Thesis

De Thesis Pedagogische wetenschappen is een verplicht onderdeel in de major keuze: voor het behalen van het bachelordiploma Pedagogische wetenschappen dien je in elk geval een thesis van minimaal 15 studiepunten op gevorderd niveau te hebben afgerond. 

Je volgt daartoe de cursus Thesis Pedagogische wetenschappen: je voert, in een duo, een onderzoek uit waarbij je kan kiezen uit een ruim aanbod van verschillende onderzoeksprojecten en schrijft daarover een wetenschappelijk artikel. 

Studenten die het honoursprogramma volgen, schrijven de thesis individueel en in het Engels.

Thesis archiveren

De theses worden gearchiveerd in Osiris. Zodra je een voldoende voor je thesis hebt behaald krijg je vanuit je opleiding meer informatie hierover. Mocht je vragen hebben over de archivering van je thesis, dan kun je terecht bij de onderwijsondersteuning (pedagogiek@uu.nl).

Ethische toetsing

Alle bachelor- en (research) masterstudenten moeten hun thesisonderzoek ethisch laten toetsen door de FETC via de online tool UU-SER. Meer informatie over de procedure en bijbehorende protocollen is te vinden op de UU-SER website.