Regelingen en procedures

Ethische toetsing van je thesis

Alle bachelor- en (research) masterstudenten moeten hun thesisonderzoek ethisch laten toetsen door de FETC via de online tool UU-SER. Meer informatie over de procedure en bijbehorende protocollen is te vinden op de UU-SER website.

Voor alle studenten van de Universiteit Utrecht

Voor iedere student geldt een aantal rechten, plichten, regelingen en richtlijnen.