten (1 jaar voltijd en of 2 jaar deeltijd). Na afronding van het gehele premasterprogramma ben je direct toelaatbaar tot het masterprogramma Educational Sciences.

In het premasterprogramma sluit je gedeeltelijk aan bij cursussen die ook in de bacheloropleiding worden gegeven. Dat betekent dat je soms gezamenlijk colleges volgt.

Voltijdprogramma

Cursus Code Timeslot EC Blok
Educational Psychology 200300103 A/C 7,5 1
Basis van onderzoeksmethoden en statistiek 201900014 A/C/D 7,5 1
Academic Writing 201700028 B/C 7,5 2
Methoden in onderwijswetenschappelijk onderzoek 201300010 A/C 7,5 2
Ontwikkelen van assessment- en evaluatie-instrumenten voor onderwijssituaties 200500044 A/C 7,5 3
Ontwerpen van Leersituaties-gevorderd 201400048 B/C 7,5 3
Leren in organisaties: veranderingsinterventies 201400045 A/C 7,5 4
Research Methods and Skills 201800027 B/C 7,5 4

De letters A, B, C en D staan voor de timeslots waarin de vakken gegeven worden. Voor meer informatie: zie timeslots.

Deeltijdprogramma

Het premasterprogramma is ook in deeltijd te doorlopen. Deeltijdonderwijs betekent niet dat het onderwijs in de avond gegeven wordt. Alle cursussen worden overdag aangeboden (inclusief het timeslot van 17:15 -19:00 uur). Er zijn geen vaste onderwijsdagen. De studielast is 20 uur per week.

Deeltijd, jaar 1 Code Timeslot EC Blok
Basis van onderzoeksmethoden en statistiek 201900014 A/C/D 7,5 1
Methoden in onderwijswetenschappelijk onderzoek 201300010 A/C 7,5 2
Ontwikkelen van assessment- en evaluatie-instrumenten voor onderwijssituaties 200500044 A/C 7,5 3
Leren in organisaties: veranderingsinterventies 201400045 A/C 7,5 4

 

Deeltijd, jaar 2 Code Timeslot EC Blok
Educational Psychology 200300103 A/C 7,5 1
Academic Writing 201700028 B/C 7,5 2
Ontwerpen van Leersituaties-gevorderd 201400048 B/C 7,5 3
Research Methods and Skills 201800027 B/C 7,5 4

Bekijk een schematisch overzicht van het programma (pdf) .

Het premastertraject Social Policy and Public Health heeft een omvang van 60 studiepunten (1 jaar voltijd). Na afronding van het gehele premaster-programma ben je direct toelaatbaar tot het masterprogramma Social Policy and Public Health.

Het premastertraject biedt een integrale voorbereiding op het masterprogramma Social Policy and Public Health. Het zorgt ervoor dat je voldoende academische, methodologische en inhoudelijke kennis hebt van beleid en interventies met betrekking tot gezondheid en welzijn. Het geeft je de tools die je nodig hebt om sociale problemen vanuit een interdisciplinair en vergelijkend perspectief te bestuderen.

In de premaster volg je cursussen op het gebied van:

 • gezondheid en welzijn, de verzorgingsstaat, solidariteit en sociale rechtvaardigheid. Door het volgen van deze inhoudelijke cursussen versterk je je inzicht in interdisciplinaire theorievorming en je kennis van theorieën met betrekking tot beleid en interventie op het terrein van gezondheid en welzijn;
 • methoden en statistiek;
 • academische schrijfvaardigheid; en
 • het uitvoeren van onderzoek, wat je de mogelijkheid geeft te werken aan de competenties op het gebied van wetenschappelijk onderzoek die nodig zijn voor je masterthesis.

Coördinator

Heb je vragen over het studieprogramma of andere onderwijsgerelateerde zaken, neem dan contact op met de coördinator van het premasterprogramma, dr. Regina van den Eijnden (r.j.j.m.vandenEijnden@uu.nl).

Onderwijssecretaraat

Voor praktische vragen over de planning en organisatie van het onderwijs kun je terecht bij het onderwijssecretariaat van Interdisciplinaire sociale wetenschap. Informatie over de opzet van het onderwijs, inclusief tijd en locaties van bijeenkomsten en toetsen, kun je vinden in de cursushandleiding, op BlackBoard, in MyTimeTable en in e-mails die je van tijd-tot-tijd ontvangt op je UU-studentenmail.

Het onderwijssecretaraat van Interdisciplinaire sociale wetenschap kun je vinden in het Sjoerd Groenmangebouw, kamer A2.07. Je kunt er terecht van maandag t/m donderdag, van 9.00-17.00 uur, telefoon 030-253 9054, e-mail iswsecr@fss.uu.nl.

Tutoraat

Voor studiegerelateerde vragen en persoonlijke omstandigheden die van invloed zijn op je studie kun je bij de tutor, drs. Ester van Driel, terecht. Ester is bereikbaar per e-mail, E.Y.Driel@uu.nl, of telefonisch via 030-2534053.

Cursusoverzicht

Cursus Code Timeslot EC Blok
Health in Society 201900017 B 7,5 1
Basis van onderzoeksmethoden en statistiek 201900014 A/C/D 7,5 1
Academic writing  201900070 D 7,5 2
Verdieping in onderzoeksmethoden en statistiek voor ISW 201900054 A 7.5 2
Technieken voor analyse kwalitatieve en kwantitatieve gegevens 202100022 A 7,5 3
Key challenges to the welfare state: Social policy and social change 201800294 C 7,5 3
Solidarity and social justice in contemporary societies 201900020 A 7,5 4
Premaster thesis ISW 201900080 C 7,5 4

De letters A, B, C en D staan voor de timeslots waarin de vakken gegeven worden.

Thesis

Het premastertraject wordt afgesloten met het schrijven van een premasterthesis. In de thesis komen alle aspecten van het doen van onderzoek aan bod, zoals:
 

 • het schrijven van een onderzoeksplan (inclusief theoretische en empirische onderbouwing van de onderzoeksvragen en -hypothesen);
 • het verzamelen van onderzoeksdata;
 • het analyseren van deze onderzoeksdata;
 • het beschrijven van de resultaten en conclusies.

Tijdens de cursus Academic Writing (Blok 2) begin je al met het schrijven van het eigen onderzoeksplan.

Het premasterprogramma Sociology: Contemporary Social Problems heeft een omvang van 60 studiepunten (één jaar voltijd). Na afronding van het gehele premasterprogramma ben je direct toelaatbaar tot het Engelstalige masterprogramma Sociology: Contemporary Social Problems.

Inhoud premasterprogramma

In het premasterprogramma verdiep je je kennis van sociologische theorieën en problemen. Je leert beleidsvragen formuleren en bestaand beleid te evalueren. Het onderwijs in de verschillende methoden van onderzoek vormt een belangrijk onderdeel van je voorbereiding op de academische master. In het leeronderzoek pas je alle opgedane kennis en vaardigheden toe in je eigen onderzoek.

Opbouw programma

Het programma bestaat uit acht cursussen van elk 7,5 studiepunten.

In het premasterprogramma (september - augustus) volg je cursussen op het gebied van:
 

 • theorie van het vakgebied: kennismaking met verschillende theorieën en maatschappelijke vraagstukken op het gebied van de sociologie;
 • methoden en statistiek;
 • academische schrijfvaardigheid;
 • onderzoek: onderzoekscyclus doorlopen waarin competenties worden verworven die nodig zijn voor het doen van wetenschappelijk onderzoek en voor het schrijven van de thesis in het masterprogramma.

Cursusoverzicht

Cursus Code Timeslot EC Blok
Inleiding Sociologie 200300007 A/B 7,5 1
Basis van onderzoeksmethoden en statistiek 201900014 A/C/D 7,5 1
Sociale problemen 200300858 B/C 7,5 2
Verdieping in onderzoeksmethoden en statistiek 201900398 A/D 7.5 2
Sociology of Organisations 201400012 C 7,5 3
Sociale ongelijkheid 202000838 B/D 7,5 3
Beleid en politiek 200300837 A/C 7,5 4
Leeronderzoek of Familiesociologie: trends, theorie en kwantitatief onderzoek 202000836
200300004
D 7,5 4

De letters A, B, C en D staan voor de timeslots waarin de vakken gegeven worden.

Tutoraat

De tutor voor de premasterstudenten is Luuk Mandemakers, L.Mandemakers@uu.nl.

Luuk ontvangt de premasterstudenten tijdens de FaculteitsIntroductie en zal gedurende het premasterjaar je aanspreekpunt zijn voor vragen over je studie, het vervolg van je studie of bij problemen die je belemmeren bij je studie.

Het premasterprogramma Youth, Education and Society heeft een omvang van 60 studiepunten (1 jaar voltijd). Na afronding van het gehele premasterprogramma ben je direct toelaatbaar tot het masterprogramma Youth, Education and Society.

In het premasterprogramma sluit je gedeeltelijk aan bij cursussen die ook in de bacheloropleiding worden gegeven. Dat betekent dat je soms gezamenlijk colleges volgt. De werkgroepen volg je met je mede-premasterprogrammastudenten.

Onder de cursusoverstijgende academische vaardigheden behoort het op wetenschappelijk verantwoorde wijze vermelden van alle soorten en vormen van gebruikt bronmateriaal. Studenten dienen daarom de APA-manual (7e druk) direct bij aanvang van het programma aan te schaffen.

Cursusoverzicht

Cursus Code Timeslot EC Blok
Basis van onderzoeksmethoden en statistiek (zie *Toelichting) 201900014 A/C/D 7,5 1
Opvoeding en Maatschappij 200600051 A/D 7,5 1
Verdieping in onderzoeksmethoden en statistiek voor pedagogen (zie *Toelichting) 201900398 A/D 7.5 2
Pedagogische systemen in de kindertijd en adolescentie 201700102 B/C 7,5 2
Cultural diversity 201700105 B/C 7,5 3
Pedagogische praktijkontwikkeling, onderzoek en beleid 201100001 B/C 7,5 4
Premasterthesis (zie *Toelichting) 200600042 A/C 15 3 en 4

* Toelichting: Basis van onderzoeksmethoden en statistiek (blok 1) en Verdieping in onderzoeksmethoden en statistiek (blok 2) moeten behaald zijn om te kunnen starten met de Premasterthesis (blok 3 en 4).

Het premasterprogramma Youth Studies heeft een omvang van 60 studiepunten (1 jaar voltijd). Na afronding van het gehele premasterprogramma ben je direct toelaatbaar tot het masterprogramma Youth Studies.

Het premastertraject biedt een integrale voorbereiding op het masterprogramma Youth Studies. Na deze premaster beschik je over voldoende inhoudelijke, academische en methodologische kennis (en vaardigheden) om de master Youth Studies succesvol af te kunnen ronden.

In de premaster volg je de volgende cursussen:
 

 • Risk behaviour and Addiction in Adolescents
 • Academic Writing
 • Adolescent Development
 • Youth and Sexuality
 • Methoden en statistiek van sociaal wetenschappelijk onderzoek
 • Methoden, technieken en statistiek 3: Data-analyse
 • Methoden, technieken en statistiek 4
 • Premaster thesis

Inhoud

In het premasterprogramma is een aantal cursussen uit de reguliere bacheloropleiding opgenomen, naast één cursus die speciaal voor het premasterprogramma ontwikkeld is. De cursussen zullen deels in het Engels en deels in het Nederlands gegeven worden.

Alle cursussen hebben een studielast van 7,5 studiepunten. In de inhoud van deze vakken weerspiegelen zich de doelstellingen en uitgangspunten van de (bachelor) opleiding Interdisciplinaire sociale wetenschap. Dit betekent concreet dat de (jeugd)vraagstukken die in de verschillende cursussen aan bod komen, benaderd worden vanuit (de theorie van) verschillende disciplines, en dan voornamelijk vanuit de psychologie, pedagogiek en sociologie.

Daarnaast is er ruime aandacht voor methoden en technieken van sociaalwetenschappelijk onderzoek en worden de verworven inzichten toegepast in een premasterthesis. Op deze wijze maken studenten zich ook een aantal algemene academische competenties eigen.

Coördinator

Heb je vragen over het studieprogramma of andere onderwijsgerelateerde zaken, neem dan contact op met de coördinator van het premasterprogramma, dr. Regina van den Eijnden (r.j.j.m.vandenEijnden@uu.nl).

Onderwijssecretariaat

Bij de dagelijkse praktische regeling van het onderwijs vervult het onderwijssecretariaat van Interdisciplinaire sociale wetenschap een belangrijke rol. Hier kunnen studenten ook terecht voor informatie over ruimtes, tijdstippen, tentamens en dergelijke, voor zover daar ondanks de aankondigingen in de cursushandleidingen of OSIRIS nog misverstanden over bestaan.

Het onderwijssecretariaat van Interdisciplinaire sociale wetenschap is bereikbaar in het Sjoerd Groenmangebouw, kamer A2.07, op maandag t/m donderdag van 9.00-17.00 uur, telefoon 030-253 9054, e-mail iswsecr@fss.uu.nl.

Tutoraat

Voor studiegerelateerde vragen en persoonlijke omstandigheden die van invloed zijn op je studie kun je bij de tutor, drs. Ester van Driel, terecht. Ester is bereikbaar per e-mail, E.Y.Driel@uu.nl, of telefonisch via 030-2534053.

Cursusoverzicht

Cursus Code Timeslot EC Blok
Risk behavior and addiction in adolescence 201800007 B 7,5 1
Basis van onderzoeksmethoden en statistiek  201900014 A/C/D 7,5 1
Academic writing 201900070 D 7,5 2
Verdieping in onderzoeksmethoden en statistiek voor ISW 201900054 A 7,5 2
Technieken voor analyse kwalitatieve en kwantitatieve gegevens 202100022 A 7,5 3
Adolescent development 200500046 D 7,5 3
Youth and sexuality 201800003 B 7,5 4
Premaster Thesis ISW 201900080 C 7,5 4

De letters A, B, C en D staan voor de timeslots waarin de vakken gegeven worden.

Theorie- en onderzoeksgerichte stroom

Zoals in het bovenstaande schema te zien is, bestaat het premasterprogramma uit inhoudelijk verdiepende cursussen (b.v. Risk Behaviour and Addiction in Adolescents) en uit meer op onderzoeksmethoden gerichte cursussen.

In de inhoudelijk verdiepende cursussen worden studenten bekendgemaakt met de verschillende theoretische perspectieven op jeugdvraagstukken (waaronder de seksuele ontwikkeling van jeugdigen, emotionele en gedragsproblematiek, middelengebruik- en verslaving, de invloed van nieuwe media, het belang van opvoeding en peers). Ook wordt uitgebreid aandacht besteed aan (de analyse van) empirisch onderzoek op dit gebied.

In de op onderzoekmethoden gerichte cursussen wordt de voor onderzoek benodigde methodische en statistische kennis geleerd.

Thesis

Het premastertraject wordt afgesloten met het schrijven van een premasterthesis. In de thesis komen alle aspecten van het doen van onderzoek aan bod, zoals:
 

 • het schrijven van een onderzoeksplan (inclusief theoretische en empirische onderbouwing van de eigen onderzoeksvragen of -hypothesen);
 • het verzamelen van onderzoeksdata;
 • het analyseren van deze onderzoeksdata;
 • het beschrijven van de resultaten en conclusies.

Tijdens de cursus Academische vaardigheden Academic Writing (Blok 2) begint men al met het schrijven van het eigen onderzoeksplan. De premasterthesis mag zowel in het Engels als in het Nederlands geschreven worden.

Praktische zaken

Hieronder vind je de algemene voorwaarden en praktische zaken die belangrijk zijn bij het volgen van je instroomprogramma:

Jaarplanning

Voor de academische jaarkalender en blokindeling zie de algemene facultaire jaarplanning FSW (pdf).

Cursusinschrijving

De cursusinschrijving verloopt automatisch. Het Studie-informatiepunt (STIP) schrijft je in voor de cursussen van het premasterprogramma. Je hoeft je dus niet zelf in te schrijven voor cursussen.

Inschrijven: master

De inschrijving voor het masterprogramma verloopt via Studielink. Let op: de deadline is 1 april.

Overstappen

Je kunt alleen het gelijknamige masterprogramma volgen dat aansluit op het hbo-premasterprogramma. Stel bijvoorbeeld dat je het hbo premasterprogramma Social Policy and Public Health gevolgd hebt. Dan is het niet mogelijk om vervolgens in te stromen in het masterprogramma Clinical Child, Family and Education Studies.

Als je toch een ander masterprogramma wilt volgen, dan kan je de Mastertoelating mailen via graduateadmissions.sbs@uu.nl. Zij kunnen je vertellen welke cursussen je extra moet volgen om een overstap te maken.

Cursus niet behaald, wat nu?

Haal je een cursus uit het premasterprogramma niet, dan is de consequentie dat je niet per september aan het aansluitende masterprogramma kunt beginnen. Mocht je een collegejaar later de betreffende cursus nogmaals willen volgen, dan moet je je bij voorkeur vóór 1 augustus, maar uiterlijk 31 augustus her-inschrijven voor de premaster via Studielink. Je moet het gehele premasterprogramma binnen twee jaar afronden, anders vervalt de geldigheid van toelating tot de master. Het is niet mogelijk om daarna opnieuw deel te nemen aan het premasterprogramma. Je betaalt slechts éénmaal de premastervergoeding voor de hele premaster.

Herkansing

Aan de Universiteit Utrecht spreken we niet over een herkansing, maar over een aanvullende toets. Elke cursus kent één aanvullende toets, waarvoor je niet automatisch in aanmerking komt. Je kunt hier meer over lezen in de Onderwijs- en examenregeling voor Bacheloropleidingen van FSW en de Onderwijs- en examenregeling voor masterprogramma's van FSW.

Internationalisering

In het hbo premasterprogramma zal je in minimaal één cursus ervaring opdoen met Engelstalig onderwijs. Mocht je je Engelse taalvaardigheid verder willen versterken dan kun je terecht bij Babel, de taalpartner van de Unmiversiteit Utrecht. Babel  biedt studenten 25% korting op cursussen uit het open aanbod.

Kosten bij annulering

Je kunt je inschrijving kosteloos annuleren tot het collegejaar officieel van start gegaan is op 1 september. Dit betekent dat je uiterlijk 31 augustus je inschrijving moet annuleren via Studielink. Wil je je inschrijving na deze datum annuleren, dan is restitutie alleen bij uitzondering mogelijk.

Restitutie

Wil je tussentijds stoppen met het programma en restitutie van een evenredig deel van de betaalde premastervergoeding ontvangen? Dat kan na 30 september alleen als de studentendecaan heeft vastgesteld dat je ten gevolge van overmacht / persoonlijke omstandigheden niet kan deelnemen aan het onderwijs / de tentamens van de premaster. Restitutie bestaat dan uit een evenredig deel van de vergoeding, gebaseerd op het aantal maanden dat je onderwijs hebt gevolgd.

Heb je een andere goed onderbouwde reden om te stoppen en wil je restitutie? Dan dien je uiterlijk 25 september contact op te nemen met de studieadviseur van je opleiding. Stoppen met het programma zonder een beroep te doen op restitutie kan altijd.

Studiefinanciering

Je hebt recht op de basisbeurs voor de cursusduur van de hbo-bachelor die je nu volgt of hebt gevolgd. Als je na 1 september 2015 (start Wet Studievoorschot) voor het eerst met een master begint, val je onder het nieuwe stelsel van studiefinanciering. Je krijgt dan geen basisbeurs meer. In plaats daarvan kun je lenen. De aanvullende beurs en het studentenreisproduct krijg je nog wel. Neem contact op met DUO voor jouw persoonlijke situatie.

Onderwijs- en Examenregeling (OER)

Op het premasterprogramma zijn de OER voor bacheloropleidingen van FSW en de OER voor masterprogramma's van FSW van toepassing. Hierin zijn diverse regels opgenomen die van toepassing zijn op het premasterprogramma. Bijvoorbeeld over toetsing, aanvullende toets (= herkansing) en de voorwaarden om hiervoor in aanmerking te komen, restitutie collegegeld, sancties bij fraude, nakijktermijn, aanwezigheidsverplichting, termijnbeoordeling, geldigheidsduur resultaten, enzovoort.

Je wordt dringend geadviseerd de OER goed door te lezen bij aanvang van je premasterprogramma.

Studieadviseur

De studieadviseur helpt je bij vragen over je opleiding en geeft persoonlijke studiebegeleiding. Raadpleeg de studieadviseur bij problemen die invloed hebben op het verloop van je studie, zoals persoonlijke problemen, ziekte, studievaardigheidsproblemen of studievertraging. De studieadviseur verwijst je zo nodig door naar andere begeleiders, zoals de studentendecaan of de studentenpsycholoog.

Bekijk de actuele contactgegevensvan de studieadviseurs.

Studeren met een functiebeperking

Als je een handicap of chronische ziekte hebt, ondersteunt de Universiteit Utrecht je zo veel als mogelijk om je opleiding met succes te kunnen volgen. Bij een handicap of chronische ziekte kun je denken aan:
 

 • visuele, auditieve en motorische beperkingen;
 • dyslexie;
 • chronische en psychische ziektes (o.a. depressiviteit, een stoornis in het autistische spectrum, AD(H)D, de ziekte van Crohn, diabetes, astma, reuma, ME/CVS, RSI/CANS, etc.).

Mocht je twijfelen kun je het beste contact opnemen met de studentendecanen. Voor het maken van een afspraak met een studentendecaan kun je terecht bij Studentenservice.

Ben je eerstejaars student en heb je een beperking/chronische ziekte die je studie zou kunnen belemmeren? Heb je dit nog niet aangegeven? Meld je dan via Osiris Student door het aanmaken van een Zaak: aanvraag voorzieningen handicap/chronische ziekte. Na acceptatie van je aanvraag krijg je de mogelijkheid om een afspraak in te plannen met een studieadviseur.

De voorzieningen zoals besproken met de studieadviseur worden vastgelegd in een contract. Als je al in het bezit bent van een contract voor een bacheloropleiding van de faculteit Sociale Wetenschappen, dan hoef je jezelf niet nogmaals aan te melden. Neem contact op met de studieadviseurs als je vragen hebt over je contract of je contract kwijt bent.

Daarnaast biedt de Universiteit (financiële) ondersteuning bij studievoortgang en vertraging. Dit kan zijn in de vorm van een training of ondersteuning bij een aanvraag bij de DUO door de studentendecaan. Meer informatie vind je op de pagina Handicap of chronische ziekte op deze site.

Toetsing

Heb je een schriftelijke toets voor je cursus? Per collegejaar krijg je maximaal twee gelegenheden om je (deel)toets te maken:
 

 • een reguliere toetsgelegenheid
 • een aanvullende toetsgelegenheid

Heb je door omstandigheden een van deze toetsgelegenheden gemist, dan kun je een verzoek indienen voor een inhaaltoets.
Meer informatie over de reguliere toetsgelegenheid, aanvullende toetsgelegenheid en inhaaltoets.