Wetenschappelijke stage

In de wetenschappelijke stage leer je academische vaardigheden in te zetten en onderzoek uit te voeren ten behoeve van een pedagogische praktijkinstelling. Ook leer je om op een professionele manier te communiceren en samen te werken met (ortho-)pedagogen in een praktijksituatie. De stage geeft je alvast een inkijk in het werkveld en biedt je de mogelijkheid relevante contacten op te doen die je de komende jaren goed kunt gebruiken.

Stageonderzoek

Je loopt in groepjes van 2-4 studenten stage in een pedagogische praktijkinstelling (e.g. GGZ-instelling, scholen, kinderdagcentrum, jeugdzorginstelling, gemeente, onderzoeksbureau, kennisinstituut).

Het doel is een vraag uit de praktijk te beantwoorden middels het inzetten van academische vaardigheden en wetenschappelijk praktijkgericht onderzoek. Je krijgt deze vraag aangereikt bij de start van de stage.

Het kan onderzoek betreffen in de breedste zin van het woord: onderzoek naar een klinische behandelmethode of interventie, N=1 onderzoek in de klinische praktijk, literatuuronderzoek, observaties, interviews, afname vragenlijsten of (klinische) testen, et cetera.

Ook kan meedraaien met diverse werkzaamheden in de praktijkinstelling van belang zijn om de instelling en organisatiestructuur te leren kennen en zo de vraag of context van de vraag te verhelderen. Hierbij kun je denken aan het meedraaien op een behandelgroep, het uitvoeren van diagnostische taken, het meedenken over beleid of het uitvoeren van een interventie.

Belangrijk is dat de taken relevant moeten zijn in het kader van de onderzoeksvraag. De groepsgrootte (2-4 studenten) is afhankelijk van de complexiteit van het vraagstuk uit de praktijkinstelling.

Stageplaatsen

Begin september zal een overzicht van projecten die vanuit stage-instellingen en vanuit onderzoeksprojecten vanuit de UU die samenwerken met instellingen in het werkveld, op Blackboard worden gezet. Je kunt hieruit half september drie keuzes opgeven. Je hoeft dus niet zelf op zoek te gaan naar een stageplaats.

Start

De start van de stage is begin blok 2, de week ervoor is er een kennismaking met de stage-instelling.

Meer informatie

Uitgebreidere informatie is te vinden in de cursushandleiding die in juli via Blackboard beschikbaar wordt gesteld.

Contactpersoon: dr. M. Volman, m.volman@uu.nl.