Let op: Deze minor wordt in het collegejaar 2019-2020 voor het laatst aangeboden. Starten met deze minor is niet meer mogelijk.

Ben je geïnteresseerd in vraagstukken rondom interpersoonlijke relaties en intimiteit en ben je een student met een actieve leerhouding, dan is deze minor mogelijk iets voor jou! 

Deze minor is bedoeld voor studenten die inzicht en vaardigheden willen verwerven op het terrein van interpersoonlijke relaties, intimiteit en seksualiteit. 

De vier aangeboden onderdelen van deze minor bestaan uit de basiscursus Persoonlijkheid en gezondheid en drie verdiepende cursussen, die ingaan op factoren die invloed hebben op de psychosociale en emotionele ontwikkeling, interpersoonlijke relaties, intimiteit en seksualiteit. De belangrijkste theorieën en empirische bevindingen worden besproken. 

Leerdoel van de minor is dat je kennis en inzicht verwerft in de theoretische en methodologische aspecten van een aantal kernvraagstukken op het terrein van de ontwikkeling van interpersoonlijke relaties en intimiteit. Tevens ben je in staat tot reflectie op de desbetreffende leerstukken, kun je deze met elkaar in verband brengen en heb je een start gemaakt met het verwerven van vaardigheden om deze kennis te vertalen naar professionele praktische toepassingen.

De minor bevat de onderstaande cursussen van elk 7,5 ECTS.

De basiscursus

Persoonlijkheid en gezondheid

De theoretische cursussen

Sociale en emotionele ontwikkeling
Psychosociale aspecten van seksualiteit en relaties
Interpersoonlijke processen

Aanbevolen rooster

De minor wordt gestart met de basiscursus Persoonlijkheid en gezondheid. Vervolgens volg je in blok 2 de cursus Sociale en emotionele ontwikkeling. De cursussen Psychosociale aspecten van seksualiteit en relaties en Interpersoonlijke processen worden beide in blok 3 gegeven. Je kunt er dus voor kiezen om 2 jaar over je minor te doen of beide cursussen naast elkaar te volgen.

Ingangseisen

Voor deze minor gelden geen specifieke ingangseisen.

Studentenprofiel

Studenten die Psychologie studeren zijn uitgesloten van deelname aan dit programma. Zij volgen de cursussen al binnen hun curriculum.

Voor deze minor geldt een maximum aantal inschrijvingen van 48 studenten per jaar.

Studenten van binnen de Universiteit Utrecht

Je schrijft jezelf via OSIRIS Student in voor deze minor. 

Let op: Inschrijving gaat op volgorde van aanmelding. De inschrijving sluit wanneer het maximaal aantal van 48 studenten bereikt is. Schrijf je eerst in voor de minor in om te kijken of er plek is, daarna moet je jezelf nog inschrijven voor de losse cursussen in de minor.

Studenten buiten de Universiteit Utrecht

Je schrijft jezelf via het bijvakonderwijs in voor de cursussen van de minor. Je maakt hiervoor gebruik van een aanmeldformulier op OSIRIS Aanmelding. Op dit formulier kun je ook aangeven welke minor je wilt volgen. Mits het maximaal aantal deelnemers nog niet bereikt is, schrijft het Studie-informatiepunt (STIP) je vervolgens in voor de minor. 

Minorverklaring

Als je alle cursussen van de minor hebt gehaald, kun je een minorverklaring aanvragen via het tabblad Zaak in Osiris Student.

Meer weten?

Voor inhoudelijke vragen kun je contact opnemen mw. drs. Lisalotte Verspui, e-mail L.Verspui@uu.nl, telefoonnummer 030-2531594.
Voor alle andere vragen kun je terecht bij de Onderwijsondersteuning van Psychologie: psychologie@uu.nl. Graag in je e-mail ook je telefoonnummer vermelden.