Planning en inschrijving

Je wilt je gaan inschrijven voor onderwijs

Gebruik een planningsformulier (docx) (ook wel vakkenvuller of opbouwschema). Zie de opbouwschema’s die de opleiding online heeft staan. Gebruik deze schema's altijd als uitgangspunt.

Waar vind je het studieprogramma van jouw opleiding?

Ga naar students.uu.nl/fsw/bachelors en klik op de naam van jouw opleiding. Je komt dan op de opleidingspagina van jouw bachelor. Daar vind je vervolgens in het onderdeel 'Onderwijs' informatie over je studieprogramma. Kijk binnen het studieprogramma op de pagina's 'Major verplicht’, ‘Major Keuze’, ‘Cursusoverzicht’ en/of  'Studiepaden/'Domeinen', afhankelijk van welke opleiding je doet en in welke fase je zit.

Major verplicht, major keuze en profileringsruimte

In de major verplicht volg je 75 studiepunten die, zoals het woord al zegt, ‘verplicht’ zijn.

In de major keuze van 60 studiepunten maak je een keuze uit een lijst die door de opleiding is vastgesteld.

De profileringsruimte (45 studiepunten) is volledig vrij in te vullen. Hier mag je dus zelf een keuze maken voor bijvoorbeeld het volgen van:

  • een minor;
  • losse cursussen aan verschillende universiteiten / faculteiten / opleidingen die je interesse hebben;
  • cursussen die de mogelijkheid bieden om te voldoen aan de eisen van een bepaalde master.

​Voorwaarde is dat de cursussen behaald worden aan een erkende universiteit en dat in ieder geval minimaal 15 studiepunten op niveau 2 of hoger behaald zijn. Kijk daarnaast voor eventuele aanvullende niveau-eisen in de Onderwijs- en Examenregeling (OER).