Studieprogramma

Kenmerkend voor bacheloropleidingen aan de Universiteit Utrecht is dat je als student relatief veel keuzevrijheid hebt. Dit biedt je de mogelijkheid om cursussen te volgen die aansluiten bij jouw interesse en ambities. Met de invulling van de keuzeruimte in je bachelorprogramma kun je je ook gerichter voorbereiden op de master die je na de bacheloropleiding wilt volgen of op een ander vervolg van je (studie)loopbaan.

Wil je hulp bij het samenstellen van je studieprogramma, dan kun je contact opnemen met je tutor.

Studielast

De bacheloropleiding heeft een totale studielast van 180 EC en bestaat uit twee onderdelen:
 

  1. Major, bestaande uit Major Verplicht en Major Keuze (135 EC)
  2. Profileringsruimte (45 EC)

Cursusniveau

Bachelorcursussen zijn ingedeeld naar niveau:
 

  • niveau 1 (inleidend)
  • niveau 2 (verdiepend)
  • niveau 3 (gevorderd)

Let op: Bij het samenstellen van je totale pakket van Majorcursussen (verplicht deel + keuze deel) moet je ervoor zorgen dat dit pakket ten minste omvat:
 

Let op: Bij het samenstellen van je profileringsruimte moet je ervoor zorgen dat deze voor minimaal 15 EC bestaat uit cursussen op ten minste niveau 2.

Over het geheel van je opleiding dien je in totaal 45 EC op verdiepend niveau af te ronden. Je voldoet overigens aan die eis indien je de verplichte cursussen en de bachelorthesis hebt gehaald.

Het programma in deeltijd

Het is mogelijk om het programma in deeltijd te volgen: in plaats van twee cursussen met een studiebelasting van 40 uur per week, volg je één cursus per blok met een studiebelasting van 20 uur per week.

Deeltijdonderwijs betekent echter geen avondonderwijs. Alle cursussen uit het bacheloraanbod van de opleiding Onderwijswetenschappen worden overdag aangeboden tussen 09:00 en 19:00 uur. Meestal heb je op meerdere dagen onderwijs (hoorcollege op de ene dag en een werkgroep op een andere dag).

Als je de bacheloropleiding Onderwijswetenschappen in deeltijd volgt of wilt gaan volgen, adviseren we je contact op te nemen met een van de tutoren van de opleiding voor het maken van een goede studieplanning.