Profileringsruimte

De profileringsruimte omvat 45 EC en biedt de mogelijkheid cursussen te volgen die passen bij je ambities en interesses. Dat kunnen cursussen zijn binnen of buiten het vakgebied van pedagogiek. Denk hierbij aan een stage, een minor of een periode in het buitenland. Ook kun je je voorbereiden op een specifieke master.

Let bij het maken van je keuze goed op de onderstaande zaken:

  • kies geen cursussen die inhoudelijk overlappen met cursussen die je al gevolgd hebt, bijvoorbeeld omdat ze van naam zijn veranderd.
  • check goed of je aan de ingangseisen van een cursus voldoet.
  • je moet in je profileringsruimte ten minste 15 EC op niveau 2 behalen en binnen je major en profileringsruimte samen ten minste 45 EC op niveau 3. (Er gelden daarnaast eisen voor de niveaus binnen de major. Een overzicht vind je onder studieprogramma.)
  • schijf je op tijd in en meld je tijdig af als je een cursus toch niet volgt. Zo is er weer plek voor andere studenten.

Cursusaanbod

Je kunt cursussen kiezen uit het totale Utrechtse cursusaanbod, maar ook cursussen volgen bij een andere Nederlandse of buitenlandse universiteit. Het Utrechtse cursusaanbod kun je online raadplegen in de Universitaire Onderwijscatalogus.

Cursusniveau

Indien je het studiepad CCFES / Orthopedagogiek kiest, moet je in de profileringsruimte twee cursussen op niveau 2 en één cursus op niveau 3 volgen.
Indien je het studiepad YES / MOV kiest, moet je in de profileringsruimte twee cursussen op niveau 2 en één cursus op niveau 3 volgen.

Stage

Je kunt de profileringsruimte onder andere invullen met een Wetenschappelijke Stage in de Pedagogische Praktijk (7,5 EC).

Minor

Ook het volgen van een minor behoort tot de mogelijkheden, waarbij je een samenhangend pakket van ten minste vier cursussen (30 studiepunten) volgt. Vanuit Pedagogische wetenschappen worden de volgende minoren aangeboden:
 

Naar het buitenland

Je kunt de profileringsruimte ook gebruiken om een periode in het buitenland te studeren. Voor meer informatie verwijzen wij naar de pagina Studeren in het buitenland en het International Office van de faculteit Sociale Wetenschappen.

Voorbereiding master

Met de invulling van de profileringsruimte kun je je voorbereiden op de master die je na de bachelorfase wilt volgen of op een ander vervolg van je (studie)loopbaan. Bij het maken van deze keuzes kun je rekenen op studie- en loopbaanbegeleiding.

Je Engels verbeteren

Het is ook mogelijk om een deel van je profileringsruimte te besteden aan het verbeteren van je Engels. Met de cursussen Academic Writing en Academic Speaking (beiden 7,5 EC) bereid je je voor op een Engelstalig masterprogramma.