Op deze pagina vind je onderwijsinformatie en het cursusoverzicht van je eigen premasterprogramma. Onderaan deze pagina vind je informatie over programma-overstijgende praktische zaken.

Voor psychologie masterprogramma's is er geen premasterprogramma voor hbo-ers. Wil je weten of je toelaatbaar bent voor een masterprogramma van psychologie? Kijk dan op www.uu.nl/masters bij je masterprogramma.

LET OP: De informatie op deze pagina gaat alleen over de premasterprogramma’s van 2017/2018, niet over de HBO-instroomprogramma’s 2016-2017 en eerder.

Ben je nog niet toegelaten tot een premasterprogramma? Kijk dan op de masterkiezersite voor meer informatie over toelating. Je vindt de informatie in het menu op de webpagina van het programma van je keuze, onder 'Premasterprogramma' of 'Pre-Master's Programme'.

Arbeid, zorg en participatie

Het premaster-traject Arbeid, zorg en participatie heeft een omvang van 60 studiepunten (1 jaar voltijd). Na afronding van het gehele premaster-programma ben je direct toelaatbaar tot het masterprogramma Arbeid, zorg en participatie.

In de premaster volg je cursussen op het gebied van:
 

 • methoden en statistiek;
 • academische schrijfvaardigheid;
 • theorie van het vakgebied. Je verwerft inzicht interdisciplinaire theorievorming, wetenschapstheoretische achtergronden en theorieën rond beleid en interventie op het terrein van arbeid, zorg en welzijn.
 • het uitvoeren van een onderzoek waarin competenties worden verworven die nodig zijn voor het doen van wetenschappelijk onderzoek en voor het schrijven van de thesis in het masterprogramma.

Informatie en contact

Heb je vragen over het studieprogramma of andere onderwijsgerelateerde zaken, neem dan contact op met de coördinator van het premasterprogramma, dr. Mara Yerkes (M.A.Yerkes@uu.nl, 030-2534802).

Bij de dagelijkse praktische regeling van het onderwijs vervult het onderwijsbureau van Algemene Sociale Wetenschappen een belangrijke rol. Hier kun je ook terecht voor informatie over ruimtes, tijdstippen, tentamens en dergelijke, voor zover daar ondanks de aankondigingen in de cursushandleidingen of OSIRIS nog misverstanden over bestaan.

Het onderwijsbureau van Algemene Sociale Wetenschappen is bereikbaar in het Willem C. van Unnikgebouw, kamer 1501, op maandag t/m donderdag van 9.00-17.00 uur, telefoon 030-253 9054, e-mail aswsecr@fss.uu.nl.

Tutoraat

In het algemeen geldt dat je als student zelf verantwoordelijk bent voor je studieloopbaan; de studiebegeleiding is daarbij faciliterend. Dr. René van Rijsselt is de tutor voor de premasterstudenten. Voor studiegerelateerde vragen en persoonlijke omstandigheden die van invloed zijn op je studie kun je bij hem terecht. René is bereikbaar per e-mail, R.J.T.vanRijsselt@uu.nl, of telefonisch via 030-2531074.

Cursusoverzicht

Cursus Code Timeslot EC Blok
De sociale stand van Nederland: sociale vraagstukken van sociaal beleid 200700294 B 7,5 1
Methoden en statistiek van sociaal wetenschappelijk onderzoek 201300014 A/C/D 7,5 1
Academische vaardigheden Algemene Sociale Wetenschappen 201700037 C 7,5 2
Methoden, technieken en statistiek 3: Data-analyse 200700054 A 7.5 2
Methoden, technieken en statistiek 4 201300032 A 7,5 3
Individualisation and social policy of
Multicultural society
201700035 of
200401118
A / D
 
7,5
 
3
 
Solidarity and social justice 201700020 A 7,5 4
Premasterthesis 201400080 C 7,5 4

De letters A, B, C en D staan voor de timeslots waarin de vakken gegeven worden. Voor meer informatie: zie timeslots.

Thesis

Het premastertraject wordt afgesloten met het schrijven van een premasterthesis. In de thesis komen alle aspecten van het doen van onderzoek aan bod, zoals het schrijven van een onderzoeksplan (inclusief theoretische en empirische onderbouwing van de eigen onderzoeksvragen of -hypothesen), het verzamelen van onderzoeksdata, het analyseren van deze onderzoeksdata, en het beschrijven van de resultaten en conclusies). Tijdens de cursus Academische vaardigheden Algemene Sociale Wetenschappen (Blok 2) begint men al met het schrijven van het eigen onderzoeksplan.

Clinical Child, Family and Education Studies

Het premasterprogramma Clinical Child, Family and Education Studies heeft een omvang van 60 studiepunten (1 jaar voltijd). Na afronding van het premasterprogramma ben je direct toelaatbaar tot het masterprogramma Clinical Child, Family and Education Studies.

In het premasterprogramma sluit je gedeeltelijk aan bij cursussen die ook in de bacheloropleiding worden gegeven. Dat betekent dat je soms gezamenlijk colleges volgt. De werkgroepen volg je met je mede-premasterstudenten.

Onder de cursusoverstijgende academische vaardigheden behoort het op wetenschappelijk verantwoorde wijze vermelden van alle soorten en vormen van gebruikt bronmateriaal. Studenten dienen daarom de APA-manual (6e druk) direct bij aanvang van het programma aan te schaffen.

Cursus Code Timeslot EC Blok
Emotional and behavioural disturbances 200600070 B/C 7,5 1
Methoden en statistiek van sociaal wetenschappelijk onderzoek 201300014 A/C/D 7,5 1
Kinderen met speciale opvoedings- en onderwijsbehoeften 201500072 A/B/C 7,5 2
Methoden en statistiek van sociaal wetenschappelijk onderzoek 3 201000398 B/D 7.5 2
Diagnostiek 200300087 B/C 7,5 3
Behandeling 200300085 B/C 7,5 4
Premasterthesis 200600042 A/C 15 3-4

De letters A, B, C en D staan voor de timeslots waarin de vakken gegeven worden. Voor meer informatie: zie timeslots.

Cultural Anthropology: Sustainable Citizenship

This programme offers a pre-Master's in Dutch. Following information is therefore in Dutch.

Premasterprogramma hbo'ers

Het premasterprogramma Cultural Antropology: Sustainable Citizenship heeft een omvang van 60 studiepunten (1 jaar voltijd). Na afronding van het gehele premasterprogramma ben je direct toelaatbaar tot het masterprogramma Cultural Antropology: Sustainable Citizenship.

Cursussen

Cursus Code Timeslot EC Blok
Culturele antropologie 1: inleiding 201100014 B 7,5 1
M&T1 voor HBO-instroom 201700041 C/D 7,5 1
Wetenschappelijk schrijven 200800046 B 7,5 2
Religion, Media and Popular Culture 201400040 C 7,5 2
Cultural Anthropology 3: globalization 201100013 D 7,5 3
Understanding ethnography 201100032 C 7,5 3
Etniciteit en nationalisme 200300019 B 7,5 4
Position paper 200900005 A 7,5 4

De letters A, B, C en D staan voor de timeslots waarin de vakken gegeven worden. Voor meer informatie: zie timeslots.

Er is specifieke aandacht voor het internationale karakter van het programma en de Engelstaligheid. Zo zal in de cursus Wetenschappelijk schrijven expliciet aandacht worden besteed aan schrijven in het Engels.

Informatie en contact

Heb je vragen over het studieprogramma of andere onderwijsgerelateerde zaken, neem dan contact op met de coördinator van het premasterprogramma, dr.ir. Yvon van der Pijl, email: Y.vanderPijl@uu.nl.

Tutoraat

Je bent als student in principe zelf verantwoordelijk voor je studieloopbaan;  de tutor is daarbij faciliterend. Lotje Brouwer, Msc, is de coördinator van het tutoraat. Je kunt bij haar terecht voor vragen met betrekking tot het programma. Maar ook voor het bespreken van persoonlijke omstandigheden die van invloed zijn op de voortgang van je opleiding. Lotje is bereikbaar via email: L.Brouwer@uu.nl.

Onderwijswetenschappen

Het premasterprogramma Onderwijswetenschappen heeft een omvang van 60  studiepunten (1 jaar voltijd en of 2 jaar deeltijd). Na afronding van het gehele premasterprogramma ben je direct toelaatbaar tot het masterprogramma Onderwijswetenschappen.

In het premasterprogramma sluit je gedeeltelijk aan bij cursussen die ook in de bacheloropleiding worden gegeven. Dat betekent dat je soms gezamenlijk colleges volgt. De werkgroepen volg je met je mede-premasterstudenten.

Cursusoverzicht

Voltijdprogramma:

Cursus Code Timeslot EC Blok
Educational Psychology 200300103 C/D 7,5 1
Methoden en statistiek van sociaal wetenschappelijk onderzoek 201300014 A/C/D 7,5 1
Academic Writing 201700028 B/C 7,5 2
Methoden in onderwijswetenschappelijk onderzoek 201300010 A/C 7,5 2
Assessment en evaluatie in onderwijs en opleiding 200500044 A/C 7,5 3
Ontwerpen van Leersituaties-gevorderd 201400048 B/C 7,5 3
Leren in organisaties: veranderingsinterventies 201400045 A/C 7,5 4
Research Methods and Skills 201700027 B/C 7,5 4

De letters A, B, C en D staan voor de timeslots waarin de vakken gegeven worden. Voor meer informatie: zie timeslots.

Deeltijd programma:

Het premasterprogramma is ook in deeltijd te doorlopen. Deeltijdonderwijs betekent geen avondonderwijs. Alle cursussen worden overdag aangeboden (inclusief het timeslot van 17:15 -19:00 uur). Er zijn geen vaste onderwijsdagen. De studielast is 20 uur per week.

Deeltijd, jaar 1 Code Timeslot EC Blok
Methoden en statistiek van sociaal wetenschappelijk onderzoek 201300014 A/C/D 7,5 1
Methoden in onderwijswetenschappelijk onderzoek 201300010 A/C 7,5 2
Assessment en evaluatie in onderwijs en opleiding 200500044 A/C 7,5 3
Leren in organisaties: veranderingsinterventies 201400045 A/C 7,5 4

 

Deeltijd, jaar 2 Code Timeslot EC Blok
Educational Psychology 200300103 C/D 7,5 1
Academic Writing 201700028 B/C 7,5 2
Ontwerpen van Leersituaties-gevorderd 201400048 B/C 7,5 3
Research Methods and Skills 201700027 B/C 7,5 4

N.B. Deeltijdonderwijs betekent geen avondonderwijs. Alle cursussen worden overdag aangeboden (inclusief de timeslot van 17:15 -19:00 uur).

Sociology: Contemporary Social Problems

Het hbo premasterprogramma Sociology: Contemporary Social Problems heeft een omvang van 60 studiepunten (één jaar voltijd). Na afronding van het gehele premasterprogramma ben je direct toelaatbaar tot het Engelstalige masterprogramma Sociology: Contemporary Social Problems.

Inhoud premasterprogramma

In het premasterprogramma verdiep je je kennis van sociologische theorieën en problemen. Je leert beleidsvragen formuleren en bestaand beleid te evalueren. Het onderwijs in de verschillende methoden van onderzoek vormt een belangrijk onderdeel van je voorbereiding op de academische master. In het leeronderzoek pas je alle opgedane kennis en vaardigheden toe in je eigen onderzoek.

Opbouw programma

Het programma bestaat uit acht cursussen van elk 7,5 studiepunten.

In het premasterprogramma (september - augustus) volg je cursussen op het gebied van:
 

 • theorie van het vakgebied: kennismaking met verschillende theorieën en maatschappelijke vraagstukken op het gebied van de sociologie;
 • methoden en statistiek;
 • academische schrijfvaardigheid.
 • uitvoeren van een leeronderzoek waarin competenties worden verworven die nodig zijn voor het doen van wetenschappelijk onderzoek en voor het schrijven van de thesis in het masterprogramma.

Cursusoverzicht

Cursus Code Timeslot EC Blok
Inleiding Sociologie 200300007 A/B 7,5 1
Methoden en statistiek van sociaal wetenschappelijk onderzoek 201300014 A/C/D 7,5 1
Sociale problemen 200300858 C 7,5 2
Methoden, technieken en statistiek 3 201000398 B/D 7.5 2
Sociology of Organisations 201400012 C 7,5 3
Leeronderzoek oriëntatiefase 200300838 B/D 7,5 3
Beleid en politiek 200300837 A/C 7,5 4
Leeronderzoek sociale ongelijkheid 200300836 D 7,5 4

De letters A, B, C en D staan voor de timeslots waarin de vakken gegeven worden. Voor meer informatie: zie timeslots.

Tutoraat

De tutor voor de premasterstudenten is Joram Pach, J.A.Pach@uu.nl.

Joram ontvangt de premasterstudenten tijdens de Studie startweek en zal gedurende het premasterjaar je aanspreekpunt zijn voor vragen over je studie, het vervolg van je studie of bij problemen die je belemmeren bij je studie.

Youth, Education and Society

Het premasterprogramma Youth, Education and Society heeft een omvang van 60 studiepunten (1 jaar voltijd). Na afronding van het gehele premasterprogramma ben je direct toelaatbaar tot het masterprogramma Youth, Education and Society.

In het premasterprogramma sluit je gedeeltelijk aan bij cursussen die ook in de bacheloropleiding worden gegeven. Dat betekent dat je soms gezamenlijk colleges volgt. De werkgroepen volg je met je mede-premasterprogrammastudenten.

Onder de cursusoverstijgende academische vaardigheden behoort het op wetenschappelijk verantwoorde wijze vermelden van alle soorten en vormen van gebruikt bronmateriaal. Studenten dienen daarom de APA-manual (6e druk) direct bij aanvang van het programma aan te schaffen.

Cursusoverzicht

Cursus Code Timeslot EC Blok
Methoden en statistiek van sociaal wetenschappelijk onderzoek* 201300014 A/C/D 7,5 1
Opgroeien in gezin en school 201700101 B/C 7,5 1
MTS3: Data-analyse * 200700054 A 7.5 2
Socialisatie van kinderen en adolescenten 201700102 A/D 7,5 2
Cultural diversity 201700105 B/C 7,5 3
Praktijkontwikkeling, onderzoek en beleid 201100001 A/C 7,5 4
Premasterthesis * 200600042 A/C 15 3 en 4

*Methoden en technieken van sociaal wetenschappelijk onderzoek 1 (blok 1) en Methoden, technieken en statistiek 3: Data-analyse (blok 2) moeten behaald zijn om te kunnen starten met de Premasterthesis (blok 3 en 4).

Youth Studies

Het premasterprogramma Youth Studies heeft een omvang van 60 studiepunten (1 jaar voltijd). Na afronding van het gehele premasterprogramma ben je direct toelaatbaar tot het masterprogramma Youth Studies.

Inhoud

In het premasterprogramma is een aantal cursussen uit de reguliere bacheloropleiding opgenomen, naast één cursus die speciaal voor het premasterprogramma ontwikkeld is.

Alle cursussen hebben een studielast van 7,5 studiepunten. In de inhoud van deze vakken weerspiegelen zich de doelstellingen en uitgangspunten van de (bachelor) opleiding Algemene Sociale Wetenschappen. Dit betekent concreet dat de (jeugd)vraagstukken die in de verschillende cursussen aan bod komen, benaderd worden vanuit (de theorie van) verschillende disciplines, en dan voornamelijk vanuit de psychologie, pedagogiek en de sociologie.

Daarnaast is er ruime aandacht voor methoden en technieken van sociaalwetenschappelijk onderzoek en worden de verworven inzichten toegepast in een premaster-thesis. Op deze wijze maken studenten zich ook een aantal algemene academische competenties eigen.

Informatie en contact

Heb je vragen over het studieprogramma of andere onderwijsgerelateerde zaken, neem dan contact op met de coördinator van het premasterprogramma, dr. Regina van den Eijnden (r.j.j.m.vandenEijnden@uu.nl).

Bij de dagelijkse praktische regeling van het onderwijs vervult het onderwijsbureau van Algemene Sociale Wetenschappen een belangrijke rol. Hier kunnen studenten ook terecht voor informatie over ruimtes, tijdstippen, tentamens en dergelijke, voor zover daar ondanks de aankondigingen in de cursushandleidingen of OSIRIS nog misverstanden over bestaan.

Het onderwijsbureau van Algemene Sociale Wetenschappen is bereikbaar in het Willem C. van Unnikgebouw, kamer 1501, op maandag t/m donderdag van 9.00-17.00 uur, telefoon 030-253 9054, e-mail aswsecr@fss.uu.nl.

Cursusoverzicht

Cursus Code Timeslot EC Blok
Risicogedrag en verslaving in de adolescentie 200800285 B 7,5 1
Methoden en statistiek van sociaal wetenschappelijk onderzoek 201300014 A/C/D 7,5 1
Academische vaardigheden Algemene Sociale Wetenschappen 201700037 C 7,5 2
Methoden, technieken en statistiek 3: Data-analyse 200700054 A 7,5 2
Methoden, technieken en statistiek 4 201300032 A 7,5 3
Adolescent development 200500046 D 7,5 3
Jongeren en seksualiteit 201200006 B 7,5 4
Premasterthesis 201400080 C 7,5 4

De letters A, B, C en D staan voor de timeslots waarin de vakken gegeven worden. Voor meer informatie: zie timeslots.

Theorie- en onderzoeksgerichte stroom

Uit het schema blijkt dat studenten een meer theoriegerichte stroom volgen en een meer op onderzoeksmethoden gerichte stroom.

In de theoriegerichte stroom worden studenten bekendgemaakt met de verschillende theoretische perspectieven op jeugdvraagstukken (waaronder de seksuele ontwikkeling van jeugdigen, emotionele en gedragsproblematiek, middelengebruik- en verslaving, de invloed van nieuwe media, het belang van opvoeding en peers). Ook wordt uitgebreid aandacht besteed aan (de analyse van) empirisch onderzoek op dit gebied.

In de onderzoeksgerichte stroom wordt de voor onderzoek benodigde methodische en statistische kennis geleerd.

Thesis

Het premastertraject wordt afgesloten met het schrijven van een premasterthesis. In de thesis komen alle aspecten van het doen van onderzoek aan bod, zoals het schrijven van een onderzoeksplan (inclusief theoretische en empirische onderbouwing van de eigen onderzoeksvragen of -hypothesen), het verzamelen van onderzoeksdata, het analyseren van deze onderzoeksdata, en het beschrijven van de resultaten en conclusies). Tijdens de cursus Academische vaardigheden Algemene Sociale Wetenschappen (Blok 2) begint men al met het schrijven van het eigen onderzoeksplan.

Hieronder vind je de algemene voorwaarden en praktische zaken die belangrijk zijn bij het volgen van je instroomprogramma:

Praktische zaken

Praktische zaken per onderwerp:
 

Jaarplanning

Voor de academische jaarkalender en blokindeling zie de algemene facultaire jaarplanning.

Cursusinschrijving

De cursusinschrijving verloopt automatisch. Het Studie-informatiepunt (STIP) schrijft je in voor de cursussen van het premasterprogramma. Je hoeft je dus niet zelf in te schrijven voor cursussen.

Inschrijven: master

De inschrijving voor het masterprogramma verloopt via Studielink. Let op: de deadline is 1 april.

Overstappen

Je kunt alleen het gelijknamige masterprogramma volgen dat aansluit op het hbo-premasterprogramma. Stel bijvoorbeeld dat je het hbo premasterprogramma Arbeid, zorg en participatie gevolgd hebt. Dan is het niet mogelijk om vervolgens in te stromen in het masterprogramma Clinical Child, Family and Education Studies.

Als je toch een ander masterprogramma wilt volgen, dan kan je de Mastertoelating mailen via mastertoelating.fsw@uu.nl. Zij kunnen je vertellen welke cursussen je extra moet volgen om een overstap te maken.

Cursus niet behaald, wat nu?

Haal je een cursus uit het premasterprogramma niet, dan is de consequentie dat je niet per september aan het aansluitende masterprogramma kunt beginnen. Mocht je een collegejaar later de betreffende cursus nogmaals willen volgen, dan moet je je uiterlijk 31 augustus her-inschrijven voor de premaster via Studielink. Je moet het gehele premasterprogramma binnen twee jaar afronden, anders vervalt de geldigheid van toelating tot de master. Het is niet mogelijk om daarna opnieuw deel te nemen aan het premasterprogramma. Je betaalt slechts éénmaal de premastervergoeding voor de hele premaster.

Herkansing

Aan de Universiteit Utrecht spreken we niet over een herkansing, maar over een aanvullende toets. Elke cursus kent één aanvullende toets, waarvoor je niet automatisch in aanmerking komt. Je kunt hier meer over lezen in de Onderwijs- en examenregelingen voor Bacheloropleidingen, Nederlandstalige masterprogramma's en Engelstalige masterprogramma's.

Restitutie

Mocht je tussentijds stoppen met het programma en restitutie van een evenredig deel van de betaalde premasterbijdrage willen ontvangen, kan dat alleen als:
 

 • je bij onvoldoende voortgang in de premaster door de Board of studies van de Graduate School wordt uitgesloten van verdere deelname aan de premaster;
 • de studentendecaan heeft vastgesteld dat je ten gevolge van overmacht / persoonlijke omstandigheden niet kan deelnemen aan het onderwijs / de tentamens van de premaster.

Internationalisering

In het hbo premasterprogramma zal je in minimaal één cursus ervaring opdoen met Engelstalig onderwijs. Mocht je je Engelse taalvaardigheid verder willen versterken dan kun je terecht bij Babel. Babel is taalpartner van de Universiteit Utrecht en biedt studenten 25% korting op cursussen uit het open aanbod.

Kosten bij annulering

Je kunt je inschrijving kosteloos annuleren tot het collegejaar officieel van start gegaan is op 1 september. Dit betekent dat je uiterlijk 31 augustus je inschrijving moet annuleren via Studielink. Wil je je inschrijving na deze datum annuleren, neem dan contact op met de studieadviseur.

Studiefinanciering

Je hebt recht op de basisbeurs voor de cursusduur van de hbo-bachelor die je nu volgt of hebt gevolgd. Als je na 1 september 2015 (start Wet Studievoorschot) voor het eerst met een master begint, val je onder het nieuwe stelsel van studiefinanciering. Je krijgt dan geen basisbeurs meer. In plaats daarvan kun je lenen. De aanvullende beurs en het studentenreisproduct krijg je nog wel. Neem contact op met DUO voor jouw persoonlijke situatie.

Onderwijs- en Examenregeling (OER)

Op het premasterprogramma zijn de Onderwijs- en examenregelingen voor Bacheloropleidingen, Nederlandstalige masterprogramma's en Engelstalige masterprogramma's van toepassing. Hierin zijn diverse regels opgenomen die van toepassing zijn op het premasterprogramma. Bijvoorbeeld over toetsing, aanvullende toets (= herkansing) en de voorwaarden om hiervoor in aanmerking te komen, restitutie collegegeld, sancties bij fraude, nakijktermijn, aanwezigheidsverplichting, termijnbeoordeling, geldigheidsduur resultaten, enz..

Je wordt dringend geadviseerd de OER goed door te lezen bij aanvang van je premasterprogramma. Zoek je het archief van de OER, kijk dan bij de betreffende opleiding onder Praktische zaken > Regelingen en procedures > OER.

Studieadviseur

De studieadviseur helpt je bij vragen over je opleiding en geeft persoonlijke studiebegeleiding. Raadpleeg de studieadviseur bij problemen die invloed hebben op het verloop van je studie, zoals persoonlijke problemen, ziekte, studievaardigheidsproblemen of studievertraging. De studieadviseur verwijst je zo nodig door naar andere begeleiders, zoals de studentendecaan of de studentenpsycholoog.

>> Bekijk de actuele contactgegevens van de studieadviseurs.

Studeren met een handicap

Als je een handicap of chronische ziekte hebt, ondersteunt de Universiteit Utrecht je zo veel als mogelijk om je opleiding met succes te kunnen volgen. Bij een handicap of chronische ziekte kun je denken aan:
 

 • visuele, auditieve en motorische beperkingen;
 • dyslexie;
 • chronische en psychische ziektes (o.a. depressiviteit, een stoornis in het autistische spectrum, AD(H)D, de ziekte van Crohn, diabetes, astma, reuma, ME/CVS, RSI/CANS, etc.).

Mocht je twijfelen kun je het beste contact opnemen met de studentendecanen. Voor het maken van een afspraak met een studentendecaan kun je terecht bij Studentenservice.

Om jouw situatie te bespreken en aanspraak te maken op voorzieningen kun je het aanvraagformulier invullen. Bij dit formulier kun je ook een (medische) verklaring meesturen. Er zal vervolgens eind augustus/begin september contact met je opgenomen worden voor het maken van een afspraak met een studieadviseur.

Als je al in het bezit bent van een contract voor een bacheloropleiding van de faculteit Sociale Wetenschappen, dan hoef je het formulier niet nogmaals in te vullen. Heb je vragen over je contract of ben je het kwijt, neem dan contact op met de studieadviseurs.

De voorzieningen zoals besproken met de studieadviseur worden vastgelegd in een contract. Daarnaast biedt de Universiteit (financiële) ondersteuning bij studievoortgang en vertraging. Dit kan zijn in de vorm van een training of ondersteuning bij een aanvraag bij de DUO door de studentendecaan. Verdere informatie is te vinden in de brochure Studeren met een handicap aan de Universiteit Utrecht (pdf).