De minor Orthopedagogiek is bedoeld voor studenten die meer willen weten over de achtergronden van opvoeding en ontwikkeling in relatie tot mogelijke problemen die zich kunnen voordoen tijdens het opgroeien van kinderen en jeugdigen.

Met ingang van het academisch jaar 2020-2021 is de minor Orthopedagogiek aangepast in verband met een aantal nieuwe vakken dat gekozen kan worden en een duidelijkere roostering van het programma. De minor bestaat in totaal uit 4 vakken van 7,5 EC: in totaal dus uit 30 EC.

De keuzemogelijkheden voor universitaire studenten onderscheiden zich van de keuzemogelijkheden voor de hbo-studenten, zodat voor de laatste groep ook een aantal vakken gekozen kan worden die in het reguliere pakket van de universitaire studenten al zijn opgenomen.

Voor deze minor kan je vier vakken kiezen uit de volgende cursussen van 7,5 ECTS:

Variant 1 hbo-studenten semester 1

 Variant 2 hbo-studenten semester 2

Variant 3 UU-studenten semester 1 & 2

Ingangseisen

Er zijn geen ingangseisen.

Studenten van de Universiteit Utrecht

Je schrijft jezelf via OSIRIS Student in voor deze minor. Op OSIRIS vind je onder 'Inschrijven' het tabblad ‘Inschrijven op minors’.

Het inschrijven voor een minor betekent niet dat je ook automatisch ingeschreven staat voor de cursussen die bij de minor horen. Je moet je afzonderlijk voor de cursussen inschrijven. Houd dus rekening met de inschrijfperiode. Deze kan je vinden op de site van je opleiding, onder 'In- en uitschrijven'.

Studenten buiten de Universiteit Utrecht

Je schrijft jezelf via het bijvakonderwijs in voor de cursussen van de minor. Je maakt hiervoor gebruik van een aanmeldformulier op OSIRIS Aanmelding. Op dit formulier kun je ook aangeven welke minor je wilt volgen. Het Studie-informatiepunt (STIP) van de faculteit Sociale Wetenschappen schrijft je vervolgens in voor de minor. 

Minorverklaring

Als je student van de Universiteit Utrecht bent wordt de minor op je officiële cijferlijst vermeld (mits je aan alle eisen hebt voldaan uiteraard).

Als je geen student van de Universiteit Utrecht bent en de minor als bijvakstudent volgt, kan het handig zijn een minorverklaring aan te vragen. Hiermee kun je aantonen de minor succesvol te hebben afgerond. Als je alle cursussen van de minor hebt gehaald kun de minorverklaring aanvragen via het tabblad Zaak in Osiris Student. Je moet dan wel voor de minor zijn inschreven.

Meer weten?

Voor inhoudelijke vragen kun je contact opnemen met prof. dr. Anneloes van Baar: A.L.vanBaar@uu.nl.

Voor alle andere vragen kun je terecht bij de onderwijsondersteuning van Pedagogische Wetenschappen: pedagogiek@uu.nl.