Studieprogramma

De bacheloropleiding heeft een totale studielast van 180 studiepunten en bestaat uit twee onderdelen:
 

  1. De major (135 EC)
    • Verplichte cursussen (75 EC)
    • Major keuze (keuzecursussen op het gebied van de major, 60 EC)
  2. De profileringsruimte (45 EC)

Om je bacheloropleiding af te ronden, dienen de cursussen in je programma te voldoen aan de onderstaande eisen:

  • Binnen de major minimaal 37,5 EC op niveau 2 en minimaal 37,5 EC op niveau 3;
  • Binnen de profileringsruimte minimaal 15 EC op niveau 2;
  • Binnen de major en profileringsruimte samen minimaal 45 EC op niveau 3.
Bekijk het studieprogramma in schema (pdf)

Major

Verplichte cursussen

Binnen de major zijn er verplichte cursussen. Meer informatie hierover en een overzicht van deze cursussen vind je onder Major verplicht.

Major keuze

Binnen de major keuze kun je kiezen uit een aantal geselecteerde cursussen binnen Pedagogische Wetenschappen. Er zijn twee logisch samenhangende studiepaden samengesteld, die voorbereiden op de twee aansluitende eenjarige masterprogramma’s: het studiepad CCFES (Orthopedagogiek) en het studiepad YES (Maatschappelijke opvoedingsvraagstukken). Je kunt beide studiepaden ook combineren of een vrij studiepad kiezen waarin je zelf cursussen kiest. Zie meer informatie hierover onder Major Keuze.

Je wordt sterk geadviseerd om in het eerste jaar de cursus Development, learning and behaviour  te volgen, omdat deze samenhangt met het Pedagogisch Practicum. Verder zijn de cursussen Verdieping in onderzoeksmethoden en statistiek voor pedagogen en de Thesis Pedagogische wetenschappen voor alle studiepaden verplicht in de major keuze.

Let bij je keuze altijd op de eisen die gelden om je bacheloropleiding af te kunnen ronden. Je dient een minimum aantal EC op niveau 2 en 3 te hebben behaald.

Profileringsruimte

De profileringsruimte kun je geheel naar eigen wens invullen. Het is mogelijk cursussen te kiezen die het meest passend zijn bij de specialisatie of verbreding die je nastreeft.

Let bij je keuze altijd op de eisen die gelden om je bacheloropleiding af te kunnen ronden. Je dient een minimum aantal EC op niveau 2 en 3 te hebben behaald.