Kies een master

Binnen 2 jaar na afstuderen volgt 96% van de bachelors Pedagogische Wetenschappen een masterprogramma in Nederland (bron: KUO 2012). Van degenen die in het buitenland verder studeren en degenen die direct na de bachelor een baan zoeken, hebben we geen betrouwbare statistische gegevens. Daarom kunnen we pas goede carrièreperspectieven voor je schetsen na de master.

Kies een master

Indien je na de bacheloropleiding Pedagogische Wetenschappen de master Clinical Child, Family and Education Studies volgt, word je opgeleid tot orthopedagoog. Als orthopedagoog kun je in uiteenlopende sectoren terechtkomen. In de hulpverlening bijvoorbeeld, in jeugdzorginstellingen, schooladvies- en begeleidingsdiensten, sociaal pedagogische centra, medische kleuterdag­verblijven, instellingen en internaten, pedagogische adviespraktijken of kindergeneeskundige en kinderpsychiatrische klinieken en poliklinieken. Ook functies in het wetenschappelijk onderzoek (via een researchmaster of direct aansluitend aan de opleiding) of onderwijs zijn mogelijk.

In de meeste vacatures voor orthopedagogen wordt gevraagd om postacademische  registraties. Aangezien hulpverleners grote verantwoordelijkheden dragen naar hun cliënten, worden door de overheid eisen gesteld aan de deskundigheid van de beroepsbeoefenaren. Lees hier meer over registraties.

Het is tevens mogelijk om na de bachelor Pedagogische Wetenschappen de master Youth, Education and Society te volgen. Je wordt voorbereid op taken die bestaan uit het op een professionele en wetenschappelijk verantwoorde wijze analyseren en oplossen van maatschappelijke pedagogische vraagstukken. Het programma besteedt ruim aandacht aan de factoren en mechanismen in het maatschappelijke krachtenveld die een rol spelen in het ontstaan, in stand houden en veranderen van pedagogische instituties. Het programma is geschikt voor beroepen als: academisch geschoolde beleidsmedewerker bij overheidsinstanties of bij de stafafdeling van organisaties voor jeugdzorg. Ook kan men als beleids- en praktijkonderzoeker bij landelijke en regionale innovatie- en ondersteuningsinstituten op het gebied van jeugd(gezondheids)zorg; of van adviseur of trainer bij consultancybedrijven of als docent bij pedagogiekopleidingen aan de slag.

Na het volgen van de tweejarige researchmaster Development and Socialisation in Childhood and Aadolescence of Educational Sciences: Learning in Interaction kun je verder gaan met een promotieopleiding. Je voert dan een onderzoekstraject uit aan een universiteit of een onderzoeksinstelling. De meeste promotieopleidingen duren vier jaar en worden afgesloten met een proefschrift waarmee je promoveert tot doctor (dr.). Tijdens de researchmaster kan tevens een klinische track worden gevolgd waarmee aan de eisen van de NVO wordt voldaan.

Wil je hulp bij het kiezen van een masterprogramma? Neem contact op met het Centrum Studiekeuze.

Wil je de sfeer van de Universiteit Utrecht proeven en ontdekken of een masterprogramma bij jou past? Bezoek dan de Master’s Open Day.

Meer informatie over de Master's Open Day