Alumni

De studievereniging Pedagogische Wetenschappen (PAP) heeft een alumninetwerk dat verbonden is aan de opleiding. Iedereen die is afgestudeerd als bachelor of master Pedagogische Wetenschappen in Utrecht kan opgenomen worden in de netwerkgroep van de alumnicommissie van PAP. 

Het doel van de commissie is om Alumni de gelegenheid te geven om zichzelf te blijven ontwikkelen op vakinhoudelijk gebied, wetenschappelijke en persoonlijk gebied en onderlinge contacten tussen Alumni tot stand te brengen en te verstevigen.

Na afronding van de master Clinical Child, Family and Education Studies/Orthopedagogiek, de master Youth, Education and Society/Maatschappelijke opvoedingsvraagstukken of een van de research masters (Educational Sciences: Learning in Interaction, Development and Socialisation in Childhood and Adolescence) is het mogelijk om als alumnus contact te houden met mede-alumni en de opleiding.

Dit kan door ‘lid’ te worden van de LinkedIn groep ‘Pedagogiek Alumni’ en Facebook-pagina 'Pedagogiek Alumni Universiteit Utrecht'. Zodoende kun je op de hoogte blijven van alumnibijeenkomsten, vacatures, interessante lezingen en seminars.