Major verplicht

De Major verplicht omvat 75 EC.

Cursussen

De volgende tien cursussen vormen het verplichte gedeelte van de major Pedagogische wetenschappen:
 

 1. Pedagogische vraagstukken rond polarisatie (201700103)
 2. Pedagogische systemen in de baby- en kindertijd (201700101)
 3. Pedagogische systemen in de kindertijd en adolescentie (201700102)
 4. Kennismaking met onderzoeksmethoden en statistiek (PW & OWW, 201800171)
 5. Toepassing van onderzoeksmethoden en statistiek (PW & OWW, 201800173)
 6. Werken aan normatieve professionaliteit (201700106)
 7. Developmental Psychopathology (201800070)
 8. Diagnostiek van opvoedings- en ontwikkelingsproblemen (200300087)
 9. Behandeling en interventie gericht op psychosociale problemen, leerproblemen en ontwikkelingsproblemen (200300085)
 10. Cultural diversity : policy, care and education in multicultural societies (201700105)

Leerlijnen

De opleiding is onder andere vormgegeven aan de hand van doorgaande leerlijnen. De volgende vijf leerlijnen worden onderscheiden:
 

 • Pedagogische kennisbasis
 • Herkennen en handelen
 • Onderzoeken
 • Communiceren
 • Professionele- en leervaardigheden

De inhoud van de leerlijnen is gekoppeld aan een aantal reguliere cursussen. In de betreffende cursussen kun je in de leerdoelen de leerlijnen herkennen.