Verzoekregeling

Je kunt gebruik maken van de regeling verzoeken wanneer je door bijzondere (persoonlijke) omstandigheden moet afwijken van bestaande regels:
 

  • Je hebt je niet (tijdig) ingeschreven, maar er is sprake van bijzondere (persoonlijke) omstandigheden waardoor je dit niet hebt kunnen doen.
  • Je bent niet toegelaten tot een aanvullende toets, maar meent op grond van zwaarwegende persoonlijke omstandigheden wel te mogen worden toegelaten.
  • Je hebt deelgenomen aan een inhaaltoets en meent recht te hebben op een aanvullende toets.
  • Aan het einde van het studiejaar blijkt dat je nog een cursus mist om te kunnen afstuderen. Je mag dan een verzoek indienen voor een laatste cursusvoorziening.

Bezwaren of verzoeken op grond van bijzondere persoonlijke omstandigheden dienen in eerste instantie met de tutor en/of studieadviseur te worden besproken. De tutor of studieadviseur zal zo nodig adviseren of een bezwaar of verzoek bij de bachelor- of masterdirecteur moet worden ingediend.

Via het verzoekenformulier kun je een verzoek indienen. De directeur zal deze in behandeling nemen en je z.s.m. informeren over de beoordeling van je verzoek.