Je wilt je gaan inschrijven voor onderwijs

Gebruik een planningsformulier (ook wel vakkenvuller ook wel opbouwschema). Gebruik de opbouwschema’s die je opleiding online heeft staan als uitgangspunt.

Waar vind je de opbouwschema's van jouw opleiding?

Ga naar je opleidingspagina op de studentsite (te vinden via students.uu.nl/fsw/bachelors) en kijk daar in het onderdeel Onderwijs > Studieprogramma. Of maak gebruik van een van onderstaande rechtstreekse links:

Culturele antropologie en ontwikkelingssociologie - major verplicht en major keuze
Interdisciplinaire sociale wetenschap - major verplicht en major keuze
Onderwijswetenschappen - cursusoverzicht
Pedagogische wetenschappen - major keuze
Psychologie - major verplicht en studiepaden (incl. onderliggende pagina's)
Sociologie - major verplicht en major keuze 

Major verplicht, major keuze en profileringsruimte

In de major verplicht volg je 10 vakken die, zoals het woord al zegt, ‘verplicht’ zijn.

In de Major keuze maak je een keuze uit een lijst die door de opleiding is vastgesteld.

De profileringsruimte (45 ects) is volledig vrij in te vullen. Hier mag je dus zelf een keuze maken voor bijvoorbeeld het volgen van:
 

 • een minor;
 • losse vakken aan verschillende faculteiten/opleidingen die je interesse hebben;
 • vakken die de mogelijkheid bieden om te voldoen aan de eisen van een bepaalde master.

​Zolang de vakken maar behaald worden aan een erkende Universiteit, je in totaal 45 ects behaalt en van die 45 ects in ieder geval minimaal 15 ects op minimaal niveau 2 behaald zijn. Kijk daarnaast voor eventuele aanvullende niveau-eisen in de OER.

Cursusplanner

Je kunt gebruik maken van de cursusplanner. Let op dat je collegejaar 2020-2021 ingesteld hebt.

Vragen?

Voor vragen kun je contact opnemen met de studieadviseurs.
Bekijk eerst de veelgestelde vragen:

Kan ik voor meerdere vakken inschrijven die in dezelfde timeslots aangeboden worden?

Dit brengt het risico van roosteroverlap met zich mee! Opleidingen hebben ook niet altijd de mogelijkheid hier achteraf rekening mee te houden.

Hoe kan ik een overzicht krijgen van de vakken die ik kan kiezen in de profileringsruimte?

 • Dit kan via de cursusplanner
 • Het kan ook via de onderwijscatalogus (te vinden in Osiris student) met als basis de volgende zoekcriteria:
  • Type onderwijs: cursorisch
  • Bijvakker: ja
  • Je kunt zelf het blok en de faculteit kiezen waar je een overzicht van wilt zien.
   Let vervolgens wel op de timeslots (is er geen overlap in timeslots?) en op eventuele toelatingseisen die vermeld staan.

Ik wil graag twee studies volgen, waar moet ik op letten?

Als je je inschrijft voor een tweede studie is het niet mogelijk om vier vakken in één blok te volgen. Dit betekent dat je meestal voorrang moet geven aan één van beide.

Je tweede studie zal wederom een BSA hanteren in het eerste jaar.

De profileringsruimte is voor een groot gedeelte of volledig uitwisselbaar. Bij de examencommissie kun je een verzoek voor eventuele vrijstellingen doen.

Opleidingen kunnen niet altijd rekening houden met elkaar, wanneer je roosteroverlap hebt is dit dus niet altijd op te lossen.

Stel jezelf de vraag waarom je twee studies wilt volgen, kun je eventueel ook volstaan met het volgen van een minor of losse vakken van een andere studie?

Ik wil graag naar het buitenland, waar vind ik meer informatie?

Via ‘studeren in het buitenland’  vind je informatie over aanmelding e.d.

Moet ik een minor volgen?

Nee, dat hoeft niet maar mag wel. Voor een overzicht zie: www.uu.nl/minors.

Let wel op de timeslots en de rest van je planning. Je hoeft een minor niet binnen 1 collegejaar af te ronden. Daarnaast is het altijd goed om te controleren wanneer de inschrijfperiodes zijn, kijk hiervoor bij de betreffende faculteit die de cursus(sen) aanbiedt.

Welke toelatingseisen heeft een Master?

Wat betreft de masters van de UU kun je kijken op www.uu.nl/masters naar de betreffende toelatingseisen.

Wat betreft masters in den lande kun je b.v. terecht bij de betreffende Universiteit die de master aanbiedt, maar je kunt ook kijken op www.universitairemasters.nl.

Ik wil EN naar het buitenland EN stage lopen EN een minor volgen? Kan dat?

Nee, niet als je in drie jaar je bachelor wilt afronden.

Ik wil een minor/vakken volgen aan een andere Universiteit, waar moet ik op letten?

Let dan op de inschrijfprocedure voor minors e/o ‘bij/keuzevakken’  van de betreffende Universiteit/Faculteit. Daarnaast kunnen deadlines voor inschrijving, aantal ects per vak en de periodes waarin vakken aangeboden worden afwijken.

Twee studiepaden psychologie

Als je twee studiepaden zou willen doen, dan hoef je de onderdelen Advanced research methods and statistics, Trainingen, bacheloronderzoek en Gespreksvoering maar één keer in één variant (maakt niet uit welke) te doen en die tellen dan voor beide studiepaden.