De Universiteit Utrecht helpt je graag om een deel van je studietijd in het buitenland door te brengen. De periode en het doel van je buitenlandverblijf kunnen variëren. Je kunt cursussen volgen in het buitenland via een uitwisseling (exchange), maar denk ook aan bijvoorbeeld het volgen van een Summer school.

Studeren in het buitenland betekent: je horizon verbreden, nieuwe ervaringen opdoen, nieuwe culturen leren kennen en je academische kennis uitbreiden. Daarnaast nemen werkgevers graag mensen aan met een ervaring in het buitenland.

Centrale of facultaire uitwisseling

De faculteit Sociale Wetenschappen biedt uitgebreide mogelijkheden om tijdens je studie een semester aan een buitenlandse universiteit te studeren. 

De Universiteit Utrecht werkt samen met universiteiten wereldwijd. De faculteit heeft overeenkomsten voor een specifiek studiegebied, terwijl universiteitsbrede overeenkomsten openstaan voor studenten van alle faculteiten (tenzij anders vermeld).

Wil je weten waar je op uitwisseling kunt gaan? Bekijk dan de lijst van alle mogelijke bestemmingen. Afhankelijk van je uiteindelijke bestemming word je begeleid door het facultaire of het universitaire International Office.

Ervaringen van studenten

Wil je weten hoe het is om in het buitenland te studeren? Een aantal FSW-studenten schrijft een blog over de ervaringen in het buitenland.

Zorg dat je op tijd begint met het onderzoeken van de mogelijkheden. Bezoek hiervoor een van de voorlichtingen (zie hieronder) en lees de informatie in het stappenplan voor studeren in het buitenland goed door.

Voorlichting

Van 4 t/m 15 oktober 2021 worden er diverse activiteiten georganiseerd waarmee je alles te weten komt over de mogelijkheden om te studeren in het buitenland tijdens je studie.

Op deze pagina kan je het totale programma vinden.

Hieronder vind je de informatie over de voorlichtingen specifiek voor studenten van de faculteit Sociale Wetenschappen.

Deze voorlichtingen zijn de gelegenheid om informatie in te winnen over de mogelijkheden om te studeren in het buitenland. De voorlichting gaat voornamelijk in op studeren in het buitenland tijdens je Bachelor. Als je in je Master naar het buitenland wil kan je het best los van deze voorlichtingen een afspraak met ons maken om de juiste informatie te krijgen. Het bijwonen van deze voorlichtingen zijn een belangrijke eerste stap in het oriënteren op studeren in het buitenland. 

Programma
Op 5 oktober organiseert het International Office Sociale Wetenschappen een voorlichtingsmoment via Microsoft Teams.

De bijeenkomst begint met algemene informatie over de mogelijkheden voor jou als student aan de faculteit. Hoe pak ik dit aan?, wat zijn de mogelijkheden?, hoe meld ik me aan?, etc. Daarna volgt er informatie vanuit je eigen opleiding. Tijdens deze voorlichtingen krijg je o.a. meer informatie over het inpassen van de uitwisseling binnen jouw studieprogramma. Aansluitend is er de gelegenheid om vragen te stellen aan je eigen opleiding of aan het International Office.

13.15 – 14.00 Algemene voorlichting IO FSW
14.00 – 14.30 Opleidingsspecifieke voorlichting
14.30 – 14.45 Vragenronde

Aanmelden
Je kunt je voor de facultaire voorlichting aanmelden via het aanmeldformulier
 

Pre-departure meeting

Als je bent geselecteerd voor een uitwisseling naar een facultaire uitwisselingspartner ontvang je in het voorjaar een uitnodiging voor een pre-departure meeting. Tijdens deze bijeenkomst ontvang je van het International Office informatie over de verschillende zaken die je moet regelen als je op uitwisseling gaat.

Als je op uitwisseling gaat, is het verplicht om de cursussen die je in het buitenland hebt gevolgd in te brengen in je studieprogramma. Hiervoor is formele goedkeuring nodig van de examencommissie.

Zodra je zeker weet welke cursussen jij wilt volgen, vraag je deze goedkeuring aan bij de examencommissie. Deze bepaalt of de cursussen van voldoende academisch niveau zijn (bachelor / master) en controleert of ze niet (te veel) overlappen met andere onderdelen binnen je programma. Als er sprake is van te veel overlap, mag je de overlappende onderdelen niet allebei laten meetellen voor je diploma.

Vraag bijtijds goedkeuring aan

Het is aan te raden om de goedkeuring van een onderwijsonderdeel in te dienen net voor je vertrek of vlak na aankomst bij de gastuniversiteit. Het kan gebeuren dat je verzoek wordt afgekeurd, en het is natuurlijk heel vervelend om dat pas te horen als je de cursus al wel gevolgd hebt. Als er tijdens je verblijf nog iets wijzigt, moet je dit opnieuw ter goedkeuring voorleggen aan de examencommissie.

Hoe vraag je goedkeuring aan?

Vul het formulier Goedkeuring buitenlandse vakken (pdf) in en stuur deze, samen met (een link naar) de cursusbeschrijvingen, op naar de examencommissie (examencommissie.fsw@uu.nl). Je krijgt dan binnen twee weken bericht of de gekozen vakken goedgekeurd worden door de examencommissie.

De academische kalender van de universiteit van je keuze kan anders zijn dan die van de UU. Hierdoor kan er overlap ontstaan. Probeer in eerste instantie een universiteit te kiezen waarbij je geen overlap in semesters hebt. Als dit toch het geval blijkt te zijn is het je eigen verantwoordelijkheid om hier een oplossing voor te zoeken. Er zijn verschillende scenario’s en opties mogelijk:

Semester 1 ben je in het buitenland en je hebt daar nog tentamens, terwijl blok 3 in Utrecht weer begint.

 • Vraag bij de partneruniversiteit of je het tentamen in Utrecht mag maken. Het International Office kan hiervoor een ruimte en supervisie regelen, mits je dit op tijd aanvraagt en de partneruniversiteit ook akkoord gaat.
 • Vraag aan de cursuscoördinatoren van de vakken die je in blok 3 gaat volgen of het mogelijk is om het begin van het vak te missen en maak afspraken over mogelijke aanvullende opdrachten.

Semester 2 in het buitenland begint, terwijl blok 2 in Utrecht nog niet is afgelopen, waardoor je werkgroepen, colleges en/of tentamens mist.

 • Volg geen vakken in blok 2 en zorg dat je de punten die je dan mist op een andere manier behaalt door in andere blokken of in het buitenland extra vakken te volgen (dit werkt alleen als je geen verplichte vakken hebt in het blok voordat je op uitwisseling gaat).
 • Vraag aan de cursuscoördinatoren van de vakken die je in blok 2 volgt of het mogelijk is om het vak vanuit het buitenland af te ronden en maak duidelijke afspraken over hoe je dit kan doen.
 • Indien de cursuscoördinator het goedkeurt dat je een tentamen op afstand maakt moet dit ook door de partneruniversiteit worden goedgekeurd, omdat zij hiervoor een ruimte en supervisie moeten organiseren.
 • Vraag na bij de partneruniversiteit of het mogelijk is om later te beginnen aan de uitwisseling. Dit wordt niet aangeraden, omdat je hierdoor ook de introductie mist.

Let op: Dit zijn een aantal opties die je kan proberen in het geval van overlap, maar ze bieden geen garantie dat je zonder studievertraging naar het buitenland kan.

Na je uitwisseling ontvang je een cijferlijst (Transcript of Records) met je behaalde resultaten. Deze resultaten worden niet omgezet naar cijfers maar naar een pass/fail in Osiris. 

Om je behaalde resultaten in Osiris te krijgen moet je zorgen dat je Transcript of Records bij de Examencommissie terecht komt. Dit kan op verschillende manieren, maar je bent er altijd zelf verantwoordelijk voor dat dit gebeurt.

Studenten die via een facultaire bestemming op uitwisseling zijn geweest:

 • Gastuniversiteit mailt of stuurt het Transcript of Records per post naar het IO FSW. IO FSW stuurt het door naar de Examencommissie en informeert jou dat je cijferlijst binnen is en de resultaten worden verwerkt;
 • Je krijgt zelf een originele cijferlijst per post binnen. Het origineel kan bij het STIP of IO FSW worden ingeleverd en wij zorgen dat het naar de Examencommissie wordt doorgezet;
 • Je ontvangt de cijferlijst per e-mail. Dit wordt niet geaccepteerd door de examencommissie. Je kan de partneruniversiteit verzoeken om het direct naar het IO FSW te mailen (io.sbs@uu.nl) of zelf een originele papieren versie opvragen bij de partneruniversiteit.
 • Je partneruniversiteit maakt alleen gebruik van een online cijferregistratie systeem en stuurt geen cijferlijsten per post of per mail. Je kan dan langskomen tijdens de inloopspreekuren van het IO om het zelf ter plekke uit het systeem te halen of je mailt het IO FSW de link en je inloggegevens, zodat wij het zelf kunnen downloaden.

Studenten die via een universiteitsbrede bestemming op uitwisseling zijn geweest:

 • Je krijgt zelf een originele cijferlijst per post binnen. Het origineel kan bij het STIP of IO FSW worden ingeleverd en wij zorgen dat het naar de Examencommissie wordt doorgezet;
 • Gastuniversiteit mailt het Transcript of Records naar het IO Studentservices. Zij zetten de originele cijferlijsten in Osiris en mailen jou als dit gebeurd is. Na ontvangst van deze mail kan je de Examencommissie mailen (examencommissie.fsw@uu.nl) met het verzoek om jouw cijferlijst uit Osiris te halen en je resultaten te verwerken.
 • Je partneruniversiteit maakt alleen gebruik van een online cijferregistratie systeem en stuurt geen cijferlijsten per post of per mail. Je kan dan langskomen tijdens de inloopspreekuren van het IO om het zelf ter plekke uit het systeem te halen of je mailt het IO FSW de link en je inloggegevens, zodat wij het zelf kunnen downloaden.

Let op: Voor de afhandeling van je Erasmusbeurs dien je ook een Transcript of Records in Osiris te uploaden, dit is een aparte procedure en staat los van de verwerking van de resultaten.

Heb je vragen?

Voor universiteitsbrede uitwisselingsprogramma's kun je terecht bij het universiteitsbrede International Office. Voor facultaire uitwisselingsprogramma's neem je contact op met het International Office van de faculteit Sociale Wetenschappen:

Het International Office is het aanspreekpunt voor inkomende en uitgaande uitwisselingsstudenten van de faculteit Sociale Wetenschappen. Je kunt hier terecht met al je vragen over het tijdelijk studeren in het buitenland.

Het International Office:

Bart Weerdenburg, Hoofd International Office

Verantwoordelijk voor het internationaliseringsbeleid van de faculteit Sociale Wetenschappen.

Loes van Velzen, Exchange coördinator - Uitgaande uitwisselingsstudenten

Contactpersoon voor studenten van de faculteit Sociale Wetenschappen die een uitwisseling willen doen.

Nicole van den Hoeven – Sneijder,  Exchange coördinator - Inkomende uitwisselingsstudenten

Contactpersoon voor internationale studenten die naar Utrecht komen om aan de faculteit Sociale Wetenschappen een uitwisseling te doen.

Maaike Goselink, Exchange coördinator - Uitgaande uitwisselingsstudenten

Contactpersoon voor studenten van de faculteit Sociale Wetenschappen die een uitwisseling willen doen.

Contact

E-mail: io.sbs@uu.nl
Telefoon: +31 (0)30 253 3659, bereikbaar op maandagmiddag 13.30 - 17.00 en donderdagmiddag 13.30 - 17.00.

Afspraak maken

Voor korte vragen (+/- 10 minuten) of een adviesgesprek (+/- 30 minuten) kan je een afspraak maken met een International Office medewerker. Adviesgesprekken zijn bedoeld voor studenten die nog niet (zeker) weten naar welke bestemming ze willen en de opties willen bespreken met een medewerker. Voor alle overige vragen kan je een 10 minuten gesprek inplannen.

Handtekening of documenten nodig? Daar hoef je geen afspraak voor te maken, maar kan je de formulieren en/of documentverzoeken mailen naar io.sbs@uu.nl.